styczen luty marzec kwiecien

 0    95 fiszek    kmalowiecka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
hardly ever
rozpocznij naukę
prawie nigdy
weak
rozpocznij naukę
słaby
howl
rozpocznij naukę
wycie
high blood pressure
rozpocznij naukę
wysokie ciśnienie
faint
rozpocznij naukę
zemdleć
eyebrows
rozpocznij naukę
brwi
I was fed up with visiting churches
rozpocznij naukę
Miałem dość odwiedzania kościołów
We got on well with Hubert
rozpocznij naukę
Dobrze dogadywaliśmy się z Hubertem
The old town
rozpocznij naukę
Stare Miasto
Street market
rozpocznij naukę
ulczny bazar
I am an Aries.
rozpocznij naukę
Jestem Baranem.
How long does it last?
rozpocznij naukę
Jak długo to trwa?
I want to dye my hair pink.
rozpocznij naukę
Chcę ufarbować włosy na różowo.
Batman protects us against criminals.
rozpocznij naukę
Batman chroni nas przed przestępcami.
What is the value of this diamond?
rozpocznij naukę
Jaka jest wartość tego diamentu?
My mother is quite demanding.
rozpocznij naukę
Moja matka jest dość wymagająca.
The dome was huge!
rozpocznij naukę
Kopuła była ogromna!
This is an obligatory reading.
rozpocznij naukę
To obowiązkowa lektura.
What time is the sunset and the sunrise?
rozpocznij naukę
O której jest zachód słońca i wschód słońca?
As a rule, he's always late.
rozpocznij naukę
Z reguły zawsze się spóźnia.
I watch films with subtitles.
rozpocznij naukę
Oglądam filmy z napisami.
That was a stunning view.
rozpocznij naukę
To był oszałamiający widok.
I watched a moving film.
rozpocznij naukę
Obejrzałem poruszający film.
The average game costs $40.
rozpocznij naukę
Średnio gra kosztuje 40 USD.
This tool is completely useless!
rozpocznij naukę
To narzędzie jest całkowicie bezużyteczne!
Burglary
rozpocznij naukę
Włamanie
Blackmail
rozpocznij naukę
Szantaż
Keep an eye on your valuables.
rozpocznij naukę
Miej oko na swoje kosztowności.
Take precautions
rozpocznij naukę
Podejmij środki ostrożności
Safety in numbers
rozpocznij naukę
Bezpieczeństwo w liczbach
Business district
rozpocznij naukę
Dzielnica biznesowa
Avoid problems
rozpocznij naukę
Unikaj problemów
You have to pay a ransom
rozpocznij naukę
Musisz zapłacić okup
When you ride a scooter, be careful at a crossing
rozpocznij naukę
Jadąc skuterem, uważaj na skrzyżowaniu
You should check your change
rozpocznij naukę
Powinieneś sprawdzić swoją reszte
It will be postponed
rozpocznij naukę
Zostanie przełożone
we have to cancel a meeting
rozpocznij naukę
musimy odwołać spotkanie
Lucifer went undercover
rozpocznij naukę
Lucyfer poszedł tajnie
She worked for an Editing house
rozpocznij naukę
Pracowała w wydawnictwie
Don't be impatient
rozpocznij naukę
Nie bądź niecierpliwy
They were suspects
rozpocznij naukę
Byli podejrzani
Kill him with a pen
rozpocznij naukę
Zabij go długopisem
They Struggle in the street
rozpocznij naukę
Walczą na ulicy
They found some Defensive wounds
rozpocznij naukę
Znaleźli rany obronne
Find some evidence
rozpocznij naukę
Znajdź jakieś dowody
He will admit to it.
rozpocznij naukę
Przyzna do tego.
3 out of 5 lessons would be online
rozpocznij naukę
3 z 5 lekcji byłyby dostępne online
You have to pay a ransom
rozpocznij naukę
Musisz zapłacić okup
Cycling lanes are quite safe
rozpocznij naukę
Ścieżki rowerowe są dość bezpieczne
Correction facility for juvenile delinquents.
rozpocznij naukę
Poprawczak dla młodocianych przestępców.
