słownik turecko - słowacki

Türkçe - slovenský jazyk

ile po słowacku:

1. s s


Mária pomohla mame s varením.
Deti sa hrajú s hračkami.
Mám ísť s tebou?
Musím dostať povolenie od rodičov, aby som mohla ísť s tebou tancovať.
Nemožno s ním debatovať.
Chce sa s tebou stretnúť.
Čo musím urobiť s jej listom?
Ja chcem zomrieť s Getter Jaani.