Angielski czasowniki nieregularne

 0    93 fiszki    Boongoo
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Być
rozpocznij naukę
be was/were been
stać się/zostać kimś
rozpocznij naukę
become became become
zaczynać
rozpocznij naukę
begin began bogen
zginać
rozpocznij naukę
bend bent bent
gryźć
rozpocznij naukę
bite bit bitten
dmuchać
rozpocznij naukę
blow blew blown
łamać
rozpocznij naukę
break broke broken
przynosić
rozpocznij naukę
bring brought brought
budować
rozpocznij naukę
build built built
spłonąć/ palić się
rozpocznij naukę
burn burnt burnt
kupować
rozpocznij naukę
buy bought bought
umieć/ potrafić
rozpocznij naukę
can could been able to
łapać
rozpocznij naukę
catch caught caught
wybierać
rozpocznij naukę
choose chose chosen
przychodzić
rozpocznij naukę
come came come
kosztować
rozpocznij naukę
cost cost cost
ciąć, kroić
rozpocznij naukę
cut cut cut
zajmować się
rozpocznij naukę
deal dealt dealt
robić (np. zakupy)
rozpocznij naukę
do did done
rysować
rozpocznij naukę
drew drew drawn
pić
rozpocznij naukę
drink drank drunk
jechać/prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive drove driven
jeść
rozpocznij naukę
eat ate eaten
upadać, spadać
rozpocznij naukę
fall fell fallen
karmić
rozpocznij naukę
feed fed fed
czuć się
rozpocznij naukę
feel felt felt
walczyć
rozpocznij naukę
fight fought fought
znaleźć
rozpocznij naukę
find found found
latać
rozpocznij naukę
fly flew flown
zapominać
rozpocznij naukę
forget forgot forgotten
dostać
rozpocznij naukę
get got got
dać
rozpocznij naukę
give gave given
iść
rozpocznij naukę
go went gone
rosnąć, hodować
rozpocznij naukę
grow grew grown
wieszać
rozpocznij naukę
hang hung hung
mieć
rozpocznij naukę
have had had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear heard heard
chować
rozpocznij naukę
hide hid hidden
uderzyć
rozpocznij naukę
hit hit hit
trzymać (w ręce)
rozpocznij naukę
hold held held
trzymać (coś gdzieś)
rozpocznij naukę
keep kept kept
wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know knew known
kłaść (nakrywać do stołu)
rozpocznij naukę
lay laid laid
prowadzić (kogoś gdzieś)
rozpocznij naukę
lead led led
uczyć się
rozpocznij naukę
learn learnt/-ed learnt/-ed
opuszczać, zostawiać
rozpocznij naukę
leave left left
pożyczyć (coś komuś)
rozpocznij naukę
lend lent lent
zgubić, stacić
rozpocznij naukę
lose lost lost
robić (coś z czegoś)
rozpocznij naukę
make made made
mieć na myśli, znaczyć
rozpocznij naukę
mean meant meant
spotykać, poznawać
rozpocznij naukę
meet met met
przezwyciężyć
rozpocznij naukę
overcome overcame overcome
płacić
rozpocznij naukę
pay paid paid
położyć coś gdzieś
rozpocznij naukę
put put put
czytać
rozpocznij naukę
read read read
jechać (rowerem, na koniu)
rozpocznij naukę
ride rode ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring rang rung
biegać
rozpocznij naukę
run ran run
powiedzieć (coś komuś)
rozpocznij naukę
say said said
widzieć
rozpocznij naukę
see saw seen
sprzedawać
rozpocznij naukę
sell sold sold
wysyłać
rozpocznij naukę
send sent sent
nastawiać, ustawiać
rozpocznij naukę
set set set
potrząsać, trząść, drżeć
rozpocznij naukę
shake shook shaken
świecić
rozpocznij naukę
shine shone shone
strzelać
rozpocznij naukę
shoot shot shot
pokazywać, przedstawiać
rozpocznij naukę
show showed shown/-ed
zamykać
rozpocznij naukę
shut shut shut
śpiewać
rozpocznij naukę
sing sang sung
tonąć, zatapiać
rozpocznij naukę
sink sank sunk
siedzieć
rozpocznij naukę
sit sat sat
spać
rozpocznij naukę
speep slept slept
wąchać, czuć nosem
rozpocznij naukę
smell smelt/-ed smelt/-ed
mówić, przemawiać
rozpocznij naukę
speak spoke spoken
literować
rozpocznij naukę
spell spelt/-ed spelt/-ed
spędzać, wydawać
rozpocznij naukę
spend spent spent
rozlewać się
rozpocznij naukę
spill spilt/-ed spilt/-ed
(PO)dzielić, rozdzielać
rozpocznij naukę
split split split
skakać
rozpocznij naukę
spring sprang sprung
stać
rozpocznij naukę
stend stood stood
kraść
rozpocznij naukę
steal stole stolen
pływać
rozpocznij naukę
swim swam swum
brać
rozpocznij naukę
take took taken
uczyć (kogoś)
rozpocznij naukę
teach taught taught
drzeć, rwać
rozpocznij naukę
tear tore torn
powiedzieć (coś komuś)
rozpocznij naukę
tell told told
myśleć, sądzić
rozpocznij naukę
think thought thought
rzucać
rozpocznij naukę
thrown threw thrown
rozumieć
rozpocznij naukę
understand understood understood
budzić (się)
rozpocznij naukę
wake woke woken
nosić na sobie
rozpocznij naukę
wear wore worn
wygrywać
rozpocznij naukę
win won won
pisać
rozpocznij naukę
write wrote written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.