Market leader Unit 7 - 12

 0    493 fiszki    naiman
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

interdependent
rozpocznij naukę
współzależny

uprzejmy, grzeczny

considerate / inconsiderate
rozpocznij naukę
delikatny, troskliwy, taktowny / nieuprzejmy, niedelikatny, nietaktowny

competent / incompetent
rozpocznij naukę
kompetentny, znający się na rzeczy / niekompetentny

kompetencja, umiejętność

creative / uncreative
rozpocznij naukę
twórczy, pomysłowy, kreatywny / nietwórcza, niekreatywny

kreatywność

diplomatic / undiplomatic
rozpocznij naukę
dyplomatyczny / niedyplomatyczny

dyplomacja

efficient / inefficient
rozpocznij naukę
wydajny, skuteczny, efektywny / nieskuteczny, nieefektywny

wydajność; sprawność, efektywność

flexible / inflexible
rozpocznij naukę
elastyczny, giętki / nieelastyczny, sztywny

elastyczność, giętkość

inspiring / uninspiring
rozpocznij naukę
inspirujący, z polotem / nieispirujący, bez polotu

inspiracja

logical / illogical
rozpocznij naukę
logiczny / nielogiczny


logiczność, logika

organised / disorganised
rozpocznij naukę
zorganizowany / niezorganizowany

wogóle niezorganizowany

organisation
rozpocznij naukę
organizacja; tworzenie związków zawodowych

decisive / indecisive
rozpocznij naukę
decydujący, rozstrzygający / niezdecydowany

decision (decisivenes)
rozpocznij naukę
decyzja

responsible / irresponsible
rozpocznij naukę
odpowiedzialny, godny zaufania / nieodpowiedzialny

sociable / unsociable
rozpocznij naukę
towarzyski / nietowarzyski

towarzyskość

supportive / unsupportive
rozpocznij naukę
wspierający, pomocny / niewspierający

wsparcie

autocratic / democratic
rozpocznij naukę
autokratyczny, jednowłądczy / demokratyczny

centralising
rozpocznij naukę
stosujący centralne zarządzanie

dyrektywa, zarządzanie

laissez-faire policy
rozpocznij naukę
liberalizm gospodarczy, polityka wolnej ręki, polityka nieinterwencji

praktyczny, doświadczony, znający się na rzeczy

to delegating
rozpocznij naukę
delegować, zlecać

kredyt, zasługa

nacisk, akcent

państwowy

sztuczny, fikcyjny

perfectionist
rozpocznij naukę
perfekcjonistą

bezwzględny, bezlitosny

szkoda, krzywda

chyba że, jeżeli nie

self-motivated
rozpocznij naukę
zmotywowany

volatile temper
rozpocznij naukę
lotnych temperament. łatwo się denerwuje

ciepły, miękki, wygodny, przytulny, komfortowy, cichy, miły, kameralny

ściśle kontrolowany, pod nadzorem

anti-authoritarian
rozpocznij naukę
antyautorytarny

mentalność

to hold it out
rozpocznij naukę
trzymać się

(to) approach
rozpocznij naukę
zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś); zwracać się (np. z pytaniem do kogoś); nadchodzić (o jakimś wydarzeniu) | podejście, metoda (sposób robienia czegoś); zbliżanie się, podchodzenie (do czegoś); dojazd, dojście, dostęp; nadejście

centryczny, środkowy

rzeczywiście, praktycznie

to come across
rozpocznij naukę
natknąć się, dotrzeć, napotkać

rozpraszać, rozwiewać

wstręt, obrzydzenie

reklama wydawnicza, skrócony opis książki

silnie zmotywowany do osiągnięcia sukcesu

potrzebujący, ubogi

analiza, psychoanaliza

problem, sprawa, kwestia, zagadnienie; wydanie, numer (czasopisma etc.); emisja (np. akcji)

po służbie

szorstki, obcesowy

intimidating
rozpocznij naukę
zastraszający

to refer back
rozpocznij naukę
odesłać

the former... the latter
rozpocznij naukę
Pierwszy ... drugi, (była ... ostatni)

ostatni, drugi (z dwóch)

to take away
rozpocznij naukę
na wynos, odbierać

eye-catching
rozpocznij naukę
przyciągający wzrok

widoczny

widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej; pozornie, na pozór, jak się wydaje

zastępować

wyjaśniać, rozwiązywać

zezwalać, pozwalać, dopuszczać

zezwolenie, przepustka

zezwolenie na pracę

to the letter
rozpocznij naukę
co do joty

wytrwały, trwały, nieustępliwy

człowiek, czynu

myśliciel

spoglądać

palec (u nogi)

to tread on sb's toe
rozpocznij naukę
nadepnąć komuś na odcisk

napięcie (też el.), rozciąganie (mech.), naprężenie

niedopasowanie, niezgodność

pozwalać, puszczać, wynajmować

odprawa po zakończeniu zadania, misji (lotn.)

