słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

koşmak po rosyjsku: