słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zapewniać po rosyjsku: