słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

şaşırmış po rosyjsku: