słownik ukraińsko - polski

українська мова - język polski

тільки дитина po polsku:

1. tylko dziecko tylko dziecko