słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

sahil po rosyjsku: