patomorfologia Zaburzenia w krążeniu cz. I

 0    48 fiszek    agnieszewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

przekrwienie tętnicze czynne
rozpocznij naukę
hyperaemia arterialis

przekrwienie bierne, żylne
rozpocznij naukę
hyperaemia passiva

przekrwienie tętniczo-żylne
rozpocznij naukę
hyperaemia arterioso-venosa

zastój żylny miejscowy
rozpocznij naukę
venostasis localisata

zespół żyły wrotnej
rozpocznij naukę
syndroma venae portae

zespół żyły głównej górnej
rozpocznij naukę
syndroma venae cavae superioris

zespół żyły głównej dolnej
rozpocznij naukę
syndroma venae cavae inferioris

zastój żylny uogólniony
rozpocznij naukę
venostasis generalisata

cyanosis

nieżyt zastoinowy błony śluzowej przewodu pokarmowego i dróg oddechowych
rozpocznij naukę
catarrhus cyanoticus tractus digestivi et respiratorii

przekrwienie bierne wątroby
rozpocznij naukę
hyperaemia passiva hepatis

wątroba muszkatałowa
rozpocznij naukę
hepar moschatum

wątroba muszkatałowa zanikowa (zanik czerwony wątroby)
rozpocznij naukę
hepar moschatum atrophicum sive atrophia rubra hepatis

zaniki po stwardnieniu lub marskość sercowa wątroby
rozpocznij naukę
atrophia post indurationem sive cirrhosis cardiaca hepatis

stwardnienie zastoinowe śledziony
rozpocznij naukę
induratio venostatica lienis

stwardnienie zastoinowe nerek
rozpocznij naukę
induratio venostatica renum

przekrwienie bierne mózgu
rozpocznij naukę
hyperaemia passiva cerebri

puchlina osierdzia
rozpocznij naukę
hydropericardium

puchlina opłucnej
rozpocznij naukę
hydrothorax

puchlina stawu
rozpocznij naukę
hydrarthros

obrzęk tkanki podskórnej
rozpocznij naukę
anasarca

puchlina otrzewnej, wodobrzusze
rozpocznij naukę
ascites

vitium cordis

wada serca wrodzona
rozpocznij naukę
vitium cordis congenitum

wada serca nabyta
rozpocznij naukę
vitium cordis acquisitum

wada serca nabyta organiczna
rozpocznij naukę
vitium cordis acquisitum organicum

wada serca nabyta czynnościowa
rozpocznij naukę
vitium cordis acquisitum combinatum

zwężenie ujścia żylnego
rozpocznij naukę
stenosis ostii venosi

zwężenie ujścia tętniczego
rozpocznij naukę
stenosis ostii arteriosi

niedomykalność zastawki
rozpocznij naukę
insufficientia valvae

obrzęk płuc
rozpocznij naukę
oedema pulmonum

przekrwienie bierne płuc
rozpocznij naukę
hyperaemia passiva pulmonum

stwardnienie czerwone płuc
rozpocznij naukę
induratio rubra pulmonum

stwardnienie brunatne płuc
rozpocznij naukę
induratio fusca pulmonum

przekrwienie opadowe
rozpocznij naukę
hypostasis

niewydolność krążenia
rozpocznij naukę
insufficientia circulatoria

niewydolność serca prawego ostra
rozpocznij naukę
insufficientia cordis dextri acuta

niewydolność serca prawego przewlekła
rozpocznij naukę
insufficientia cordis dextri chronica

niewydolność serca lewego ostra
rozpocznij naukę
insufficientia cordis sinistri acuta

niewydolność serca lewego przewlekła
rozpocznij naukę
insufficientia cordis sinistri chronica

plethora

polycytaemia

czerwienica prawdziwa
rozpocznij naukę
polycytaemia vera

czerwienica rzekoma
rozpocznij naukę
polycytaemia spuria

choroba Vaqueza-Oslera
rozpocznij naukę
morbus Vaquez-Osler

czerwienica objawowa
rozpocznij naukę
erythrocytosis

niedokrwienie
rozpocznij naukę
ischaemia

niedokwistość
rozpocznij naukę
anaemia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.