słownik rosyjsko - polski

русский язык - język polski

узкий po polsku:

1. wąski wąski


Ten korytarz jest zbyt wąski.
Weszliśmy na górę po wąskich schodach
spodnie sa wąskie
Korytarz był zbyt wąski dla nich dwóch.
Drogi w Norwegii często są wąskie, więc musisz jechać ostrożnie.
Misza ma wąskie usta.
To krzesło jest dla mnie za wąskie
Zbyt dużo samochodów, za wąskie ulice.
Ten most jest bardzo wąski.
W tym muzeum jest wąski korytarz
Ten korytarz jest zbyt wąski. Ona ma wąskie spojrzenie.

Polskie słowo "узкий" (wąski) występuje w zestawach:

300 najważniejszych określeń po rosyjsku 200 - 225
Основные прилагательные - русская лексика; Podstaw...
Rozdział 5. Wygląd zewnętrzny
rosyjski - przymiotniki
2.3 2.4 2.5 3.1.