słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zorganizowany po rosyjsku: