słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

zehir po rosyjsku: