Lista 2021 💋

 0    284 fiszki    wojtek813
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Mam wrażenie, że wiem więcej o Twoim kraju niż Ty
rozpocznij naukę
I have the impression that I know more about your country than you do
włożę to do szafki
rozpocznij naukę
I'll put it in the cupboard / locker
nie chcę się usprawiedliwiać
rozpocznij naukę
I don't want to justify myself
Moim marzeniem jest zamieszkać na Cyprze
rozpocznij naukę
My dream is to live in Cyprus
sukcesy
rozpocznij naukę
successes
wnioski
rozpocznij naukę
conclusions
Proszę o uwagę
rozpocznij naukę
Attention please
Liczy się efekt
rozpocznij naukę
What matters is the effect
dzisiaj to załatwię
rozpocznij naukę
I'll arrange it today
jeśli będę miał jakieś pytania dołączę ponownie do grupy
rozpocznij naukę
if I have any questions I will join the group again
nie chcę przesadzić i uczyć się zbyt często żeby się nie zniechęcić
rozpocznij naukę
I don't want to overdo it and learn too often so as not to get discouraged
Ani trochę
rozpocznij naukę
not at all
Rozumiem to
rozpocznij naukę
I figure it out
Wygląda na to że mamy już weekend
rozpocznij naukę
Looks like it's we have weekend now
pozdrowienia
rozpocznij naukę
Regards
byłoby uroczo
rozpocznij naukę
that would be lovely
brzmi świetnie
rozpocznij naukę
sounds great
niedaleko
rozpocznij naukę
not far
jeszcze nie
rozpocznij naukę
not yet
zadzwoń lub napisz do mnie, jeśli będziesz czegoś potrzebować
rozpocznij naukę
call or text me if you need anything
Nie zostanę długo
rozpocznij naukę
I won't stay for long
Zagram i nie zagram
rozpocznij naukę
I will play and I won't play
to zależy od Ciebie
rozpocznij naukę
it's up to you
Skroty SMS: Before, ja też, dla Ciebie, świetnie, to zależy od Ciebie, dlaczego, masz czas? Późno/Później, wszystkiego najlepszego, ok, w mojej opinii
rozpocznij naukę
B4, me 2, 4 U, GR8, it's up 2 U, Y, R U free?, L8/L8R, ATB, K, IMO
Dostałem smsa od Agnieszki
rozpocznij naukę
I've got a text message from Agnieszka
za 5 minut
rozpocznij naukę
in 5 minutes
mam to na uwadze
rozpocznij naukę
I have it in mind
wspaniały widok
rozpocznij naukę
wonderful view
Gdzie mogę znaleźć
rozpocznij naukę
Where can I find
gdzie jest najbliżej
rozpocznij naukę
where's the nearest
ile jestem ci winien
rozpocznij naukę
how much do I owe you
zachować resztę (w sklepie)
Pozwoliłam sprzedawczyni zatrzymać resztę.
rozpocznij naukę
keep the change
I let the sales assistant keep the change.
przez kilka dni
rozpocznij naukę
for a few days
trochę się spieszę
rozpocznij naukę
I'm in a bit of a hurry
tylko trochę cukru
rozpocznij naukę
just a little sugar
poproszę kawałek czekolady
rozpocznij naukę
a bit of chocolate please
Cos Jeszcze?
rozpocznij naukę
something else
chodźmy gdzie indziej
rozpocznij naukę
let's go somewhere else
Prowadź
rozpocznij naukę
lead the way
czy to jest po drodze?
rozpocznij naukę
is it on the way?
czy znasz drogę do
rozpocznij naukę
do you know the way to
zając
rozpocznij naukę
hare
zrobiłem, co mogłem
rozpocznij naukę
I did my best
skąd to się bierze
rozpocznij naukę
how does that come from
wydaje mi się jakbym cię znał
rozpocznij naukę
I seem to know you
ty też
rozpocznij naukę
so do you
poczucie własnej wartości
rozpocznij naukę
self-esteem
regulacja kąta
rozpocznij naukę
angle adjustment
golić się
Jak często się golisz?
rozpocznij naukę
to shave
How often do you shave?
Przepraszam spieszę się
rozpocznij naukę
Sorry i'm in a rush
Wydaje mi się że cię znam od zawsze
rozpocznij naukę
I guess I've known you forever
jakbym cię znał od zawsze
rozpocznij naukę
as if I've known you forever
dobrze się bawić
rozpocznij naukę
to have a good time
Specjaliści motoryzacyjni, rzeczoznawcy samochodowi sprawdzają auta przed kupnem dla klientów na terenie całej Polski
rozpocznij naukę
Automotive specialists and car experts check cars for customers all over Poland before buying them
po zakończeniu sprawdzenia otrzymujesz szczegółowy raport i zdjęcia na maila
rozpocznij naukę
after completing the check, you will receive a detailed report and photos by e-mail
To bardzo ułatwia zakup dobrego używanego auta. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy ani nie ryzykujesz zakupem auta w złym stanie
rozpocznij naukę
This makes it very easy to buy a good used car. You don't have to waste time and money or risk buying a car in bad condition
chciałbym zostać tu na dłużej a być może na stałe
rozpocznij naukę
I would like to stay here for longer or maybe permanently
to mój przyjaciel i wspólnik
rozpocznij naukę
is my friend and business partner
wyrozumiały
rozpocznij naukę
understanding
nie jest źle ale nie tak jakbym chciał żeby było
rozpocznij naukę
it's not bad but not what I want it to be
nie zgadzać się
rozpocznij naukę
to disagree
to powoduje tylko konflikt między ludźmi
rozpocznij naukę
it only causes conflict between people
nie ubieram się modnie lubię żeby było wygodnie
rozpocznij naukę
I do not dress fashionably I like it to be comfortable
czterysta pięćdziesią euro
rozpocznij naukę
four hundred and fifty euros
z roku na rok są wyższe ceny, ale myślę że to dotyczy całego świata nie tylko Polski
rozpocznij naukę
the prices are higher from year to year, but I think that this applies to the whole world, not only to Poland
rozsądny
rozpocznij naukę
sensible
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
rozpocznij naukę
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
Przynieś to
rozpocznij naukę
Bring It On
krzyczeć
Peter będzie krzyczeć bardzo głośno, jeśli zobaczy tego pająka!
rozpocznij naukę
yell
Peter is going to yell very loudly if he sees that spider!
za dużo się chwali w social mediach
rozpocznij naukę
he boasts too much on social media
Nie jestem skąpy tylko oszczędny
rozpocznij naukę
I'm not stingy but thrifty
Generalnie można powiedzieć, że słówka „there” używamy mówiąc o istnieniu jakiejś rzeczy, faktu, natomiast słówka „it”, kiedy chcemy uwydatnić jakąś cechę:
There is no smoke without a fire. Nie ma dymu bez ognia. It’s never too late to improve. Na poprawę nie jest nigdy za późno.
rozpocznij naukę
There is no great genius without some touch of madness. Nie ma wielkiego geniuszu bez pewnej domieszki szaleństwa. It is the first step that is troublesome. Pierwszy krok jest zawsze trudny.
On ją wykorzystuje
rozpocznij naukę
He uses her
jak długo już tu pracujesz
rozpocznij naukę
how long have you been working here
przejdźmy do rzeczy
rozpocznij naukę
let's get down business
zdejmij stanik
rozpocznij naukę
Take off your bra
przemysł
rozpocznij naukę
industry
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
rozpocznij naukę
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
zgoda / pozwolenie
rozpocznij naukę
permission
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
rozpocznij naukę
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
rozpocznij naukę
ingredient
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
natychmiast
rozpocznij naukę
straightaway
wymagać
rozpocznij naukę
to demand
Skąd pochodzisz
rozpocznij naukę
where do you come from
przemysł turystyczny
rozpocznij naukę
tourism industry
Dlaczego jest to dozwolone?
rozpocznij naukę
Why is this being allowed?
jestem przyzwyczajony
rozpocznij naukę
I'm used to
ludzie tam mają zupełnie inną mentalność
rozpocznij naukę
people there have a completely different mentality
Cześć domyślam się że byłeś zajęty
rozpocznij naukę
Hi guess you've been busy
pomyślałem tak ponieważ nie odzywałaś
rozpocznij naukę
I thought so because you didn't speak
Sęp
rozpocznij naukę
Vulture
proszę, bądź szczery, czy jesteś zainteresowany, czy nie
rozpocznij naukę
please be honest are you interested or not
to zbyt zaawansowane dla mnie
rozpocznij naukę
it's too advanced for me
proszę nie przedłużaj My już tej rozmowy
rozpocznij naukę
please do not extend this conversation anymore
czy sie zgadzasz
rozpocznij naukę
do you agree
co myślisz
rozpocznij naukę
what do you think
Jestem zainteresowany Twoją opinią na ten temat
rozpocznij naukę
I'm interested to hear your opinion about this
czy chciałbyś coś dodać
rozpocznij naukę
would you like to add anything
przepraszam ale naprawdę się spieszę
rozpocznij naukę
sorry but i'm really in a rush
przepraszam, myślałem, że nasze spotkanie odbędzie się w czwartek w przyszłym tygodniu, a nie w środę
rozpocznij naukę
sorry I thought our meeting was on Thursday next week not Wednesday
Mogę tu wskoczyć?
Przerywając rozmowę chcąc coś dodać
rozpocznij naukę
can I jump in here?
przepraszam, że przeszkadzam, ale
Przerywając rozmowę
rozpocznij naukę
sorry for interrupting but
Wskazówka
rozpocznij naukę
hint
przepraszam, czy mogę ci na chwilę przerwać?
Formalne przerwanie rozmowy
rozpocznij naukę
sorry may I interrupt you for just a moment
zbierać
rozpocznij naukę
to collect
gdzie byłem? o tak
Jak zapomniałem co mówiłem np
rozpocznij naukę
where was I? ah yes
w każdym razie wracając do mojej historii
rozpocznij naukę
so anyway getting back to my story
więc w każdym razie gdzie byliśmy? o tak, mówiłeś o jabłku
Zgubiliśmy temat podczas rozmowy
rozpocznij naukę
so anyway where were we? oh yes you were talking about apple
czy masz na myśli...?
Jak czegoś nie jestem pewny co ktoś powiedział
rozpocznij naukę
do you mean...?
czy mógłbyś mi to powiedzieć prostszymi słowami?
rozpocznij naukę
could you tell me this in easier words?
Przepraszam nie mówię płynnie po angielsku Chciałbym potwierdzić co powiedziałeś
Formalnie jak nie wiem czy dobrze zrozumiałem
rozpocznij naukę
Sorry i don't speak fluent english i'd like to confirm what you said
tak, absolutnie
rozpocznij naukę
yes absolutely
całkowicie się z Tobą zgadzam
rozpocznij naukę
I completely agree with you
Rozumiem twój punkt widzenia, ale
Kiedy się z kimś nie zgadzam
rozpocznij naukę
I understand your point of view but
Nie czuję tego samego
Kiedy kompletnie się z kimś nie zgadzam
rozpocznij naukę
I don't feel the same way
Obawiam się, że się z tobą nie zgadzam
i'm afraid używamy kiedy chcemy być bardziej delikatni. I'm afraid I can't help you
rozpocznij naukę
I'm afraid I don't agree with you on that
z szacunkiem muszę się nie zgodzić
Formalne nie zgadzam się z Tobą
rozpocznij naukę
respectfully I have to disagree
a tak przy okazji
Kiedy chce wtrącić inny temat
rozpocznij naukę
oh by the way
nie ma to nic wspólnego z tym, o czym mówimy, ale
rozpocznij naukę
this has nothing to do with what we are talking about but
Wiem, że to całkowicie zmienia temat, ale
rozpocznij naukę
I know this is completely changing the topic but
Każdy ma inny gust
rozpocznij naukę
Everyone has a different taste
Każdy ma swoją własną opinię na ten temat i niech tak pozostanie
rozpocznij naukę
Everyone has their own opinion on this and let it remain so
Tak się cieszę, że cię spotkałem
rozpocznij naukę
I'm so glad I ran into you
w każdym razie powinienem wrócić do pracy, przepraszam
rozpocznij naukę
anyway I should back to work sorry
żałosne
rozpocznij naukę
pathetic
pozwól mi sobie wyjaśnić
rozpocznij naukę
let me get this straight
poważnie
Nasza firma została poważnie dotknięta przez zastój.
rozpocznij naukę
severely
Our company has been severely affected by the slowdown.
błyskotliwy
Ekstremalnie inteligentny lub uzdolniony
rozpocznij naukę
brilliant
Extremely intelligent or skilled
nie zrozum mnie źle
rozpocznij naukę
don't get me wrong
Czy Cie popierdoliło?
Wulgarnie
rozpocznij naukę
are you fucking nuts?
chcesz się dowiedzieć?
rozpocznij naukę
wanna find out?
Skrót od want to = wanna
musisz zapłacić z góry
rozpocznij naukę
you have to pay up front
Czy muszę zapłacić z góry?
rozpocznij naukę
Do I have to pay up front?
Nie wystarczy. Musisz wziąć więcej
rozpocznij naukę
Is not gonna cut it. You have to take more
potoczne zwroty
rozpocznij naukę
colloquial phrases
jesteś śmieciem, który zabija dla pieniędzy
rozpocznij naukę
you are garbage who kills for money
było świetnie nadrabiać zaległości
rozpocznij naukę
it's been great catching up
Zobaczymy się wkrótce
rozpocznij naukę
I will see you soon
przypływ adrenaliny
rozpocznij naukę
adrenaline rush
wychowanie
rozpocznij naukę
upbringing
Odzyskam to
rozpocznij naukę
I'm going to get it back
jest niezwykle atrakcyjna
rozpocznij naukę
she's unusually attractive
Tajne operacje
rozpocznij naukę
Black Ops
kto zajmuje się tą sprawą
rozpocznij naukę
who's on the case
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
rozpocznij naukę
commission
That bank charges a high commission.
dzięki za skontaktowanie się
rozpocznij naukę
thanks for getting in touch
to szaleństwo
rozpocznij naukę
this is madness
Błyskotliwość to cecha kogoś lub czegoś, co jest genialne
to jeden z moich genialniejszych pomysłów
rozpocznij naukę
Brilliance is the quality of somebody or something that is brilliant
This is One of my more brilliant ideas
albo umrzesz, albo ja
rozpocznij naukę
either you die or I do
niezwykłe
rozpocznij naukę
remarkable
ta prędkość jest jedną z jego cech
rozpocznij naukę
that speed is one of his traits
zadziwiające, jak często te dwie cechy się pokrywają
rozpocznij naukę
it's remarkable how often those two traits coincide
cenny
rozpocznij naukę
precious
czy ktoś kiedykolwiek to zrobił?
rozpocznij naukę
has anyone ever made it?
nigdy nie wydostaniesz się z zatoki
rozpocznij naukę
you will never make it out of the Bay
obeznany
Mark poradzi sobie z tym, jest obeznany z technologią.
rozpocznij naukę
savvy
Mark can handle it, he's technologically savvy.
patrzy na ciebie wielu paskudnych ludzi
rozpocznij naukę
a lot of nasty people look at to you
Spokojnie
rozpocznij naukę
take it easy
jestem pod wrażeniem
rozpocznij naukę
I'm impressed
niech zgadnę
rozpocznij naukę
let me guess
inne podejście
rozpocznij naukę
another approach
ja też cię kocham
rozpocznij naukę
I love you back
tak, weź trochę
zapytała czy chce drinka i tak odpowiedział
rozpocznij naukę
yeah take a little
cieszę się
rozpocznij naukę
I'm glad
zdolna kobieta
rozpocznij naukę
capable woman
używaj swojego zwykłego głosu
rozpocznij naukę
use your regular voice
Och, poradzę sobie z tą częścią
rozpocznij naukę
oh I can handle that part
jest późno
rozpocznij naukę
it's late
nawet
rozpocznij naukę
even
Bałbym się, gdyby mój przyjaciel zaproponował wyjazd na Bliski Wschód
rozpocznij naukę
I would be afraid if my friend suggested going to the Middle East
brak dostępu
rozpocznij naukę
access denied
ktokolwiek z tobą rozmawia
w sensie nie do ciebie mówiłem
rozpocznij naukę
anyone talking to you
rozumiem
rozpocznij naukę
I get it
po prostu zrób to
rozpocznij naukę
just get it done
do środka czy na zewnątrz
rozpocznij naukę
in or out
wybierz inny
rozpocznij naukę
pick another
to się nie uda
rozpocznij naukę
this ain't going to make it
nieśmiertelny
rozpocznij naukę
immortal
bardzo Szlachetny
rozpocznij naukę
very Noble
opisywany w Internecie
rozpocznij naukę
featured in internet
niecierpliwy
rozpocznij naukę
impatient
nieuprzejmy
rozpocznij naukę
impolite
uparty
rozpocznij naukę
stubborn
towarzyski
rozpocznij naukę
sociable
ambitny
rozpocznij naukę
ambitious
bądź dla niego łagodny
rozpocznij naukę
Go easy on him
To jest w moich genach
rozpocznij naukę
this is is my genes
mój pistolet może wystrzelić
rozpocznij naukę
my gun might go off
drzemka
rozpocznij naukę
nap
niezbyt
rozpocznij naukę
not particularly
czy stać mnie na to
rozpocznij naukę
could i afford it
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
rozpocznij naukę
shallow
She put the meat in a shallow dish
nie spiesz mnie
rozpocznij naukę
don't rush me
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
rozpocznij naukę
doubt
There’s no doubt about it.
Miałem naprawdę ciężki dzień
rozpocznij naukę
I had a really rough day
w pewnym stopniu twoje życie zależy od tego kto jest twoim przyjacielem
rozpocznij naukę
to some extent your life depends on who your friend is
nigdy bym tego nie zrobił
rozpocznij naukę
I would never do that
widziałeś, jak tam jest
rozpocznij naukę
have you seen what it's like out there
Czy możesz mi rozmienić pieniądze
rozpocznij naukę
Can you change my money?
nie doceniasz się
rozpocznij naukę
you underestimate yourself
Zjadłem właśnie 5 jajek
rozpocznij naukę
I just ate 5 eggs
przez większą część roku
rozpocznij naukę
for most of the year
Czy miałbyś coś przeciwko Gdybym zapytał o
rozpocznij naukę
Would you mind If I asked for
ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate
samo
rozpocznij naukę
itself
tęsknić za osobą
rozpocznij naukę
miss a person
pozostawać w miejscu
rozpocznij naukę
stay put
ta rozmowa jest bardzo jednostronna
rozpocznij naukę
this conversation is feeling very one-sided
przysługa
rozpocznij naukę
favor
zamiast
rozpocznij naukę
instead of
to naprawia wszystko
rozpocznij naukę
this fixes everything
potężny
Głaz oderwał się od klifu i stoczył po zboczu z potężnym hałasem.
rozpocznij naukę
mighty
The boulder dropped from the cliff and rolled down the hill with a mighty rumble.
wątpliwości
rozpocznij naukę
doubd
daj z siebie wszystko
rozpocznij naukę
give it your best shot
okazało się, że
rozpocznij naukę
it turned out that
okaże się że
rozpocznij naukę
it will turn out that
praca ręczna
rozpocznij naukę
handiwork
wspominać
Nie wspominaj o tym.
rozpocznij naukę
mention
Don't mention it.
naśladowcy
rozpocznij naukę
copycats
to nie było dokładnie to, co miałem na myśli
rozpocznij naukę
that wasn't exactly what I had in mind
ale sytuacja się poprawiła
rozpocznij naukę
but things have improved
nie stać mnie na zakup
rozpocznij naukę
can't afford to buy
tak ci mówiłem
rozpocznij naukę
I told you so
Nie chcę tego robić
rozpocznij naukę
I don't want to do
ten kask nie pasuje ci do twarzy
rozpocznij naukę
this helmet doesn't fit your face
wyglądasz znacznie lepiej bez kasku
rozpocznij naukę
you look much better without a helmet
Czy mieszkasz aktualnie na Cyprze
rozpocznij naukę
Are you currently living in Cyprus
Jeśli nalegasz
rozpocznij naukę
if you insist
ale nie szkodzi
rozpocznij naukę
but that's okay
Chciałbym mówić płynnie po angielsku
rozpocznij naukę
I would like to speak English fluently
przyspieszył
rozpocznij naukę
stepped up
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
rozpocznij naukę
brave
It's not always easy to be brave.
garnek
rozpocznij naukę
pot
głupie żarty
rozpocznij naukę
silly jokes
czarny humor
rozpocznij naukę
black humor
kłamca ale słodki
rozpocznij naukę
liar but cute
po polsku mielibyśmy wiele wspólnych tematów
rozpocznij naukę
we would have many common topics in Polish
pracowity
rozpocznij naukę
hard-working
zrobić awanturę
rozpocznij naukę
make a scene
to jest dla mnie dziwne ponieważ zawsze myślałem że w związku powinno się wspierać i cieszyć z sukcesami drugiej osoby
rozpocznij naukę
this is strange to me because I always thought that in a relationship you should support and enjoy the success of another person
wina zawsze jest po połowie, ale ona nie widzi swojej
rozpocznij naukę
there is always half of the fault, but she doesn't see hers
kłamstwo niedopowiedzenia
rozpocznij naukę
lie of understatement
kłamstwo pominięcia
rozpocznij naukę
omission lie
ona celowo zbyt ogólnie mówi o pewnych tematach i ciężko jest coś doprecyzować
rozpocznij naukę
she is deliberately talking too broadly about certain topics and it is difficult to clarify anything
ale później przedstawia wszystko odwrotnie
rozpocznij naukę
but later presents everything the other way around
A ja nie chcę się już kłócić nie mam na to siły ani takiej potrzeby
rozpocznij naukę
And I don't want to argue anymore, I don't have the strength or need for it
Ona myśli tylko o sobie jest bardzo dużo egoistką
rozpocznij naukę
She only thinks about herself is very much selfish
związek to porozumienie kompromisy wspólne plany
rozpocznij naukę
relationship is an agreement compromises joint plans
Myślę, że to się rozpuści
rozpocznij naukę
I think it's going to melt
hańba
rozpocznij naukę
dishonor
niezwyciężony
rozpocznij naukę
invincible
Spędzać wolny czas
rozpocznij naukę
Hang out
lakier do włosów
rozpocznij naukę
hairspray
ślicznotka
rozpocznij naukę
hottie
kochanie, ślicznotko
rozpocznij naukę
babe
Myszko Skarbie
Slang
rozpocznij naukę
Pumpkin
Kochanie
Kochanie, wyglądam dobrze w tej czerwonej sukience?
rozpocznij naukę
Sweetie
Sweetie, do I look good in this red dress?
Wynoś się stąd
rozpocznij naukę
get out of here
choroba umysłowa
rozpocznij naukę
mental illness
Wydaje mi się że on dostał obsesji
rozpocznij naukę
I think he got obsessed
wzwód
Edward dostał wzwodu po tym, jak tylko zobaczył jej nogi.
rozpocznij naukę
boner
Edward got a boner after only seeing her legs.
zboczeniec
Ten zboczeniec pokazał swoje genitalia i wsiadł do autobusu.
rozpocznij naukę
sicko
The sicko flashed his genitals and then hopped on the bus.
mógłbym to zrobić
rozpocznij naukę
I could do that
dziewictwo
Pozbawiłeś ją dziewictwa?
rozpocznij naukę
cherry
Did you pop her cherry?
zbok
rozpocznij naukę
lecher
cipka
rozpocznij naukę
muff
cycki
rozpocznij naukę
tits
tyłeczek
rozpocznij naukę
booty
transwestyta
rozpocznij naukę
shemale
babiarz
rozpocznij naukę
player
hetero
rozpocznij naukę
straight
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
rozpocznij naukę
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
egoistyczny
rozpocznij naukę
selfish
hojny
rozpocznij naukę
generous
pewny siebie
rozpocznij naukę
self-confident
nieśmiały
rozpocznij naukę
shy
leniwy
rozpocznij naukę
lazy
poza tym
rozpocznij naukę
besides
wylew
Po wylewie Jeff nie mógł ruszać prawą stroną twarzy.
rozpocznij naukę
stroke
After Jeff had his stroke, he couldn't move the right side of his face.
stwarzać niebezpieczeństwa
rozpocznij naukę
pose dangers
Myślałem, że będzie mi to przeszkadzać
rozpocznij naukę
I thought is was going to bother me
pacjent cierpi na
rozpocznij naukę
the patient suffers from
zaburzenia
Mężczyzna cierpiał na jakieś zaburzenia psychiczne, przez które był agresywny i nieprzewidywalny.
rozpocznij naukę
disorder
The man had some kind of mental disorder which made him very aggressive and unpredictable.
skromny
rozpocznij naukę
modest

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.