słownik słowacko - niderlandzki

slovenský jazyk - Nederlands, Vlaams

naraz po niderlandzku: