słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

lüks po rosyjsku: