słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

pamuk po rosyjsku: