matura 2008

 0    87 fiszek    aleksstepien11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
według
rozpocznij naukę
according
dzieciństwo
rozpocznij naukę
childhood
dość typowe
rozpocznij naukę
quite typical
naprawdę przyjemne
rozpocznij naukę
really pleasent
wspominać
rozpocznij naukę
mention
negatywny stosunek do wojska
rozpocznij naukę
negative attitude to the Army
umiejętność pracy z dziećmi
rozpocznij naukę
ability to work with kids
sprawił, że Czerwony Krzyż wysłał więcej pomocy
rozpocznij naukę
made the Red Cross send more help
cieszyli się, że mogli pomóc niektórym ludziom
rozpocznij naukę
were glad they could help some people
usłyszałem w radiu o tsunami
rozpocznij naukę
heard about the tsunami on the radio
może przeprosić, jeśli się myli
rozpocznij naukę
he can apologise if he is wrong
różne poglądy na rodzinę królewską
rozpocznij naukę
different views on the Royal Family
kolor przedstawia sposób zarabiania pieniędzy
rozpocznij naukę
the colour represents the way you earn money
życie rzadko jest tak przejrzyste
rozpocznij naukę
life is rarely so clear
prawdziwy świat jest pełen kłamstw
rozpocznij naukę
the real world is full of lies
nie wszystkie kłamstwa są szkodliwe
rozpocznij naukę
not all lies are harmful
owca
rozpocznij naukę
sheep
wstyd
rozpocznij naukę
shame
przynieść
rozpocznij naukę
bring
przynieść wstyd
rozpocznij naukę
bring shame
spotkanie
rozpocznij naukę
meeting
Białe kapelusze
rozpocznij naukę
White hats
wcześnie
rozpocznij naukę
early
w ten sposób nawet małe dziecko mogło rozpoznać bohatera.
rozpocznij naukę
that way even a small child could tell who the hero was.
biały kołnierzyk
rozpocznij naukę
White collar
mózg
rozpocznij naukę
brain
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
mięśnie
rozpocznij naukę
muscles
zwykle / zazwyczaj
rozpocznij naukę
usually
siła fizyczna
rozpocznij naukę
physical strength
niektóre wyrażenia
rozpocznij naukę
some expressions
ktoś może powiedzieć
rozpocznij naukę
someone may say that
przeciwne skrajności
rozpocznij naukę
opposite extrems
białe kłamstwo
rozpocznij naukę
a white lie
kwestią, sprawa, problem,
rozpocznij naukę
issue
walczyć z globalnym ociepleniem
rozpocznij naukę
fight global warming
unikanie latania
rozpocznij naukę
avoiding flying
zagranica
rozpocznij naukę
abroad
wydawać się
rozpocznij naukę
seem
rozważać
rozpocznij naukę
consider
karta kolejowa
rozpocznij naukę
rail card
wartość
rozpocznij naukę
value
zatłoczone
rozpocznij naukę
crowded
podchodzić
rozpocznij naukę
walk up
schodzić
rozpocznij naukę
walk down
zapewnić kredki dla dzieci
rozpocznij naukę
provide crayons for kids
postęp
rozpocznij naukę
advance
mimo że / chociaż
rozpocznij naukę
although
zepsuty
rozpocznij naukę
spoilt
spacery w deszczu
rozpocznij naukę
wet walks
gry planszowe
rozpocznij naukę
board games
Odkrywanie zrujnowanych opactw
rozpocznij naukę
Exploring ruined abbeys
znajomość historii
rozpocznij naukę
knowledge of history
dzicz, dzika przestrzeń
rozpocznij naukę
wilderness
kilka
rozpocznij naukę
a couple of
fragment
rozpocznij naukę
extract
etyczny
rozpocznij naukę
ethical
bez ruchu
rozpocznij naukę
traffic-free
szlaki rowerowe
rozpocznij naukę
cykle trails
według
rozpocznij naukę
according
środowisko
rozpocznij naukę
evironment
niedrogie
rozpocznij naukę
inexpensiv
użyteczny
rozpocznij naukę
useful
odmawianie
rozpocznij naukę
refusing
ukrył się
rozpocznij naukę
hid
chowając się na drzewach
rozpocznij naukę
hiding in the trees
zamknąć
rozpocznij naukę
shut
ciasno
rozpocznij naukę
tightly
zamknął mocno oczy
rozpocznij naukę
shut his eyes tightly
kciuk
rozpocznij naukę
thumb
dokładnie
rozpocznij naukę
closely
często
rozpocznij naukę
frequently
rozpieszczony
rozpocznij naukę
spoiled
przyczyna urazu dłoni
rozpocznij naukę
the cause of his hand injury
pojazd, który chłopiec widział
rozpocznij naukę
the vehicle the boy had seen
żeby pozwolić Ricky'emu zasnąć
rozpocznij naukę
to allow Ricky to fall asleep
odpocząć gdzie indziej
rozpocznij naukę
to have a rest somewhere else
ponieważ Ricky odmówił rozmowy z nim
rozpocznij naukę
because Ricky refused to speak to him
rzadko widują ojca
rozpocznij naukę
they do not frequently see their father
wciąż
rozpocznij naukę
still
od jakiegoś czasu mieszkają z ojcem
rozpocznij naukę
they have lived with their father for some time now
zauważyłem palacza na zewnątrz
rozpocznij naukę
noticed a smoker outside
bardzo ciężko było oddychać
rozpocznij naukę
found it very hard to breathe
współpracuje z prasą
rozpocznij naukę
is cooperating with the press
własny
rozpocznij naukę
own
rzadko
rozpocznij naukę
rarely
okropny
rozpocznij naukę
awful

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.