english challenge Ph.D. 12/04/2013 part.2

 0    100 fiszek    karollopacinski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
współczesny
rozpocznij naukę
contemporary
szybko, gwałtownie
rozpocznij naukę
rapidly
sposób działania
rozpocznij naukę
modus operandi
rozpowszechniać
rozpocznij naukę
disseminate
we współpracy
rozpocznij naukę
in collaboration
przepływ
rozpocznij naukę
flow
ograniczony, zamknięty
rozpocznij naukę
confined
ograniczyć
rozpocznij naukę
confine
wśród
rozpocznij naukę
among
dzięki
rozpocznij naukę
due to
rozpowszechnianie
rozpocznij naukę
dissemination
podstawa
rozpocznij naukę
framework
służyć
rozpocznij naukę
serve
wydawać się
rozpocznij naukę
appear
w dużej mierze
rozpocznij naukę
largely
mieć na coś pieniądze, stać na coś
rozpocznij naukę
affords
wywodzić się, pojawić się, zaczynać się, zapoczątkować
rozpocznij naukę
originate
kierować, skierować (energię, wysiłek)
rozpocznij naukę
channel
powiększać
rozpocznij naukę
magnify
głęboko (np. spać), gruntownie, wnikliwie
rozpocznij naukę
profoundly
oddziaływać, mieć wpływ
rozpocznij naukę
affect
doświadczyć
rozpocznij naukę
experience (d)
rozpoznać
rozpocznij naukę
recognize
kontynuować, gadać, nawijać
rozpocznij naukę
carry on - carried on
wykonanie
rozpocznij naukę
execution
narzędzie, sposób
rozpocznij naukę
tool
osiągnąć, uzyskać, docierać, zasięg
rozpocznij naukę
reach
odwracać się
rozpocznij naukę
turn away
żądać, domagać się
rozpocznij naukę
demand
wymagać
rozpocznij naukę
require
dla ich własnej wygody
rozpocznij naukę
at their own convenience
prowadzić, kierować
rozpocznij naukę
conduct
podejmować decyzje zakupowe
rozpocznij naukę
make their purchasing decisions
postrzegać, postrzegany przez
rozpocznij naukę
perceive, perceived by
wiarygodne, godne zaufania
rozpocznij naukę
trustworthy
jeśli chodzi o, dotyczące
rozpocznij naukę
regarding
dotyczyć
rozpocznij naukę
regard
powyższy
rozpocznij naukę
above
umniejszać, maleć
rozpocznij naukę
diminish, fall, fall off
przydatność
rozpocznij naukę
usefulness
praktyczność
rozpocznij naukę
practicality
zarządzanie, kierownictwo
rozpocznij naukę
management
założenia
rozpocznij naukę
assumptions
przypuszczać, zakładać
rozpocznij naukę
assume
formułować
rozpocznij naukę
formulate
ogromna
rozpocznij naukę
vast
reagować, odpowiadać
rozpocznij naukę
respond, react, answer
zdobycie, zakup
rozpocznij naukę
acquisition
wyrazić
rozpocznij naukę
express
w szczególności
rozpocznij naukę
in particular
kierować, ukierunkować, przewodnik
rozpocznij naukę
guide
przyzwyczajony
rozpocznij naukę
accustomed
przyzwyczajać
rozpocznij naukę
accustom
wywierać nacisk
rozpocznij naukę
exert, push
mieć miejsce (odbyć się)
rozpocznij naukę
take place
jak wskazano wcześniej
rozpocznij naukę
as indicated earlier
wskazywać
rozpocznij naukę
indicate
wzmożyć, wzmocnić, zwiększyć
rozpocznij naukę
amplify
dosłownie
rozpocznij naukę
literally
wysiłek, akcja, inicjatywa
rozpocznij naukę
effort
nakreślony, naszkicowany
rozpocznij naukę
delineated
sposób
rozpocznij naukę
manner
brać udział, uczestniczyć
rozpocznij naukę
attend
krytykować
rozpocznij naukę
criticize
zdolny
rozpocznij naukę
able
żeberka
rozpocznij naukę
spare ribs
wspólny
rozpocznij naukę
conjoint
zebrane z
rozpocznij naukę
gleaned from
przegląd
rozpocznij naukę
review
jak również
rozpocznij naukę
as well as
z powodzeniem
rozpocznij naukę
successfully
zainteresowania
rozpocznij naukę
interests
pragnienia
rozpocznij naukę
desires
podobny
rozpocznij naukę
similar
wykorzystywać
rozpocznij naukę
leverage
podobnie myślący
rozpocznij naukę
like-minded
wspólny, dzielony
rozpocznij naukę
shared
wprowadzić np. produkt
rozpocznij naukę
launch
zebrać
rozpocznij naukę
bring together
zwiększyć
rozpocznij naukę
enhance
samoocena
rozpocznij naukę
self-esteem
ustalić, utworzyć
rozpocznij naukę
establish
obecność, prezencja
rozpocznij naukę
presence, attendance
zebrać, zgromadzić
rozpocznij naukę
gather
zwolennik
rozpocznij naukę
supporter
podobnie
rozpocznij naukę
similarly
zaspokajać potrzeby
rozpocznij naukę
serve the needs, satisfy a needs
razem z możliwościami
rozpocznij naukę
along with opportunities
mieć korzyść
rozpocznij naukę
benefit
przyczynić się, wnosić wkład
rozpocznij naukę
contribute
aby
rozpocznij naukę
in order to
entuzjaści
rozpocznij naukę
enthusiasts
wydać, uwolnić, oddać
rozpocznij naukę
release
uwielbiać
rozpocznij naukę
adoring
stać w kolejce
rozpocznij naukę
line up
uczestnictwo, współuczestnictwo
rozpocznij naukę
participating
godny zapamiętania
rozpocznij naukę
memorable
zdecyduje się
rozpocznij naukę
will choose
przeplatać się
rozpocznij naukę
intertwine
dać znać
rozpocznij naukę
get to know

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.