They do it on purpose.
rozpocznij naukę
Robią to celowo.
You will be supposed to write a test
rozpocznij naukę
Będziesz musiał napisać test
I was supposed to give a presentation.
rozpocznij naukę
Miałem przedstawić prezentację.
I have to read the summary of the book.
rozpocznij naukę
Muszę przeczytać streszczenie książki.
underprivileged
rozpocznij naukę
żyjący w złych warunkach
I took a loan to buy Oculus for my son.
rozpocznij naukę
Zaciągnąłem pożyczkę na zakup Oculusa dla mojego syna.
It was a real bargain!
rozpocznij naukę
To była prawdziwa okazja!
What is the currency in Japan?
rozpocznij naukę
Jaka jest waluta w Japonii?
To take money out from ATM
rozpocznij naukę
wziąć pieniądze z bankomatu
I want to withdraw money from the bank.
rozpocznij naukę
Chcę wypłacić pieniądze z banku.
Is there a discount?
rozpocznij naukę
Czy jest zniżka?
Piggy bank
rozpocznij naukę
Świnka skarbonka
This company made a loss.
rozpocznij naukę
Ta firma poniosła stratę.
I made a profit of 100 dollars.
rozpocznij naukę
Mam zysk 100 dolarów.
I want to withdraw some money.
rozpocznij naukę
Chcę wypłacić trochę pieniędzy.
Hard-earned money
rozpocznij naukę
Ciężko zarobione pieniądze
Weekly allowance
rozpocznij naukę
Tygodniowe pieniądze od rodziców
Part-time work
rozpocznij naukę
Praca na część etatu / dorywcza
Flexible working hours
rozpocznij naukę
Elastyczne godziny pracy
Keep record of your purchases
rozpocznij naukę
Prowadź rejestr swoich zakupów
Waste money
rozpocznij naukę
marnować pieniądze
It is good to make a profit, not make a loss
rozpocznij naukę
Dobrze jest zarabiać, a nie robić straty
The fees are very high
rozpocznij naukę
Opłaty są bardzo wysokie
I don't have a bank account
rozpocznij naukę
Nie mam konta bankowego
Homeless
rozpocznij naukę
Bezdomny
Income
rozpocznij naukę
Dochód
It went well.
rozpocznij naukę
Nieźle poszło.
Bank account
rozpocznij naukę
Konto bankowe
Make a loss
rozpocznij naukę
Przynoszą straty
Homeless
rozpocznij naukę
Bezdomny
Pay in advance
rozpocznij naukę
Płacić z góry
If it weren't for Tom, I wouldn't be here.
rozpocznij naukę
Gdyby nie Tom, nie byłoby mnie tutaj.
I love crepes
rozpocznij naukę
Uwielbiam naleśniki (Francuskie)
I would like vanilla ice cream in a cone
rozpocznij naukę
Chciałbym lody waniliowe w rożku
It is important to have Financial security
rozpocznij naukę
Ważne jest, aby mieć bezpieczeństwo finansowe
I have lost my Lottery ticket
rozpocznij naukę
Zgubiłem mój los na loterię
I have never played in a lottery.
rozpocznij naukę
Nigdy nie grałem na loterii.
Donate money for charity
rozpocznij naukę
Przekaż pieniądze na cele charytatywne
I would Invest money in VR technology
rozpocznij naukę
Zainwestowałbym pieniądze w technologię VR
He earned 5 million dollars.
rozpocznij naukę
Zarobił 5 milionów dolarów.
Millions of people will suffer
rozpocznij naukę
Miliony ludzi ucierpi
To sign a book
rozpocznij naukę
Aby podpisać książkę
To give an autograph
rozpocznij naukę
Aby dać autograf
She is pettite
rozpocznij naukę
Ona jest drobna
To outgrow
rozpocznij naukę
Przerosnąć

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.