słownik słowacko - niderlandzki

slovenský jazyk - Nederlands, Vlaams

bavlna po niderlandzku: