słownictwo progrmowanie

 0    60 fiszek    mateuszpiskor1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
pochodna
rozpocznij naukę
derivative
kowariantna
rozpocznij naukę
covariant
zerkać
rozpocznij naukę
to glance
spostrzeżenia
rozpocznij naukę
insights
jest dokładniejszy
rozpocznij naukę
is more thorough
wiarygodne transakcje
rozpocznij naukę
reliable transactions
i indeksy pozostaną nienaruszone:
rozpocznij naukę
and indexes will be intact:
notacja kurze łapki
rozpocznij naukę
crow’s foot notation
Trójstopniowy
rozpocznij naukę
The three-pronged
o problemie
rozpocznij naukę
about the issue
rozróżniać
rozpocznij naukę
distinguish
nie oznacza kierunkowości
rozpocznij naukę
not imply directionality
wielość
rozpocznij naukę
manyness
zaborczy
rozpocznij naukę
possessive
powiązane
rozpocznij naukę
interrelated
składa się z typów jednostek
rozpocznij naukę
composed of entity types
zaborczy kruk lub dłuższy kurczak
rozpocznij naukę
possessive crow’s or the longer chicken
Utwórz nową rolę
rozpocznij naukę
Create a new role
Klasyfikuj wyniki do segmentów
rozpocznij naukę
Classify results into buckets
wymyślony przykład
rozpocznij naukę
contrived example
Kontrola współbieżności wielu wersji
rozpocznij naukę
Multi-Version Concurrency Control
replikacja asynchroniczna
rozpocznij naukę
asynchronous replication
wraz z ich rekomendatorem
rozpocznij naukę
along with their recommender
przy
rozpocznij naukę
alongside
zmieniać
rozpocznij naukę
alter
wspólnie
rozpocznij naukę
collectively
dokądkolwiek
rozpocznij naukę
wherever
Klauzula VALUES
rozpocznij naukę
VALUES clause
Zmienić dane
rozpocznij naukę
alter the data
wydatki
rozpocznij naukę
outlay
Rzadko tak chcemy
rozpocznij naukę
This is rarely what we want to happen
niezgrabny
rozpocznij naukę
awkward
Podobieństwa
rozpocznij naukę
parallels
przymus
rozpocznij naukę
constraint
gwarancja egzekwowana
rozpocznij naukę
guarantee enforced
polegać
rozpocznij naukę
rely
wprowadzać w życie
rozpocznij naukę
to enforce
sfera
rozpocznij naukę
realm
używane do informowania o podejmowaniu decyzji
rozpocznij naukę
used to inform decision making
najazd
rozpocznij naukę
foray
jest partiowanie danych
rozpocznij naukę
is batch the data
my w ten sposób
rozpocznij naukę
we thus
ziarnistość
rozpocznij naukę
granularity
Chcemy zmienić cenę drugiego kortu tenisowego, aby kosztował o 10% więcej niż pierwszy
rozpocznij naukę
We want to alter the price of the second tennis court so that it costs 10% more than the first one
ograniczać
rozpocznij naukę
restrict
paragraf
rozpocznij naukę
clause
skalar
rozpocznij naukę
scalar
Ta kategoria obejmuje agregację na całej długości
rozpocznij naukę
This category covers aggregation at length
poza zwykłym utrwalaniem danych
rozpocznij naukę
beyond merely persisting your data
przepowiadać
rozpocznij naukę
predict
podejście
rozpocznij naukę
approach
zmarszczka
rozpocznij naukę
wrinkle
nierozerwalnie
rozpocznij naukę
intrinsically
przychód
rozpocznij naukę
revenue
podzbiór
rozpocznij naukę
subset
prawdopodobnie
rozpocznij naukę
arguably
znaczący
rozpocznij naukę
significant
dwuznaczny
rozpocznij naukę
ambiguous
powinien
rozpocznij naukę
ought
: Typowe wyrażenia tabelowe
rozpocznij naukę
: Common Table Expressions

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.