słówka Magda

 0    375 fiszek    aleksstepien11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
na zewnątrz
rozpocznij naukę
outdoor
polecać
rozpocznij naukę
to recommend
ekscytujący
rozpocznij naukę
thrilling
doświadczenie
rozpocznij naukę
experience
technikum
rozpocznij naukę
professional school
pyszny
rozpocznij naukę
delicious
kuchnia
rozpocznij naukę
a kitchen
kuchnia (rodzaj np włoska)
rozpocznij naukę
cusine
kraj
rozpocznij naukę
a country
opisać
rozpocznij naukę
describe
piętro
rozpocznij naukę
floor
włosy
rozpocznij naukę
hair
uczucia
rozpocznij naukę
feelings
Nie czujesz się dobrze
rozpocznij naukę
You don't feel very well
smutny
rozpocznij naukę
sad
płakać
rozpocznij naukę
cry
określony/pewny
rozpocznij naukę
certain
czynność
rozpocznij naukę
activity
ulubiony
rozpocznij naukę
favourite
klient
rozpocznij naukę
customer
być przygotowanym na
rozpocznij naukę
be prepared for
powrót, wracać
rozpocznij naukę
return
w którym
rozpocznij naukę
in which
być zranionym
rozpocznij naukę
to be hurt
brzuch
rozpocznij naukę
stomach
Włoch
rozpocznij naukę
Italian
Boli mnie brzuch
rozpocznij naukę
My stomach hurts me
zachęcić
rozpocznij naukę
encourage
straszny
rozpocznij naukę
scary
myślałem
rozpocznij naukę
tought
dostarczyć
rozpocznij naukę
deliver
różny
rozpocznij naukę
different
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
zabrać z powrotem
rozpocznij naukę
take back
nadzieja
rozpocznij naukę
hope
prawidłowa
rozpocznij naukę
the sight one
przynieść, przywieźć
rozpocznij naukę
bring
trudny, stanowiący wyzwanie
rozpocznij naukę
challenging
móc
rozpocznij naukę
can
wziąć udział w
rozpocznij naukę
take part in
mniej
rozpocznij naukę
less
doświadczony
rozpocznij naukę
experienced
konkurencyjny
rozpocznij naukę
competitior
składać się z
rozpocznij naukę
consist of
każdy
rozpocznij naukę
each
przynajmniej / co najmniej
rozpocznij naukę
at least
wyścig
rozpocznij naukę
race
łatwiej
rozpocznij naukę
easier
biegacz
rozpocznij naukę
runner
każdy z nich
rozpocznij naukę
each of them
część wyścigu
rozpocznij naukę
part of the race
at the same time
rozpocznij naukę
at the same time
wśród
rozpocznij naukę
alongside
bardziej doświadczony
rozpocznij naukę
more experienced
Co powiesz na?
rozpocznij naukę
What about?
dziś wieczorem
rozpocznij naukę
tonight
za dużo
rozpocznij naukę
to many
nie każdy
rozpocznij naukę
not everyone
narzekać/skarżyć się
rozpocznij naukę
complain
z powodu
rozpocznij naukę
because of
niewątpliwie, zdecydowanie
rozpocznij naukę
definitely
zamówienie
rozpocznij naukę
order
koniec
rozpocznij naukę
finish
znalazł
rozpocznij naukę
found
oznaczony przez
rozpocznij naukę
marked by
kolejna osoba
rozpocznij naukę
another person
podczas / w trakcie
rozpocznij naukę
while
liście
rozpocznij naukę
leaves
wziął
rozpocznij naukę
took
jako
rozpocznij naukę
as
nikt
rozpocznij naukę
no one
zebrać
rozpocznij naukę
collect
zgłosić się
rozpocznij naukę
report to
wyższy
rozpocznij naukę
higher
jak tylko/natychmiast
rozpocznij naukę
as soon as
widziałem
rozpocznij naukę
I saw
zakochać się
rozpocznij naukę
fell in love
drzewa
rozpocznij naukę
trees
wiele
rozpocznij naukę
lots of
trawniki
rozpocznij naukę
lawns
jezioro
rozpocznij naukę
lake
móc
rozpocznij naukę
can
koszt zakwaterowania
rozpocznij naukę
cost of accommodation
natychmiast
rozpocznij naukę
immediately
spieszyć się
rozpocznij naukę
to hurry
wzbudzać/pociągać
rozpocznij naukę
attract
uwaga
rozpocznij naukę
attention
wierzyć
rozpocznij naukę
to believe
wydawaj mniej
rozpocznij naukę
spend less
mniej
rozpocznij naukę
less
oferować
rozpocznij naukę
to offer
drugi
rozpocznij naukę
secound
ulepszać
rozpocznij naukę
improve
wygląd
rozpocznij naukę
look
sztuczki reklamy
rozpocznij naukę
tricks of advertising
dlatego
rozpocznij naukę
that's why
zatrudnić
rozpocznij naukę
hire
reklama
rozpocznij naukę
commercial
gwiazda filmowa
rozpocznij naukę
film star
dobrze wiem
rozpocznij naukę
well know
reklamowane
rozpocznij naukę
advertised
firmy
rozpocznij naukę
companies
daj z siebie wszystko
rozpocznij naukę
do my best
produkty/towary
rozpocznij naukę
goods
jak najbardziej atrakcyjne
rozpocznij naukę
at attractive as possible
błyszczący
rozpocznij naukę
shiny
zaprojektować
rozpocznij naukę
design/project
wywrzeć nacisk
rozpocznij naukę
put pressure
jeśli
rozpocznij naukę
if
stracić szansę
rozpocznij naukę
lose a chance
zbyt dużo tracę pieniędzy
rozpocznij naukę
I waste too much money
Występuję w teatrze
rozpocznij naukę
I performance at theatre
blisko wypadku
rozpocznij naukę
close to an accidant
Poszukaj psa
rozpocznij naukę
Look for a dog
Dzwonię do obsługi klienta
rozpocznij naukę
I call customer service
Jaka jest cena?
rozpocznij naukę
What is the price?
rozsądna decyzja
rozpocznij naukę
reasonable decision
następnym razem wybierz się na rower
rozpocznij naukę
next time go a bike
zapłać podwójnie za pizzę
rozpocznij naukę
pay double on pizza
tak dużo kilometrów
rozpocznij naukę
so much kilometers
Wpadłem w kłopoty
rozpocznij naukę
I got into trouble
myślała, że zjadłaby pizzę
rozpocznij naukę
she tought would eat pizza
dostarczyć paczkę
rozpocznij naukę
deliver a package
Mam nadzieję, że zjem pizzę
rozpocznij naukę
I hope eat pizza
trudny konkurs
rozpocznij naukę
challenging/difficult competition
mogę jeździć samochodem
rozpocznij naukę
I can drive a car
wziąć udział w konkursie
rozpocznij naukę
take part in competition
Jem mniej pizzy
rozpocznij naukę
I eat less pizza
Mam doświadczenie w jeździe na rowerze
rozpocznij naukę
I'm experienced in cycling
każdy jeździ na rowerze
rozpocznij naukę
each rides a bicycle
Wziąłem udział w wyścigu
rozpocznij naukę
I took part in a race
Jestem biegaczem
rozpocznij naukę
I'm a runner
spółka/firma
rozpocznij naukę
company
musieć
rozpocznij naukę
must
nie było
rozpocznij naukę
there wasn't
samolot
rozpocznij naukę
plane
możesz sobie wyobrazić?
rozpocznij naukę
can you imagine
krzyczeć na kogoś
rozpocznij naukę
shout at somebody
błagać
rozpocznij naukę
beg
grozić
rozpocznij naukę
to threaten (to do)
ciągle powtarzał
rozpocznij naukę
kept saying
dzieci
rozpocznij naukę
kids
rezerwować
rozpocznij naukę
to book
z przesiadką
rozpocznij naukę
with a conection
późnym wieczorem
rozpocznij naukę
late in the evening
potwierdzać
rozpocznij naukę
confirm
zrobić błąd
rozpocznij naukę
make a mistake
coś
rozpocznij naukę
something
poszło źle
rozpocznij naukę
went wrong
w czasie / podczas
rozpocznij naukę
during
Kate napisała list
rozpocznij naukę
Kate wrote the letter
wyrazić
rozpocznij naukę
express
niezadowolenie
rozpocznij naukę
dissotisfaction
pobyt/zostać w hotelu
rozpocznij naukę
stay at the hotel
narzekać na
rozpocznij naukę
complain about
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
obsługa hotelowa
rozpocznij naukę
hotel staff
dawać rady
rozpocznij naukę
giving advice
Jak ominąć
rozpocznij naukę
how to avoid
kurz
rozpocznij naukę
dust
niemożliwe
rozpocznij naukę
impossible
poważnie
rozpocznij naukę
seriously
poważny
rozpocznij naukę
serious
byli
rozpocznij naukę
there were
skarga
rozpocznij naukę
compleint
koszmar
rozpocznij naukę
nightmare
wózek
rozpocznij naukę
shopping trolley
peron
rozpocznij naukę
railway platform
bagaż
rozpocznij naukę
luggage
oferować pomoc
rozpocznij naukę
offer help
wolne siedzenie
rozpocznij naukę
empty seat
zrozumiały
rozpocznij naukę
comparent
chciał
rozpocznij naukę
wanted
nie było
rozpocznij naukę
there were no
rudy
rozpocznij naukę
red-haired
przyjaźń
rozpocznij naukę
friendship
żywy
rozpocznij naukę
alive
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget
razem
rozpocznij naukę
together
urodzony
rozpocznij naukę
born
pozostali
rozpocznij naukę
the others
bez zmian/niezmienny
rozpocznij naukę
unchanged
tajemniczy
rozpocznij naukę
mysterious
przynieść
rozpocznij naukę
bring
mówi
rozpocznij naukę
says
żartujący
rozpocznij naukę
joking
jechał, prowadził
rozpocznij naukę
drove, driven
lot
rozpocznij naukę
flight
próbował
rozpocznij naukę
tried
zachęcić
rozpocznij naukę
encourage
mała opłata
rozpocznij naukę
small free
ciężej
rozpocznij naukę
harder
zapisany
rozpocznij naukę
signed up
skórzany
rozpocznij naukę
leather
spędzałam czas
rozpocznij naukę
hung out
osoba
rozpocznij naukę
a person
zatrudniony (osoba zatrudniona)
rozpocznij naukę
employee
cały / całkowity / pełny
rozpocznij naukę
complete
było tańsze
rozpocznij naukę
it was cheaper
czynsz
rozpocznij naukę
rent
zmienić rozmiar
rozpocznij naukę
change size
meble
rozpocznij naukę
furniture
wybierać
rozpocznij naukę
choose
Szukać
rozpocznij naukę
Look for
ktoś
rozpocznij naukę
someone
udział
rozpocznij naukę
share
wyjaśnić
rozpocznij naukę
explain
jak
rozpocznij naukę
how
właściciel
rozpocznij naukę
the owner
zostać
rozpocznij naukę
become
znalazł
rozpocznij naukę
found
skradziony
rozpocznij naukę
stolen
dzieło
rozpocznij naukę
work of art
opisać
rozpocznij naukę
describe
zostały skradzione
rozpocznij naukę
were stolen
przewodnik/przewodniczka
rozpocznij naukę
guide
widowisko, show
rozpocznij naukę
show
dozwolony
rozpocznij naukę
allowed
do
rozpocznij naukę
until
nagły wypadek
rozpocznij naukę
emergency
czytelnicy
rozpocznij naukę
readers
kierunek
rozpocznij naukę
direction
uzyskanie
rozpocznij naukę
getting
napiwki
rozpocznij naukę
tips
biedna dziewczyna
rozpocznij naukę
poor girl
dlaczego
rozpocznij naukę
why
podjąć decyzję
rozpocznij naukę
decide
wybrać
rozpocznij naukę
choise
wie
rozpocznij naukę
knows
nikt
rozpocznij naukę
nobody
córka
rozpocznij naukę
daughter
niezapomniany
rozpocznij naukę
unforgettable
poparcie, aprobata
rozpocznij naukę
backing
zawody/konkurs
rozpocznij naukę
contest
zażenowany, zakłopotany
rozpocznij naukę
embarrassed
przyznać
rozpocznij naukę
admit
własna wina
rozpocznij naukę
own fault
daleko
rozpocznij naukę
far-off
był świadomy
rozpocznij naukę
he was aware
Zagrożenia zdrowia
rozpocznij naukę
health risks
chociaż
rozpocznij naukę
although
wiedzieć
rozpocznij naukę
know
stało się
rozpocznij naukę
it happened
powiedziano mi
rozpocznij naukę
I was told
początek
rozpocznij naukę
start
podniecenie
rozpocznij naukę
excitement
daleko
rozpocznij naukę
far away
jego / on sam
rozpocznij naukę
himself
złapać
rozpocznij naukę
catch
wziął
rozpocznij naukę
took
zapomniał
rozpocznij naukę
forgot
zapakowane
rozpocznij naukę
packed
niewłaściwe, złe
rozpocznij naukę
wrong
zakazić się
rozpocznij naukę
got infected
podczas / w trakcie
rozpocznij naukę
while
pobyt
rozpocznij naukę
stay
zbyt wiele
rozpocznij naukę
too much
przedstawienie
rozpocznij naukę
performance
zamykać
rozpocznij naukę
close
Szukać
rozpocznij naukę
Look for
dział obsługi klienta
rozpocznij naukę
customer service
cena
rozpocznij naukę
price
rozsądny / rozsądna
rozpocznij naukę
reasonable
następnym razem
rozpocznij naukę
next time
zapłać podwójnie
rozpocznij naukę
pay double
niż
rozpocznij naukę
than
tak wiele
rozpocznij naukę
so much
kłopot
rozpocznij naukę
trouble
Uczę się też angielskiego
rozpocznij naukę
I lern English too
niezwykły
rozpocznij naukę
unusual
wystawa sklepowa
rozpocznij naukę
display
Nie było to trudne
rozpocznij naukę
It wasn't hard
To było trudne
rozpocznij naukę
It was hard
To żadna niespodzianka
rozpocznij naukę
It's no suprise
takie jak
rozpocznij naukę
such as
To było
rozpocznij naukę
It was
wielu ludzi
rozpocznij naukę
many people
Mam dużo
rozpocznij naukę
I have much many
od / do
rozpocznij naukę
since/for
muszę
rozpocznij naukę
I must
był zaskoczony
rozpocznij naukę
was suprised
zachować spokój
rozpocznij naukę
keep calm
Przygotuj się na
rozpocznij naukę
prepare for
żarty
rozpocznij naukę
jokes
Zapraszam
rozpocznij naukę
invite
powiedzieć
rozpocznij naukę
tell
wygrałeś pizzę
rozpocznij naukę
you won the pizza
każda osoba
rozpocznij naukę
each person
zabawny
rozpocznij naukę
amusing
Nie mogłem uwierzyć
rozpocznij naukę
I was coud't belive
zdenerwować się
rozpocznij naukę
get nervous
ćwiczyć
rozpocznij naukę
practise
Po prostu wiedziałem
rozpocznij naukę
I just knew
po powrocie do domu
rozpocznij naukę
after returning home
zmiana
rozpocznij naukę
change
denerwujący
rozpocznij naukę
annoying
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
zasady
rozpocznij naukę
rules
ugór
rozpocznij naukę
fallow
zatrzymać
rozpocznij naukę
stapped
ubrany
rozpocznij naukę
dressed
wyjątek
rozpocznij naukę
exception
złapany przez
rozpocznij naukę
caught by
zatrudniony
rozpocznij naukę
hired
śmieci
rozpocznij naukę
rubbish
rzucił
rozpocznij naukę
threw
kraść
rozpocznij naukę
to steal
goście
rozpocznij naukę
visitors
paczka
rozpocznij naukę
parcel
parasol
rozpocznij naukę
umbrella
biżuteria
rozpocznij naukę
jewellery
rozbić
rozpocznij naukę
smash
reklamy
rozpocznij naukę
advertising
zegarki
rozpocznij naukę
watches
są pokazane
rozpocznij naukę
are show
o określonej porze dnia
rozpocznij naukę
at a certain time of day
o tym samym czasie
rozpocznij naukę
the same time
nazwa marki
rozpocznij naukę
brand name
zauważyć
rozpocznij naukę
to notice
przyczyna
rozpocznij naukę
reason
reklamować
rozpocznij naukę
advertise
streszczać
rozpocznij naukę
to summarise
fabuła
rozpocznij naukę
a plot
napisane przez
rozpocznij naukę
written by
recenzja
rozpocznij naukę
review
scenariusz
rozpocznij naukę
a script
cytat
rozpocznij naukę
quotation
przypominać
rozpocznij naukę
remind
ważny
rozpocznij naukę
important
osoba
rozpocznij naukę
a person
obrus
rozpocznij naukę
a tablecloth
śledzić, badać
rozpocznij naukę
trace
wprowadzać/przedstawić
rozpocznij naukę
introduce
dokładny
rozpocznij naukę
exact
nieznany
rozpocznij naukę
unknown
goście
rozpocznij naukę
guests
władze
rozpocznij naukę
authorities
pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident
współlokator
rozpocznij naukę
a flatmate
pustynia
rozpocznij naukę
a desert
fundusze
rozpocznij naukę
funds
nie poddawaj się
rozpocznij naukę
dont't give up
poddawać się/rezygnować
rozpocznij naukę
give up
kruchy
rozpocznij naukę
fragile
natychmiast
rozpocznij naukę
immediately
Czy mogę prosić o uwagę?
rozpocznij naukę
Can I have your attention, please?
zamiast
rozpocznij naukę
instead
poza tym
rozpocznij naukę
besides
jednakże
rozpocznij naukę
however
bez znaczenia
rozpocznij naukę
no matter
niektóre chłopaki
rozpocznij naukę
same boys
najlepszy
rozpocznij naukę
the best
nikt inny
rozpocznij naukę
no other
jeszcze się nie skończył
rozpocznij naukę
hasn't finishes yet
Nie mam nic przeciwko
rozpocznij naukę
I don't mind
odrzucać
rozpocznij naukę
refuse
złapać złodzieja
rozpocznij naukę
catch a thief
złodziej
rozpocznij naukę
thief
Przegap mecz
rozpocznij naukę
Miss the match
czerwona kartka
rozpocznij naukę
red card
Kontuzja kolana
rozpocznij naukę
knee injury
uczestnik
rozpocznij naukę
participant
spotykać się
rozpocznij naukę
meet
ściana
rozpocznij naukę
wall
realizowany
rozpocznij naukę
realized
ból/zraniony
rozpocznij naukę
hurt
wyprowadzać się
rozpocznij naukę
move out
czynsz
rozpocznij naukę
rent
podwyżka
rozpocznij naukę
a raise
wzrost / przyrost
rozpocznij naukę
increase
mieć dosyć
rozpocznij naukę
to be fed up
praca
rozpocznij naukę
job
bagaż
rozpocznij naukę
luggage
walizka
rozpocznij naukę
a suitcase
prawo jazdy
rozpocznij naukę
driving licence

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.