słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

manav adlı po rosyjsku: