słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

wychować po rosyjsku: