słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zdezorientowany po rosyjsku: