słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zaskoczony po rosyjsku: