słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

wsiadać po rosyjsku:

1. ладить


Мне легко ладить с Джимми.
Он был таким человеком, с которым легко было ладить.

Rosyjskie słowo "wsiadać" (ладить) występuje w zestawach:

Czasowniki - hobby

2. садиться


Он взял за правило садиться на восьмичасовой автобус.

Rosyjskie słowo "wsiadać" (садиться) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po rosyjsku 75 - 100