słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

agresif po rosyjsku: