słownik wietnamsko - niderlandzki

Tiếng Việt - Nederlands, Vlaams

năm po niderlandzku:

1. vijf vijf


Ze is vijf jaar.
De hand heeft vijf vingers: duim, wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink.
Onze trein is vijf uur blijven staan wegens een aardbeving.
Volgende maand is het vijf jaar dat hij viool leert spelen.
Volgens artikel twee, paragraaf vijf, is dat verboden.
Op de markt kost zulke kaas maar vijf euro zoveel per kilo.
Er liggen vijf voorwerpen op het dienblad, drie ervan zijn sleutels.
De Chinese regering publiceert dagelijks vijf tot tien berichten in Esperanto op esperanto.china.org.cn.
Ik deed er vijf uur over om het werk af te werken.
Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.
Met vijf tegelijk wierpen ze zich op mij, maar ik heb alle vijf de aanvallers overwonnen.
Een hond sprong in de zetel en bleef daar onbeweeglijk voor vijf minuten.
Per dag krijg ik vijf frank, maar voor vandaag ben ik dubbel betaald, dat is dus tien frank.
Ik heb haar vijf dagen geleden gezien, zei hij.
Maak alsjeblieft vijf kopieën van dit document.

Niderlandzkie słowo "năm" (vijf) występuje w zestawach:

Getallen in het Vietnamees

2. jaar jaar


Ze is vijf jaar.
Elke student die afgestudeerd is aan onze universiteit heeft ten minste twee jaar Engels gestudeerd met een persoon die Engels als moedertaal spreekt.
De grote vraag, die nooit beantwoord is, en die ik ondanks dertig jaar studie van de vrouwelijke geest nog niet kan beantwoorden, is: "Wat wil een vrouw?"
Japanse middelbareschoolleerlingen gaan 35 weken per jaar naar school.
Toen ik vier jaar geleden naar de Verenigde Staten verhuisde, had ik moeite om me aan te passen aan een nieuwe taal en cultuur.
Of ge uw baard vier of zeven jaar laat groeien, onder het mes van de barbier valt hij in even veel tijd.
Hij was weduwnaar, maar een jaar na de bruiloft van zijn zoon hield hij het niet meer uit en trouwde zelf ook.
Een jaar of twaalf, vijftien geleden woonde in de stad, in een particulier huis aan de hoofdstraat, ambtenaar Gromov, een betrouwbaar en vermogend man.
Johannes-Paulus II was de eerste paus, die zijn Paaszegen ook in Esperanto uitsprak, namelijk op 3 april 1994; de Kerstwens van dat jaar was eveneens in Esperanto. Hij ging daarmee verder in de volgende jaren en zijn opvolger deed dat ook.
In deze tijd van het jaar staan de bermen in volle bloei. Je vindt er bijvoorbeeld veel fluitenkruid, koolzaad en paardenbloemen.
Om een situatie als vorig jaar, toen er een pekeltekort was, te voorkomen, hebben veel mensen nu al ruim voor de eerste vorst een voorraadje strooizout ingeslagen.
De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.
George Washington is geboren op tweeëntwintig februari van het jaar zeventienhonderd tweeëndertig.
Sinds jaar en dag staat hij iedere dinsdagmorgen op de markt met zijn viskraam.