Market leader Unit 1 - 6

 0    601 fiszek    naiman
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

czynnik

świadomość, wiadomość

articulate / inarticulate
rozpocznij naukę
wymowny, wyraźny / niewymowny, niewyraźny

nierozmowny, powściągliwy

coherent / incoherent
rozpocznij naukę
logiczny, spójny, zrozumiały / nielogiczny, niespójny, nieskładny, niespójny, nieskładny

niezdecydowany, niepewny

czuły, wrażliwy

elokwentny, wymowny

inhibited / uninhibited
rozpocznij naukę
ostrożny, powstrzymujący się / bez zahamowań, nieskrępowany

zwięzły, konkretny

chaotyczny

mętny, niejasny, niewyraźny

zwięzły, treściwy

niechętny

chętny, gorliwy

odpowiedni

abbreviation
rozpocznij naukę
skrót

żargon

nieznany, obcy

kosztowny, cenny

aktywa, zasób, zaleta, kapitał

irytować, drażnić

nietaktowny

niegrzeczny

udawać

oszukiwać

rozciągać się (dot. terenu), rozpowszechniać

plotka, wieść


to be better off
rozpocznij naukę
być w lepszej sytuacji finansowej

narzędzie

pod ręką

zasada, reguła, prawo

chrzcielnica, czcionka

to get sth done
rozpocznij naukę
załatwić coś

wydostać się, wychodzić, wysiadać

wydostać się, wychodzić, wysiadać; wyjść na jaw; wyjąć; wywabić; wyprodukować, wydać; (pot) uciekać; usuwać (np. plamy)

dobrobyt

typ, wzór, model

odbiorca

też nie, ani, i nie

powodować, sprawiać

offence (br.) / offense (am.)
rozpocznij naukę
wykroczenie, przestępstwo, przewinienie; obraza, uraza

to cause/give offence to
rozpocznij naukę
obrażać (kogoś)

gwałtowny, porywczy

drażliwy, porywczy, nerwowy

odpowiedź

psuć się, ropieć

złość, gniew

blaknąć, gasnąć

twardy, brutalny

wymówka, usprawiedliwienie

zmyślać

niezmienny, stały

obraźliwy, obelżywy

prawny, legalny, ustawowy

zalewać, zasypywać

bagno, zawalony robotą, narąbany

cierpieć

rozpraszać

to peek / to peep
rozpocznij naukę
zerknąć, rzucim okiem; zerknąć, zaglądnść, podglądać

szybko

karygodny, wulgarny, sprośny

ślubowanie, przyrzeczenie

niegrzeczny, nieuprzejmy

uznany, dowiedziony

gospodarz domu

engaged phone
rozpocznij naukę
zajęty telefon

marvellously
rozpocznij naukę
fenomenalnie

wolny czas

oczywiście, na pewno, z pewnością

mad / furious
rozpocznij naukę
zwariowany, wściekły; zły; rozwścieczony

winorośl, poczta pantoflowa

supeł, pętla


pacjent hospitalizowany

pacjent ambulatoryjny

conference call
rozpocznij naukę
wideo konferencyjne

superior/ inferior
rozpocznij naukę
przełożony; nadrzędny, wyższy rangą; lepszy, ponadprzeciętny, wybitny, o wysokim standardzie, o wysokiej jakości / podwładny, niższy rangą; niższej jakości, gorszy

literować

zaklęcie

opóźniać, odwlekać

straight answer
rozpocznij naukę
prosta odpowiedź

schemat organizacyjny

face-to-face
rozpocznij naukę
twarzą w twarz

to keep in touch
rozpocznij naukę
pozostawać w kontakcie

to can't make head nor tail of it
rozpocznij naukę
nic nie zrozumieć

to be on the same wavelength
rozpocznij naukę
"nadawać na tej samej fali"

to put it in a nutshell
rozpocznij naukę
mówiąc w skrócie

to get the wrong end of the stick
rozpocznij naukę
nie zrozumieć czegos

to beat about the bush
rozpocznij naukę
owijać w bawełnę

to put someone in the picture
rozpocznij naukę
podać najnowsze informacje

to get straight to the point
rozpocznij naukę
przejśc prosto do rzeczy

to hear it on the grapevine
rozpocznij naukę
usłyszeć coś z plotki

to get it straight from the horse's mouth
rozpocznij naukę
wiedzieć coś z pierwszej ręki

to be like talking to a brick wall
rozpocznij naukę
mówić jak do ściany

to talk at cross-purposes
rozpocznij naukę
nie zrozumieć kogos

podświetlony

leczyć, naprawiać

lekarstwo, naprawa

wymiana, zastępstwo

postępowanie, rozdawanie; operacja handlowa, transakcja, handel; rozdawanie kart

też, obaj, każdy

wycofać

to place an order / indent
rozpocznij naukę
złożyć zamówienie

przekazać, podać, mijać

out of stock
rozpocznij naukę
brak na składzie, wyprzedany

incompetence
rozpocznij naukę
niekompetencja

wydawać (np. oświadczenie, rozkaz); zaopatrywać (np. w dokumenty); emitować, wypuszczać (np. akcje); wydostawać się, dobiegać (np. o głosie)

fragment, wyciąg, wypis

to enable sb to do sth
rozpocznij naukę
umożliwiać komuś zrobienie czegoś

wyznaczony, ustalony

to be in charge of key accounts
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za kluczowych klientów

zapewniać, zagwarantować, zabezpieczać

ubezpieczać, asekurować

otrzymywać, odbierać, przyjmować

sales representative
rozpocznij naukę
przedstawiciel handlowy

opóźnienie, zwłoka

luksusowy

napój bezalkoholowy


zamożny, bogaty

marka, znak towarowy

product placement
rozpocznij naukę
lokowanie produktu

customer retention
rozpocznij naukę
utrzymania klienta

brand extension
rozpocznij naukę
rozszerzenie marki

silna strona

groźba, zagrożenie

to carry out
rozpocznij naukę
przeprowadzać; wykonywać; spełnić; wywiązywać się

tworzyć, rozwijać, udoskonalać

średniej klasy

budżet, na każdą kieszeń (o produkcie)

przewidywać wydatki

niepasujący, inny

słabnący, zanikający

survey; questionnaire; poll
rozpocznij naukę
ankieta, badanie, sondaż; kwestionariusz, formularz ankietowy

grupa reprezentatywna

to launch a product
rozpocznij naukę
wprowadzać produkt na rynek

to bring out
rozpocznij naukę
wyprodukować, wprowadzić na rynek; przynosić; uwydatniać, wyzwalać, dopomagać

zmierzyć się z czymś

disadvantage / con / drawback
rozpocznij naukę
wada

advantage / pro
rozpocznij naukę
zaleta

(in) towards
rozpocznij naukę
(w) stosunku

wygasać

appealing / unappealing
rozpocznij naukę
atrakcyjny, pociągający, uroczy, czarujący / nieuroczy...

premium, wysokiej jakości

zagraniczny, obcy

pożądany, atrakcyjny

nie stanowić problemu

centralny, główny, czołowy

to be seduced
rozpocznij naukę
uwieść

urok, wdzięk

pewny, pewien, okreslony

(pot.) potęga

wnikliwy, bystry

celowy, rozmyślny, przemyslany

królestwo, sfera, domena

sława, popularność

blask, urok, przepych

mocno, twardo, stanowczo

korzeń, rdzeń

dziedzictwo, spuścizna

rzeczywisty, faktyczny

kotwica

przywilej, zaszczyt

zamiar, intencja, cel

pojmać, zdobyć, uchwycić

aspirować

dojrzały, rozwinięty

priorytet

utrzymywać, podtrzymywać, konserwować, remontować

całkiem, dość, dosyć, sprawiedliwie

relentlessly
rozpocznij naukę
bezwzględnie, zawzięcie, nieustępliwie

nowoczesność

cecha charakterystyczna, różnica; rozróżnienie; zaszczyt, wyróżnienie, dystynkcja, świetność;

powinno się coś

podziwiać, zachwycać

podkład, podstawa, fundament

rozcieńczać, osłabiać


pojęcie

dziedziczyć

ginger bread
rozpocznij naukę
piernik

dates back to
rozpocznij naukę
sięga

pojęcie, idea

usprawiedliwiać, tłumaczyć

majątek, przypadek

celowo

tkanina, struktura, materiał

jest o


przenosić, przewozić, przekazać; wyrażać, komunikować; transportować

to appreciate
rozpocznij naukę
doceniać, zdawać sobie sprawę

polegać na

wspominać

cultural background
rozpocznij naukę
tło kulturowe

program nauczania

publikować w internecie

wymagający

wzorzec, wzór

przekonać, namawiać

przekonywanie

mieszanka, wyraz złożony

accommodation
rozpocznij naukę
mieszkanie, zakwaterowanie, miejsce moclegowe

odnośnie do, o

powinno

zmienny, niestały

personal-care
rozpocznij naukę
pielęgnacja osobista

zapach, aromat, woń

zamierzać, planować

umożliwić

motyw przewodni

sekwoja


lesisty, zalesiony

long-lasting
rozpocznij naukę
długotrwały

aromat, zapach

woń, zapach, perfumy

sophisticated
rozpocznij naukę
wyrafinowany, elegancki

target audience
rozpocznij naukę
odbiorcy docelowi

career-minded
rozpocznij naukę
nastawiony na karierę

at the top end of the market
rozpocznij naukę
w górnym segmencie rynkuprzybory toaletowy

prestiżowy

prestiż

wysokiej klasy

wydarzenie

ambasada

męski

kobiecy, żeński

uczuciowy, zmysłowy

ponętny, pociągający, kuszący

individualistic
rozpocznij naukę
indywidualistyczny

quotation / quote / citation
rozpocznij naukę
cytat; wycena;

travels widely
rozpocznij naukę
podróżuje "szeroko" (dużo)

wiosna, sprężyna

to be at home
rozpocznij naukę
być w domu / czuć się jak w domu

well-traveled
rozpocznij naukę
dużo podrużujący

scenopis obrazkowy, seria zdjęć

margines, marża

przygotowanie

szorstki, nierówny

pojemnik, zbiornik

powstający, wyłaniający się

emerging market
rozpocznij naukę
rynek wschodzący

wyłaniać się, pojawić się

rodzaj, typ

minuta, protokół, notatka

uroczysty, świąteczny

odsetki, zainteresowanie, zamiłowanie, hobby

to break off
rozpocznij naukę
zrywać, zaprzestać

cementować, utwardzać

to cultivate
rozpocznij naukę
uprawiać, pielęgnować, kultywować

uciąć. odciąć

zakłócać

to establish
rozpocznij naukę
nawiązywać (kontakt), ustanawiać, zakładać

popierać, sprzyjać

to jeopardise
rozpocznij naukę
zagrażać

przywracać, odnawiać

wznawiać, kontynuować

przerywać, zrywać, uszkodzić

skwaśnieć, tetryczeć

unimaginative
rozpocznij naukę
pozbawiony wyobraźni

rozpowszechniony, powszechny

wrogi, nieprzyjemny

przejęcie, zajęcie (terenu)

waluta

to be certain of
rozpocznij naukę
być pewnym

odkształcenie, nadwyrężenie

przepis, nakaz, przepisowy, ustawowy

pochodzenie, źródło, pochodzenie

uwikłać, wmieszać, wplątać; obejmować, włączać, pociągać za sobą; wciągać, absorbować

dostawy, zapasy

dostarczać, zaopatrywać

skorzystać z czegoś

lojalność

accountability
rozpocznij naukę
odpowiedzialność (gdy ktoś jest odpowiedzialny za coś i jest gotów na przyjęcie krytyki)

obowiązek, obietnica

związek, koneksja, połączenie

sieć, układ, powiązanie

perseverance
rozpocznij naukę
wytrwałość

businessperson
rozpocznij naukę
przedsiębiorca, osoba biznesu

na, po, za, blisko (w czasie)

luźno, wolno, swobodnie

zabezpieczać (przed), uzyskać, zdobyć

poszukiwacz

revolve (about/around)
rozpocznij naukę
obracać się dookoła (własnej osi) / koncentrować się (wokół)

smart restaurant
rozpocznij naukę
elegancka restauracja

in plain view
rozpocznij naukę
na widoku

nouveau riche
rozpocznij naukę
nowobogacki

trzymać / organizować (konferencje, eventy etc)

ulepszać, udoskonalać, poprawiać

szczegół, szczególny, konkretny, dokładny

przenikliwie

pozwolenie, zgoda

nakaz, pilny, naglący, nakazujący

iść, chodzić, uczęszczać (do szkoły etc.); brać udział, być obecnym

naśladować kogoś/coś słąwnego

w dużej mierze, głownie, w większości

towarzysz np. fellw student

kierownictwo, wykonawczy

all the rage
rozpocznij naukę
ostatni krzyk mody

high-powered
rozpocznij naukę
o dużej mocy, dynamiczny, wydajny

operacja, użycie, proces, obsługa, transakcja

dostarczać, zaopatrywać, umożliwiać

absolwent

senior posts
rozpocznij naukę
wyższe stanowisko

major company
rozpocznij naukę
duża firma

rozruch, uruchomienie

social functions
rozpocznij naukę
spotkania towarzyskie

rozumieć

profesjonalny, wykształcony, zmysł, rozum

notowane na

łapówka

zjawić się, odnaleźć się

ustawić, organizować, zakłądąć

odwołać

zameldować się

prowadzić dalej, kontynuować

to turn round
rozpocznij naukę
odwrócić, przekręcić

finalizować, zakończyć (pot.)

zrealizować

odkładać (coś na potem), odraczać

spotkać się

wsiadać; zgadzać się (z kimś); robić postępy; dawać sobie radę; wkładać ubranie

odroczyć, przełożyć

istotny, ważny, przełomowy

niezbędny, podstawowy, konieczny | zasadniczy, podstawowy | rzecz niezbędna, podstawa

przekonstruować

pomagać w trudnej sytuacji

najwyższej klasy

acquaintance
rozpocznij naukę
znajomy; znajomość (gdy znamy jakąś osobę, zwykle powierzchownie)

skierować, odnosić się

obroty (firmy)

zajęcie, wejście w posiadanie

wskazać

dissatisfaction
rozpocznij naukę
niezadowolenie

retencja, zatrzymywanie, utrzymywanie

to draw from
rozpocznij naukę
czerpać z

udogodnienia; ułatwienie; wygoda

żłobek, przedszkole

dozorca

nowoczesny, aktualny, modny

miejsce gdzie się coś dzieje

food product
rozpocznij naukę
produkt spożywczy

konferencja, narada, zebranie

zadanie, zadanie (do wykonania); przydzielanie zadań (do wykonania); przydział, przypisanie (np. jakiegoś miejsca dla kogoś); przeniesienie własności, cesja

niespodziewane spotkanie, starcie, potyczka

to encounter
rozpocznij naukę
spotkać, napotkać

to make use of
rozpocznij naukę
wykorzystać, robić użytek z

przyczółek, "mocna pozycja"

to note down
rozpocznij naukę
zanotować, notować

władza, administracja

municipality
rozpocznij naukę
miasto, samorząd miejski, magistrat

urząd celny, odprawa celna, cło


naładować, obciążać kogoś kosztami; oskarżać, postawiać zarzut (w sądzie);

organizować, szykować

at short notice
rozpocznij naukę
w krótkim terminie/czasie

ogłoszenie, notatka, uwaga, instrukcja

ekstrawertyk

dygresja, odbiegać (od tematu), zbaczać (z drogi)

scena, okres, etap

dziwny, nieparzysty

zagrożenie, zagrażać, narażać na niebezpieczeństwo

to undermine
rozpocznij naukę
podkopywać, podmywać, przedstawić w złym świetle

(pot.) zdzierstwo, kradzież, włamanie, oszustwo

to socialize
rozpocznij naukę
uspołeczniać, nawiązać stosunki towarzyskie

nagły, gwałtowny, ostry, stromy

ruthlessness
rozpocznij naukę
bezlitosność, bezwzględność, bezlitosne postępowanie

genealogia, pochodzenie, rodowód

overconfidence
rozpocznij naukę
zbytnia pewność siebie, zadufanie

to outperform
rozpocznij naukę
przewyższać

oświadczenie, oznajmienie, deklaracja; raport, wykaz, zestawienie

underestimated
rozpocznij naukę
niedoceniony, niedoszacowany

contribution
rozpocznij naukę
wkład, udział, raport (ekon.), artykuł (zamieszczany w piśmie)

niezwykle, nadzwyczajne

przezorny, ostrożny, rozważny

bankructwo, upadłość

bezcelowy, bezskuteczny

undercutting
rozpocznij naukę
podcinanie działalności konkurencji metodą wojny cenowej

either ... or
rozpocznij naukę
albo ... albo

neither ... nor
rozpocznij naukę
ani ... ani

nadmiar, nadwyżka

rozwalony, zamaszysty

rozciągać się, rozprzestrzeniać się

rozpiętość, zasięg, obejmować

wydłużać. poszerzać

macka, czułek

odkrywczy, odsłaniający

wstrzykiwać, dawać zastrzyk

admiration for
rozpocznij naukę
podziw dla, zachwyt

(to) investing
rozpocznij naukę
inwestowanie, inwestować

to learn of sb
rozpocznij naukę
uczyć się od kogoś

bystrość, domyślność, przenikliwość

saving bonds
rozpocznij naukę
obligacje oszczędnościowe

księga główna, rejestr

pozbawić się, zrzekać

civil engineering
rozpocznij naukę
inżynieria lądowa i wodna

zdawać sobie sprawę, rozumieć, realizować, spieniężać; uświadamiać sobie

makler giełdowy

it was not until
rozpocznij naukę
dopiero

ogólnonarodowy

alike / similar
rozpocznij naukę
podobni / podobne

head to head
rozpocznij naukę
łeb w łeb

pokaźny, obfity

buying spree
rozpocznij naukę
szaleństwo zakupów

ochota, chęć, pragnienie; pożądanie (seksualne)

cierpienie, rozpacz, bieda, nędza, niedola

knock-down price
rozpocznij naukę
cena obniżona do minimum

frugal; provident
rozpocznij naukę
oszczędny (o osobie, gospodarowaniu); prosty, skromny (o posiłku) | przezorny, roztropny, ostrożny; oszczędny (o osobie)

preferencje, smaki

zegarek na rękę

marginalisation
rozpocznij naukę
marginalizacja

etykieta, nalepka, metka

naklejać, znakować, określać

(to) reinvent
rozpocznij naukę
nowe oblicze, przerabiać

cennik

kasztanowaty, brązowo-czerwony

zwrotny, podlegający zwrotowi

przyciągnąć, pociągać

widz, kibic

spectator sport
rozpocznij naukę
sport widowiskowy

szeroki, obszerny

poziom, stopień, szczyt; ton, tonacja; rzut piłką (w baseballu); smoła; kąt nachylenia, spadek; stoisko handlującego na ulicy; gadka, bajer, ściema

aprobata, zatwierdzenie, zgoda

upierać się, nalegać

gościnność

perks / fringe benefits
rozpocznij naukę
premie, nagrody, bonusy, świadczenia dodatkowe

powiększać (się), rozszerzać (się)

tłum, tłok

surveillance
rozpocznij naukę
nadzór, obserwacja

sophisticated technology
rozpocznij naukę
zaawansowana technologia

upoważnienie, pełnomocnictwo, prowizja, komisja

wychowywanie

to go on strike
rozpocznij naukę
strajkować

to take industrial action
rozpocznij naukę
podjąć akcję protestacyjną

autonomia, niezależność

upoważnienie; wzmocnienie; upodmiotowienie

zauważać, rozpoznać

miejsce, punkt

compensation package
rozpocznij naukę
pakiet wynagrodzenia

remuneration
rozpocznij naukę
wynagrodzenie, zapłata

golden handshake
rozpocznij naukę
odprawa (dot. przejścia na emeryturę)

severance payment
rozpocznij naukę
odprawa

appraisal interview
rozpocznij naukę
ocena rozmowy kwalifikacyjnej

zewnętrzny

praca na zmianę

ulewny, zsyp

usposobienie, nastrój, humor

to lie asleep
rozpocznij naukę
położyć się spać w nocy

to lie awake
rozpocznij naukę
położyć się

żar, jasność, blask

płonąć, świecić, żażyć się

seven out of ten
rozpocznij naukę
siedem z dziesięciu

polityka, polisa

certyfikat, polisa, zaświadczenie

mieszkanie, zakwaterowanie, pokój do wynajęcia

staff turnover
rozpocznij naukę
rotacja pracowników

basic salary
rozpocznij naukę
Wynagrodzenie podstawowe

ceniony, pierwszorzędny

wyrównywać (tekst w dokumencie), ustawiać w szeregu, równać; centrować (np. koło)

rdzeń, ogryzek, sedno

spełniać

wzorce zachowania osoby

w pracy

wybitny, znakomity, zaległy, niezałatwiony

confidential
rozpocznij naukę
poufny, zaufany, tajny

infolinia, telefon zaufania

stan zdrowia, samopoczucie

ojcostwo, pochodzenie po ojcu

contributory pension scheme
rozpocznij naukę
składkowy system emerytalny

podejmować, przyjmować

upoważnienie, zezwolenie, prawo

travel allowance
rozpocznij naukę
zwrot kosztów podróży

księgowy

wymyślać

to get the best out of
rozpocznij naukę
uzyskać najlepsze z

to look after
rozpocznij naukę
opiekować się, dbać

żonglować, manipulować

3-osobowa

assessment / appraisal
rozpocznij naukę
ocena, oszacowanie; wycena / oszacowanie (np. wartości); ocena (np. pracownika)

career options
rozpocznij naukę
możliwości kariery

carte blanche
rozpocznij naukę
wolna ręka, swoboda działania

oddelegowanie

oddelegowywać

to be take seriously
rozpocznij naukę
być traktowanym poważnie

aktywnie

zachować

to encompass
rozpocznij naukę
otaczać, obejmować

pobudzający

społeczność, wspólnota

aż do, ile o ile

ujawniony, nieszczelny

wspornik, nawias

career / profession / occupation / vocation / craft
rozpocznij naukę
zawód, profesja, rzemiosło

to sound out
rozpocznij naukę
wybadać, wysondować

wytyczna, wskazówka, dyrektywa

zastępca, wysłannik, deputowany

groźny, zagrażający

legal action
rozpocznij naukę
czynności prawne

powtórnie, wielokrotnie

podejrzewany, podejrzany

to anticipate
rozpocznij naukę
przewidywać, antycypować

mierzyć, ocenić

rozprzestrzeniać (się)

ważyć się, szacować, rozważać, porównywać, oceniać, badać

credit crunch
rozpocznij naukę
kryzys kredytowy

kończyć się, wyczerpywać się; (o terminie) upływać; wybiec

specjalista od ubezpieczeń

w celu, aby; żeby

samogłoska

malutkie

far (away); distant; remote; far-flung; far-off
rozpocznij naukę
daleki, odległy; rozrzucony (np. po dużym terenie, po świecie) / dot. remote: zdalnie sterowany; odmienny

bez znaczenia, nieistotny, pomijalny

nadciągający, bliski

powódź

tajfuny

ubezpieczyć

to bear the brunt
rozpocznij naukę
cierpieć najgorsze rzeczy z całych okoliczności

to spring to mind
rozpocznij naukę
pojawić się nagle w myślach

to meet a need
rozpocznij naukę
spełnić potrzeby

to pave the way for sth
rozpocznij naukę
utorować drogę do czegoś

to spread the risks
rozpocznij naukę
podzielić ryzyko

bełkot

to seek - sought - sought
rozpocznij naukę
szukać

ładunek

in excess of
rozpocznij naukę
powyżej, ponad

działają jako

production site
rozpocznij naukę
Zakład produkcyjny

niskie płace

odwołać, anulować, redukować, wycofać

pokryty

to contaminate
rozpocznij naukę
zanieczyścić, skażać

szczególny, konkretny, szczegół

odszkodowanie

nakrywać, chronić, pokrywać

reasekuratora

po, przez, na przełaj

bezbronny, wrażliwy, podatny na zranienie

ogromny, niezmierny, bezgraniczny

immeasurable / immensurable
rozpocznij naukę
niezmierny, kolosalny, ogromny, bezgraniczny, niezmierzony / diametralny (np. różnica)

całkowicie, kompletnie, zupełnie

exceptionally
rozpocznij naukę
wyjątkowo

wysoko, bardzo, pochlebnie

increasingly
rozpocznij naukę
coraz bardziej, rosnąco

powściągliwie, nieszczególnie, spokojnie, umiarkowanie

raczej, dosyć

rozsądny, umiarkowany, racjonalny

nieznacznie, nieco

nieco, dość, w pewnym stopniu

totalnie, kompletnie, całkowicie

lotny, ulatniający się

połączenie, fuzja

rozważać, brać pod uwagę, rozpatrywać

niemądry

podtekst, wzmianka, wydźwięk

półgłos, podtekst

pozować, stanowić; poza

to scare off
rozpocznij naukę
odstraszyć

obfity, liczny

stopniowo, powoli

państwowa

nazwisko

zachodzić, wpaść z wizytą, odwiedzać

spotkanie, stanowisko, posada

posłuszeństwo

knowledgeable
rozpocznij naukę
znający się na rzeczy

approachable
rozpocznij naukę
przystępny, dostępny

to bear in mind
rozpocznij naukę
mieć w pamięci

Ultranowoczesny

przepłacać, wydawać za dużo

źle ocenać

jakość wykonania

przewyższać klasą

spowolnienie, spadek koniunktury

krzykliwy, błyskotliwy

to deteriorate
rozpocznij naukę
psuć, pogarszać

deep / shallow
rozpocznij naukę
głęboki / płytki

excavator, digger
rozpocznij naukę
koparka

bulldozer, stripper
rozpocznij naukę
spychacz

debris, rubble
rozpocznij naukę
gruzy, ruina, śmieci

pod spodem; poniżej; pod spód; na dole; dolny; spodni

nieusuwalny, trwały

ograniczona

czystość, jasność, klarowność

niechlujny

niewinny

dwustronny

accuracy / inaccuracy
rozpocznij naukę
dokładność, ścisłość, precyzyjność, skrupulatność, celność, trafność

dokładny, celny, ścisły, akuratny, prawidłowy

to air your views
rozpocznij naukę
wygłosić swoje poglądy publicznie

to be at a loss for words
rozpocznij naukę
nie być w stanie nic powiedzieć ponieważ wydarzyło się coś niespodziewanego lub nieoczekiwanego

to drop a hint about sth
rozpocznij naukę
zasugerować coś w sposób pośredni

to give somebody the low-down
rozpocznij naukę
przekazać komuś wszystkie informacje jakich on potrzebuje; zdać komuś sprawę z czegoś

to keep somebody up to date / to keep someone in the loop
rozpocznij naukę
informować kogoś nabierząco

krótko, zwięźle, krótko mówiąc

emitować, wysyłać, wydzielać; emitować, wydzielać (np. promieniowanie, opary); wydać, wydawać (np. okrzyk, jęk); emitować, wyemitować (np. banknoty)

apel, wezwanie | apelacja (od wyroku sądowego) | odwołanie (od jakiejś decyzji) | czar, urok, atrakcyjność | motyw klienta, do którego jest adresowa reklama


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.