słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

sekretarz po rosyjsku: