zdania z Cadogana, metro gazeta, slowka od Mehrana

 0    593 fiszki    wojtekwasilewski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pozwól mi zadzwonić
rozpocznij naukę
let me ring on
powyżej na
rozpocznij naukę
over on
tam
rozpocznij naukę
over there
bieżnia
rozpocznij naukę
track
to co się stało
rozpocznij naukę
that what is done
odkładać
rozpocznij naukę
put away
poniżej
rozpocznij naukę
below
drzemka
rozpocznij naukę
nap
kierownica
rozpocznij naukę
steering wheel
błąd
rozpocznij naukę
mistake
Chciałbym zapytać
rozpocznij naukę
I would like to ask
Idę nad jeziorem
rozpocznij naukę
I am walking by a lake
Jadę samochodem
rozpocznij naukę
I am driving by car
Podróżuję łodzią
rozpocznij naukę
I am travelling by boat
Podróżuję samolotem
rozpocznij naukę
I am travelling by plane
jade taxi
rozpocznij naukę
I am travelling by taxi
Jadę autobusem
rozpocznij naukę
I am going by bus
Zrobię to sam
rozpocznij naukę
I will do this by myself
musisz to zrobić sam
rozpocznij naukę
you have to do this by yourself
on musi to zrobić sam
rozpocznij naukę
He has to do this by himself
Ona musi to zrobić sama
rozpocznij naukę
She has to do this by herself
Musi to zrobić samo z siebie
rozpocznij naukę
It has to do this by itself
Musimy to zrobić sami
rozpocznij naukę
We have to do this by ourselves
Wy musicie to zrobić sami
rozpocznij naukę
You have to do this by yourselves
Oni muszą to zrobić samodzielnie
rozpocznij naukę
They have to do this by theirselves
bez obciążenia
rozpocznij naukę
out load
rano
rozpocznij naukę
in the morning
po południu
rozpocznij naukę
in the afternoon
w lecie
rozpocznij naukę
in the summer
w 1980 roku
rozpocznij naukę
in 1980
w 17the wieku
rozpocznij naukę
in the 17the century
w święta wielkanocne
rozpocznij naukę
in the Easter holiday
w następnym wieku
rozpocznij naukę
in the next century
w przyszłości
rozpocznij naukę
in the future
za 10 lat
rozpocznij naukę
in the 10 years time
Nie mam pojęcia,
rozpocznij naukę
I have no idea
kichnięcie
rozpocznij naukę
sneeze
marnuje czas
rozpocznij naukę
it is wasting time
Zrobię to w poniedziałek
rozpocznij naukę
I will do this on Monday
On pracował w sobotę
rozpocznij naukę
He worked on Saturday
pokój modlitwy
rozpocznij naukę
prayer room
Utknąłem w korku
rozpocznij naukę
I am stuck in a traffic
Ona pojedzie tam 3 czerwca
rozpocznij naukę
She will go there on June 3 rd
zostało to zrobione 1 października 2019 r
rozpocznij naukę
that's was done on 1st October 2019
Dostajemy prezenty w Boże Narodzenie
rozpocznij naukę
We get a gifts on Christmas day
Będę pił w moje urodziny
rozpocznij naukę
I will drink on my birthday
Idę do pracy we wtorek wieczorem
rozpocznij naukę
I am going to work on Tuesday evening
Będę tam na czas
rozpocznij naukę
I will be there on the time
światła świecą w zimowy wieczór
rozpocznij naukę
the lights shine on a winter evening
najgorsze jest pracowanie w ciepły dzień
rozpocznij naukę
the worst is working on a warm day
Zaczynam pracę o 7:30
rozpocznij naukę
I start work at 7:30 am
to będzie o godzinie 8
rozpocznij naukę
that will be at 8 o'clock
Kończę pracę o 18.00
rozpocznij naukę
I finish work at 6 pm
W południe idziemy do kawiarni
rozpocznij naukę
We go the cafe at noon
sklepy są otwarte w południe
rozpocznij naukę
the shops are open at midday
nie jedz za dużo na Wielkanoc
rozpocznij naukę
don't eat too much at Easter
dobry czas jest na Boże Narodzenie
rozpocznij naukę
good time is at Christmas
Rozmawiamy w porze obiadowej
rozpocznij naukę
We speak at dinner time
Spotkajmy się na obiedzie
rozpocznij naukę
Let's meet at dinner
W tej chwili jestem zajęty
rozpocznij naukę
I am busy at the moment
rondo
rozpocznij naukę
roundabout
tam
rozpocznij naukę
in there
wcale nieźle
rozpocznij naukę
no bad at all
Możemy podejrzewać
rozpocznij naukę
We can to suspected
To było w Anglii
rozpocznij naukę
It was in England
Chodziliśmy po Chinatown
rozpocznij naukę
We were walking in Chinatown
Biuro znajduje się w budynku
rozpocznij naukę
The office is in a building
Ona czeka w samochodzie
rozpocznij naukę
She is waiting in a car
Siedzę w taksówce
rozpocznij naukę
I am sitting in a taxi
Restauracja jest w łodzi
rozpocznij naukę
The restaurant is in A boat
stało się to w helikopterze
rozpocznij naukę
it happened in a helicopter
Jestem zablokowany w korku
rozpocznij naukę
I am stuck in a traffic jam
informacje zostały zawarte w artykule
rozpocznij naukę
the informations were included in the article
Podróżuję autobusem
rozpocznij naukę
I travel by bus
czego nie nosić w samolocie
rozpocznij naukę
what not to wear on a plane
Jeździsz na koniu?
rozpocznij naukę
Do you ride on a horse?
Rozmawiałem przez cały dzień
rozpocznij naukę
I was on the phone all day long
Patrzę w Internecie
rozpocznij naukę
I look on the internet
Zwykłem oglądać filmy w telewizji
rozpocznij naukę
I used to watch movies on the television
torba leży na podłodze
rozpocznij naukę
the bag lies on the floor
otrzymać tekst
rozpocznij naukę
receive the text
budzi się, aby wziąć prysznic
rozpocznij naukę
he wakes up to take shower
na początku było dobrze
rozpocznij naukę
in the beginning was good
rozpiętość
rozpocznij naukę
spread
Zaczynam lubić Francję
rozpocznij naukę
I am beginning to like France
Obiecujesz?
rozpocznij naukę
Do you promise?
czy to coś innego do zrobienia?
rozpocznij naukę
is it something else to do?
wahliwy
rozpocznij naukę
swinging
przyznaniem
rozpocznij naukę
commited
Jestem całkowicie temu przeciwny
rozpocznij naukę
I am totally against it
bierny
rozpocznij naukę
passive
codziennie
rozpocznij naukę
daily
przepisać
rozpocznij naukę
rewrite
węgiel
rozpocznij naukę
coal
zdrowie stomatologiczne
rozpocznij naukę
dental health
wrzątek
rozpocznij naukę
boiling water
turysta
rozpocznij naukę
hiker
wspinacz
rozpocznij naukę
climber
przenośny
rozpocznij naukę
portable
tłok
rozpocznij naukę
piston
powtórzeń
rozpocznij naukę
repetitions
8 zestawów po 40 powtórzeń
rozpocznij naukę
8 sets of 40 reps
dostępny
rozpocznij naukę
available
wcześniej
rozpocznij naukę
sooner
pokojówka
rozpocznij naukę
maid
inflacja
rozpocznij naukę
inglation
Kropelki
rozpocznij naukę
droplets
uwięziony
rozpocznij naukę
trapped
szczepionka
rozpocznij naukę
vaccine
zaraźliwy
rozpocznij naukę
contagious
procedura / sposób postępowania
rozpocznij naukę
procedure
spokój
rozpocznij naukę
serenity
bandaż
rozpocznij naukę
bandage
słaby
rozpocznij naukę
weak
deska
rozpocznij naukę
plank
mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although
czujny
rozpocznij naukę
vigilant
mdleć
rozpocznij naukę
enervate
staranny
rozpocznij naukę
shipshape
odcinki
rozpocznij naukę
episodes
podtytuł
rozpocznij naukę
subtitle
konfiskować
rozpocznij naukę
confiscate
hipoteka
rozpocznij naukę
mortgage
przeciwzapalny
rozpocznij naukę
antiphlogistic
opuchlizna
rozpocznij naukę
swelling
jasny
rozpocznij naukę
bright
dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination
dzwonię do ciebie
rozpocznij naukę
i give you call
nastrój
rozpocznij naukę
mood
pośród
rozpocznij naukę
among
rywale
rozpocznij naukę
rivals
odosobnione
rozpocznij naukę
isolated
seriale powstały
rozpocznij naukę
the serials aried
Urządzenia
rozpocznij naukę
appliances
marka
rozpocznij naukę
brand
film został nakręcony w Londynie
rozpocznij naukę
the movie was filmed in london
pasożyt
rozpocznij naukę
parasite
mianowany
rozpocznij naukę
nominated
posąg
rozpocznij naukę
statue
huragan
rozpocznij naukę
hurricane
uważa się
rozpocznij naukę
it is believed
uwięziony w
rozpocznij naukę
trapped in
został schwytany, został aresztowany
rozpocznij naukę
was captured, was cought
podejście
rozpocznij naukę
approach
przykleić się do ściany
rozpocznij naukę
stick to the wall
mój angielski jest komunikatywny
rozpocznij naukę
My english is communicative
ostry nóż / tępy nóż
rozpocznij naukę
sharp knife / blunt knife
utknął w tempie
rozpocznij naukę
stuck by tempo
rusztowanie
rozpocznij naukę
scaffolding
prysznic
rozpocznij naukę
shower
współpraca
rozpocznij naukę
collaboration
nieodebranych
rozpocznij naukę
missed
oczywiście / w oczywisty sposób
rozpocznij naukę
obviously
Zagadnienia
rozpocznij naukę
issues
dziwny
rozpocznij naukę
odd
witac sie
rozpocznij naukę
greet
ostrzec
rozpocznij naukę
warn
uwaga
rozpocznij naukę
attention
wichura
rozpocznij naukę
a gale
przystojny
rozpocznij naukę
handsome
wilgotność
rozpocznij naukę
humidity
nieruchomości
rozpocznij naukę
real estate
wrzucone
rozpocznij naukę
uploaded
filmy
rozpocznij naukę
footage
filmy
rozpocznij naukę
footage
odpowiadający
rozpocznij naukę
responder
ostrzec
rozpocznij naukę
warn
fale
rozpocznij naukę
waves
opis
rozpocznij naukę
caption
przez, aby pomóc jednej z nich
rozpocznij naukę
through to assist one of them
egoistyczny
rozpocznij naukę
selfish
tymczasem
rozpocznij naukę
meanwhile
rozpiętość drogi
rozpocznij naukę
span of the road
jezdnia
rozpocznij naukę
carriageway
krąg przyjaciół
rozpocznij naukę
circle of friends
po drugiej stronie ulicy
rozpocznij naukę
across the road street
w całym kraju
rozpocznij naukę
across the country
ostry, przenikliwy (o bólu)
rozpocznij naukę
severe
rozciągać się
rozpocznij naukę
extend
oczekiwać
rozpocznij naukę
expect
kierowca
rozpocznij naukę
motorist
powódź
rozpocznij naukę
flooding
odsłonić
rozpocznij naukę
expose
mnóstwo
rozpocznij naukę
plenty
szczególnie
rozpocznij naukę
particulary
ocena dostateczna
rozpocznij naukę
pass
przestrogi
rozpocznij naukę
cautions
ratownicy
rozpocznij naukę
rescuers
w stanie do nich dotrzeć
rozpocznij naukę
able to reach them
obecnie
rozpocznij naukę
currently
wybrzeże
rozpocznij naukę
coast
nieszczęście
rozpocznij naukę
disaster
drzazga
rozpocznij naukę
splinter
rozrywka
rozpocznij naukę
amusement
ingerencja
rozpocznij naukę
interference
zamontować
rozpocznij naukę
assemble
izba
rozpocznij naukę
chamber
luka
rozpocznij naukę
gap
Jestem spocony
rozpocznij naukę
I am sweaty
nad jeziorem
rozpocznij naukę
by a lake
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
poniżej
rozpocznij naukę
below
wyrzucać
rozpocznij naukę
throw away
brew
rozpocznij naukę
eyebrow
zamiast
rozpocznij naukę
instead
śpi (NP. Ona śpi)
rozpocznij naukę
asleep (np. She is asleep)
zapalenie
rozpocznij naukę
inflammation
diagnoza
rozpocznij naukę
diagnosis
opuchlizna
rozpocznij naukę
swelling
możliwość
rozpocznij naukę
possibility
słaby
rozpocznij naukę
weak
uwięziony
rozpocznij naukę
trapped
pranie mózgu
rozpocznij naukę
brainwash
podtytuł
rozpocznij naukę
subtitle
hipoteka
rozpocznij naukę
mortgage
gruby
rozpocznij naukę
thick
realizować
rozpocznij naukę
realise
obietnica
rozpocznij naukę
promise
wycofać się
rozpocznij naukę
drop out
upuścić
rozpocznij naukę
drop down
temperatura do 40
rozpocznij naukę
temperature of up to 40
przynajmniej do poniedziałku
rozpocznij naukę
at least to monday
biedny
rozpocznij naukę
poor
pojawić się
rozpocznij naukę
appear
wymagać
rozpocznij naukę
require
tłumy
rozpocznij naukę
crowds
w ciągu godziny zostało oprawione
rozpocznij naukę
within an hour it was framed
większość ludzi
rozpocznij naukę
most people
ciasno
rozpocznij naukę
tightly
pod koniec tygodnia
rozpocznij naukę
toward the end of week
coś jest nie tak z twoją kartą
rozpocznij naukę
something is wrong with your card
kwaśny
rozpocznij naukę
sour
Moja siostra studiuje wiele książek
rozpocznij naukę
My sister studies many books
prześlij dalej
rozpocznij naukę
forward
większość czasu
rozpocznij naukę
most of the time
krzyk
rozpocznij naukę
shout
śmiać się
rozpocznij naukę
laugh at
wyświetlony
rozpocznij naukę
displayed
należeć
rozpocznij naukę
belong
uspokoić się
rozpocznij naukę
calm down
pojawił się kurczak
rozpocznij naukę
the Chicken turned up
Ona mogla się spóźnić
rozpocznij naukę
She might be late
móc; forma czasu Past Simple od czasownika 'may'
rozpocznij naukę
might
mądry
rozpocznij naukę
wise
Impreza odbyła się wczoraj
rozpocznij naukę
The party happened yesterday
zepsuć
rozpocznij naukę
spoil
budzik
rozpocznij naukę
alarm clock
napraw się
rozpocznij naukę
fix yourself
nic się nie dzieje
rozpocznij naukę
nothing happens
nie mogliśmy
rozpocznij naukę
we couldn't
klucic się
rozpocznij naukę
argue
w ogóle nic
rozpocznij naukę
nothing at all
co jeszcze?
rozpocznij naukę
what else?
co się dzieje?
rozpocznij naukę
what is happening?
Nie lubię ćwiczeń
rozpocznij naukę
I don't like exercises
kolejka
rozpocznij naukę
queue
szczególny
rozpocznij naukę
particial
branże
rozpocznij naukę
industries
nauka
rozpocznij naukę
science
na jednym z tych arkuszy
rozpocznij naukę
at on of these sheet
porzucić
rozpocznij naukę
quit
zjechać na pobocze
rozpocznij naukę
pull over
weź pieniądze
rozpocznij naukę
take money up
dotrzeć
rozpocznij naukę
reach
jak oni tworzą taką kulturę?
rozpocznij naukę
how do they create such a culture?
rozkazywac komus
rozpocznij naukę
ordering for someone to
chodnik
rozpocznij naukę
pavement
klaps
rozpocznij naukę
slap
Wróciłem do domu
rozpocznij naukę
I went back to home
to wszystko co robię
rozpocznij naukę
that's all I do
ktoś chce coś?
rozpocznij naukę
anyone wants anything?
zatrzasnąć te drzwi
rozpocznij naukę
slap that door
pospolity
rozpocznij naukę
common
dekorować
rozpocznij naukę
garnish
nieprzystosowany
rozpocznij naukę
misfit
z czasem wszystko się zmienia
rozpocznij naukę
over time everything is change
Słuchał obu stron
rozpocznij naukę
He listened both of sides
zajęcie
rozpocznij naukę
activity
Rozwiązania problemów
rozpocznij naukę
solutions to problems
odpowiedź
rozpocznij naukę
response
Umowa
rozpocznij naukę
the agreement
25 stopni
rozpocznij naukę
25 degrees
reklama
rozpocznij naukę
advert
tak powinno być
rozpocznij naukę
that suppose to be
dom się zbliża
rozpocznij naukę
the house is coming up
nagroda
rozpocznij naukę
1. an award 2. a prize
pragnienie
rozpocznij naukę
wish
oczekiwać
rozpocznij naukę
expect
był rozczarowany, że nie otrzymał ani jednej odpowiedzi na swoje reklamy
rozpocznij naukę
he was disappointed that he didn't get a single reply to his advertisments
zagranica
rozpocznij naukę
abroad
to było około dwudziestu godzin
rozpocznij naukę
that was around twenty hours
ciasno
rozpocznij naukę
tightly
calą drogę prosto
rozpocznij naukę
all the way straight
użyj do tego
rozpocznij naukę
use to it
stale / wciąż
rozpocznij naukę
constantly
gwarancja
rozpocznij naukę
guarienty
głośne
rozpocznij naukę
noisy
ostatnio
rozpocznij naukę
recently
potwierdzać
rozpocznij naukę
confirm
przyczepa
rozpocznij naukę
trailer
opóźnienie
rozpocznij naukę
delay
zdrowie i bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
halth and safety
to co powiedział
rozpocznij naukę
what that said is
przedłużanie
rozpocznij naukę
extanding
koncentrować się
rozpocznij naukę
concentrate
wydać
rozpocznij naukę
bring out
wychowywać dzieci
rozpocznij naukę
bring up children
największa ilość; największy możliwy
rozpocznij naukę
greatest amount; greatest possible
statek
rozpocznij naukę
ship
głupkowaty
rozpocznij naukę
oafly
ostatnio
rozpocznij naukę
lately
Instrukcja obsługi
rozpocznij naukę
manual handling
bulion
rozpocznij naukę
broth
posiekane
rozpocznij naukę
chopped
oferta
rozpocznij naukę
offer
tylko teraz
rozpocznij naukę
only now
hamulec
rozpocznij naukę
brake
choroba
rozpocznij naukę
illness
cel
rozpocznij naukę
purpose
dowód
rozpocznij naukę
evidence
cel
rozpocznij naukę
purpose
sprawa
rozpocznij naukę
matter
nagi
rozpocznij naukę
naked
zjechać na pobocze
rozpocznij naukę
pull over
Ja powiedziałem co?" łooo?...
rozpocznij naukę
I said: "what?" łooo?...
gość
rozpocznij naukę
guest
żaden
rozpocznij naukę
none
pozwolenie
rozpocznij naukę
authorisation
musisz naładować
rozpocznij naukę
you have to charge
okres czasu
rozpocznij naukę
period of time
odmawiać
rozpocznij naukę
refuse
czajnik elektryczny
rozpocznij naukę
kettle
dotyczące tych
rozpocznij naukę
regarding these
pod warunkiem,
rozpocznij naukę
provided
wymagany
rozpocznij naukę
required
utworzyć
rozpocznij naukę
set up
w poprzednim roku
rozpocznij naukę
in last year
W ostatnim tygodniu
rozpocznij naukę
in last week
oczywiście / w oczywisty sposób
rozpocznij naukę
obviously
wybuch
rozpocznij naukę
outbreak
choroba
rozpocznij naukę
illness
ranny
rozpocznij naukę
injured
jasny
rozpocznij naukę
bright
pensja
rozpocznij naukę
salary
dalej
rozpocznij naukę
further
dojrzały / dojrzała
rozpocznij naukę
ripe
tam było powiedziane
rozpocznij naukę
there was saying
do niego należy
rozpocznij naukę
to he ownest
wywiad
rozpocznij naukę
interview
nagroda
rozpocznij naukę
award
miał nadzieję
rozpocznij naukę
he hoped
Najnowszy model
rozpocznij naukę
latest model
uwolniony
rozpocznij naukę
freed
więzienie
rozpocznij naukę
jail
prawo
rozpocznij naukę
law
opisać
rozpocznij naukę
describe
dyskusja
rozpocznij naukę
discussion
odnosić się
rozpocznij naukę
refer
osadzony w więzieniu
rozpocznij naukę
jailed
narażone na
rozpocznij naukę
exposed to
obawiali
rozpocznij naukę
feared
namówił mnie
rozpocznij naukę
persuaded me
płaca / zarobki
rozpocznij naukę
wage
ucieka
rozpocznij naukę
flees
przestraszony / wystraszony
rozpocznij naukę
afraid
być szczerym
rozpocznij naukę
to be honest
badania
rozpocznij naukę
research
dusza
rozpocznij naukę
soul
Brytyjczycy
rozpocznij naukę
Britons
są wśród tysięcy ludzi, którzy
rozpocznij naukę
are among thousands people who
Statek
rozpocznij naukę
The ship
ogłosić
rozpocznij naukę
announce
kwarantanna
rozpocznij naukę
quarantine
zadanie
rozpocznij naukę
task
nerki
rozpocznij naukę
kidneys
pod tym wszystkim
rozpocznij naukę
underneath it all
obecnie
rozpocznij naukę
currently
Choroby
rozpocznij naukę
diseases
leczenie
rozpocznij naukę
treatment
przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least
semestr
rozpocznij naukę
term
sądzić
rozpocznij naukę
judge
skazany
rozpocznij naukę
sentenced
posiada szeroką wiedzę
rozpocznij naukę
possesses broad knowledge
zaprasza
rozpocznij naukę
invites
oszczędzać
rozpocznij naukę
to save
ranga
rozpocznij naukę
rank
niezbędny / potrzebny
rozpocznij naukę
necessary
dziewczyny spaceruja wzdluż
rozpocznij naukę
the girls walk along
cały dzień
rozpocznij naukę
all day long
Zagrożenia
rozpocznij naukę
hazards
Nie mogłem się tam dostać
rozpocznij naukę
I couldn't get in there
za / z tyłu
rozpocznij naukę
behind
wyjaśniać
rozpocznij naukę
explain
udowodnić
rozpocznij naukę
to prove
zły(na kogoś)
rozpocznij naukę
angry
między innymi
rozpocznij naukę
among other things
między
rozpocznij naukę
among
zagranica
rozpocznij naukę
abroad
choroba
rozpocznij naukę
1. illness 2. sickness
wybuchać
rozpocznij naukę
blow up
gorzki
rozpocznij naukę
bitter
zdawac
rozpocznij naukę
pass
cały dzień
rozpocznij naukę
all day long
wyświetlony
rozpocznij naukę
displayed
wystawa sklepowa
rozpocznij naukę
display
latwopalny
rozpocznij naukę
flammable
jest prawdopodobnie dlatego
rozpocznij naukę
is probably because
szczepionka
rozpocznij naukę
vaccine
choroba
rozpocznij naukę
disease
ukrywanie
rozpocznij naukę
concealing
pielęgniarka
rozpocznij naukę
nurse
pochowany
rozpocznij naukę
buried
dopuszczać
rozpocznij naukę
allow
grób
rozpocznij naukę
grave
płuco
rozpocznij naukę
lung
kaszel
rozpocznij naukę
a cough
dusić
rozpocznij naukę
suffocate
szafa wnękowa
rozpocznij naukę
closet
Widzę więcej kobiet niż wcześniej
rozpocznij naukę
I see more woman than previously
napraw się, wyzdrowiej
rozpocznij naukę
fix yourself, recuperarse
zdenerwowany
rozpocznij naukę
upset
kto tam był?
rozpocznij naukę
who was been in there?
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
Odbieram
rozpocznij naukę
I pick to up
co teraz jest
rozpocznij naukę
now what thing is
teraz co myślę
rozpocznij naukę
now what think is
rata
rozpocznij naukę
instalment
Ogranicznik prędkości
rozpocznij naukę
Speed limiter
resztki
rozpocznij naukę
leftover
potwierdzać
rozpocznij naukę
confirm
kaszel
rozpocznij naukę
cough
publikować
rozpocznij naukę
publish
ocenianie, oszacowanie
rozpocznij naukę
assessment
opisać
rozpocznij naukę
describe
starszy
rozpocznij naukę
elderly
stwierdzając, że
rozpocznij naukę
stating that
za granicą
rozpocznij naukę
overseas
Opisując
rozpocznij naukę
describing
iskra
rozpocznij naukę
spark
odpowiedź
rozpocznij naukę
response
publikować
rozpocznij naukę
publish
ból gardła
rozpocznij naukę
sore throat
przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose
bezpiecznie
rozpocznij naukę
safely
Środki
rozpocznij naukę
measures
wąski
rozpocznij naukę
narrow
kolej
rozpocznij naukę
railway
tylny
rozpocznij naukę
rear
jezdnia
rozpocznij naukę
carriageway
upoważniony
rozpocznij naukę
authorised
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
rozpocznij naukę
schedule
opóźnienie
rozpocznij naukę
delay
godziny szczytu
rozpocznij naukę
rush hour
w ciągu
rozpocznij naukę
within
przekraczać
rozpocznij naukę
exceed
okoliczności
rozpocznij naukę
circumstances
skrzyżowanie
rozpocznij naukę
a junction
Przyczyny
rozpocznij naukę
causes
poglądy osobiste
rozpocznij naukę
personal views
stresujący dzień przed nami
rozpocznij naukę
the stressful day ahead
pogrzeb
rozpocznij naukę
funeral
zbierać
rozpocznij naukę
gather
ogłosić
rozpocznij naukę
announce
uniknąć
rozpocznij naukę
avoid
nie mów o tym nikomu
rozpocznij naukę
don't tell anyone about that
stopni
rozpocznij naukę
degrees
cień
rozpocznij naukę
shadow
w niepełnym wymiarze czasu
rozpocznij naukę
part time
super
rozpocznij naukę
awesome
filmy
rozpocznij naukę
footage
Byłem w pracy
rozpocznij naukę
i was at work
najważniejsza jest koncentracja
rozpocznij naukę
concentrating is the most important thing
klamka
rozpocznij naukę
a door handle
zarozumialy
rozpocznij naukę
cocky
podejsc
rozpocznij naukę
approaches
przywitac sie
rozpocznij naukę
greet
Cała sprawa
rozpocznij naukę
whole thing
rzadzic
rozpocznij naukę
govern
traktuje ludzi jako gorszych
rozpocznij naukę
he treats people as inferior
obgadywanie ludzi
rozpocznij naukę
talking about people
nieśmialy
rozpocznij naukę
shy
zazdrosc
rozpocznij naukę
jealousy
Wracałem do domu
rozpocznij naukę
I was going back home
Wracam do domu
rozpocznij naukę
I'm coming back home
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
falszywy
rozpocznij naukę
false
zwolnienie lekarskie
rozpocznij naukę
sick leave
ogloszenie, zapowiedz
rozpocznij naukę
announcement
poprzednio
rozpocznij naukę
previously
remont
rozpocznij naukę
refurbishment
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break
osądzać
rozpocznij naukę
to judge
Około, około
rozpocznij naukę
approximately, about
wspomniano
rozpocznij naukę
mentioned
automatyczna skrzynia
rozpocznij naukę
automatic box
wyposażenie
rozpocznij naukę
equipment
aspekt
rozpocznij naukę
aspect
między
rozpocznij naukę
among
słabość
rozpocznij naukę
weakness
odpowiedź
rozpocznij naukę
response
inaczej
rozpocznij naukę
otherwise
zadanie
rozpocznij naukę
task
kolejne sześć miesięcy
rozpocznij naukę
another six months
role
rozpocznij naukę
roles
wpływ
rozpocznij naukę
influence
rozmawiać
rozpocznij naukę
talk
zwyczaje
rozpocznij naukę
customs
okazje
rozpocznij naukę
occasions
propozycja
rozpocznij naukę
proposal
języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages
żałować
rozpocznij naukę
regret
"Cieszę się
rozpocznij naukę
"I'm glad
sporny
rozpocznij naukę
debatable
oceniano
rozpocznij naukę
assessed
konkretne pole
rozpocznij naukę
particular field,
dopuszczać
rozpocznij naukę
allow
temat
rozpocznij naukę
topic
cykl
rozpocznij naukę
cycle
oszacować
rozpocznij naukę
assess
podkreślił
rozpocznij naukę
emphasized
tożsamość
rozpocznij naukę
identity
niepełnosprawny
rozpocznij naukę
disabled
wspomniano powyżej
rozpocznij naukę
mentioned above
trzy zwroty
rozpocznij naukę
three phrases
wykres
rozpocznij naukę
chart
wyraźna zgoda
rozpocznij naukę
express agreement
wyrazić żal
rozpocznij naukę
 express regret
odpowiedni / odpowiednia
rozpocznij naukę
appropriate
choroba
rozpocznij naukę
disease
oświadczenie
rozpocznij naukę
statement
inaczej
rozpocznij naukę
otherwise
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
dozwolony
rozpocznij naukę
allowed
Środki
rozpocznij naukę
measures
ogłosił
rozpocznij naukę
announced
pozostawać
rozpocznij naukę
remain
zaskarżyć
rozpocznij naukę
prosecute
śmieci
rozpocznij naukę
trash
numer gazety
rozpocznij naukę
issue
żądanie
rozpocznij naukę
request
generalnie
rozpocznij naukę
generally
narazić się
rozpocznij naukę
expose yourself
zły(na kogoś)
rozpocznij naukę
angry
zapewniać
rozpocznij naukę
provide
składnik
rozpocznij naukę
an ingredient
dźwięk
rozpocznij naukę
sound
piosenka
rozpocznij naukę
song
czasami zdarza się coś niewiarygodnego
rozpocznij naukę
sometimes the unbelievable happens
nieprawdopodobny
rozpocznij naukę
unbelievable
byłem sam
rozpocznij naukę
I was alone
pycha / duma
rozpocznij naukę
pride
opisać
rozpocznij naukę
describe
Przyniosłem więcej zakupów w tej sprawie
rozpocznij naukę
I have brought more shopping in the case
W przypadku śmierci ludzie
rozpocznij naukę
In the case of death people
żądanie
rozpocznij naukę
request
opis
rozpocznij naukę
description
przystojny
rozpocznij naukę
handsome
zazdrosny
rozpocznij naukę
envious
cecha
rozpocznij naukę
trait
w wolnym czasie
rozpocznij naukę
in free time
Pójdę na spacer
rozpocznij naukę
I will go for walk
5 metrów na 4 metry
rozpocznij naukę
5 meters by 4 meters
przyznaniem
rozpocznij naukę
commited
namawiać
rozpocznij naukę
urge
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
środki ostrożności
rozpocznij naukę
precautions
temat
rozpocznij naukę
subject
wytyczne
rozpocznij naukę
guidelines
z kim pracujesz
rozpocznij naukę
who are you working with?
podkreślił
rozpocznij naukę
emphasized
wpisz go w
rozpocznij naukę
type it in
dużo czasu
rozpocznij naukę
plenty of time
wyprzedzać
rozpocznij naukę
overtake
klakson
rozpocznij naukę
horn
wadliwy
rozpocznij naukę
faulty
przekonany
rozpocznij naukę
convinced
uprawnienie
rozpocznij naukę
entitlement
Okresy
rozpocznij naukę
intervals
chyba że
rozpocznij naukę
unless
badanie
rozpocznij naukę
medical examination
zastrzyk
rozpocznij naukę
injection
zatem, w zwiazku z tym
rozpocznij naukę
therefore
żądanie
rozpocznij naukę
request
wniosek
rozpocznij naukę
requested
klimat w Polanie
rozpocznij naukę
the clime in Poland
bezpośrednio
rozpocznij naukę
directly
Nie wiem, co robić
rozpocznij naukę
I don't know what to do
Trzymam się ciebie
rozpocznij naukę
I am stick with you
zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission
ilość
rozpocznij naukę
amount
zęby
rozpocznij naukę
teeth
ząb
rozpocznij naukę
tooth

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.