dalszy ciąg, kontynuacja

enthusiastic / unenthusiastic
rozpocznij naukę
entuzjastycznie / bez entuzjazmu

imaginative / unimaginative
rozpocznij naukę
obdarzony wyobraźnią, pomysłowy / bez wyobraźni

loyal / disloyal
rozpocznij naukę
wierny, lojalny / nielojalny

stable / unstable
rozpocznij naukę
stabilny, trwały, stajnia / nietrwały, niestabilny

tolerant / intolerant
rozpocznij naukę
tolerancyjny, pobłażliwy / nietolerancyjny

patient / impatient
rozpocznij naukę
pacjent, cierpliwy / niecierpliwy, zirytowany

cutting-edge
rozpocznij naukę
najnowocześniejsze; ostrze, krawędźskrawająca

rozwijać, wychowywać

duch, stan ducha, energia

to entertain
rozpocznij naukę
zabawiać, gościć

klejenie, łączenie

crisp; brisk; fresh; bracing
rozpocznij naukę
rześki, energiczny, żwawy

burza, sztorm

to appeal (to sb)
rozpocznij naukę
apelować, zwracać się, usilnie prosić; oddziaływać na kogoś

stuffed loin
rozpocznij naukę
schab faszerowany

to appear to prove
rozpocznij naukę
wydaje się udowadniać

spec, majster

przykładać; odrobina

harowanie, niewolnictwo

kuchenka, piec, piecyk

rurociąg, dekorowanie ciasta


łokieć

strumień, potok

against the stream
rozpocznij naukę
pod prąd

with the stream
rozpocznij naukę
ze prądem

płynąć

zamierzać, planować

niepodobny, w przeciwieństwie do

wymyślony, sztuczny

to comprise = consist of
rozpocznij naukę
składać się, obejmować, być złożonym z czegos

zestaw, pakiet, pakunek

tytułowy

to cater for
rozpocznij naukę
obsługiwać, zaopatrywać w, troszczyć się (o)

to differentiate
rozpocznij naukę
stanowić różnicę

confrontational
rozpocznij naukę
konfrontacyjny

mikrokosmos

intrygujący, interesujący

miejsce spotkania, wydarzenia

rozlewać, wylewać; pomyje, kałuża

piec kaflowy

dachówka, kafel, płytka (ceramiczna)

chimney sweep(er)
rozpocznij naukę
kominiarz

garncarz, zdun

dostroić, uzgadniać, wpasować, wciskać (pot.)

leave it alone
rozpocznij naukę
zostaw to, nie ruszaj tego

to make a lot of money
rozpocznij naukę
zarobić dużo pieniędzy

nieostrożny, niedbały, beztroski

inspirować, zainspirować

odpowiednio, jak należy, poprawnie, prawidłowo; kompletnie, całkowicie

kapać; upuszczać; spadać; zrzucać

prawdomówny, prawdziwy

into the open
rozpocznij naukę
na otwarciu / na początku

upierać się, postępować

świadomy (czegoś)

jak dotąd

ściskać, dokręcać, zaciskać, zaostrzać (kontrolę)

prowizja; zlecenie; upoważnienie, pełnomocnictwo

to draw
draw - drew - drawn
rozpocznij naukę
remis; losowanie; atrakcja; rysować, szkicować; wywoływać (reakcję); przyciągać (np. uwagę); otrzymywać, uzyskiwać (coś); ruszać się, poruszać się (w określonym kierunku)

źle wynagradzany

otwarty, przyjazny, towarzystki

rzadko kiedy

stopniowo, równomiernie, regularnie, stale

likeable; pleasing; agreeable
rozpocznij naukę
przyjemny, sympatyczny, miły

lichwiarz

właściciel lombardu


to speculate
rozpocznij naukę
spekulować, rozważać, rozpatrywać

to accumulate
rozpocznij naukę
gromadzić, zbierać, akumulować

oddać w zastaw


beggars can't be choosers
rozpocznij naukę
darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby

żebrak; żebrać

state of the art
rozpocznij naukę
aktualny stan rozwoju jakiejś dziedziny wiedzy i umiejętności

property; possession; ownership
property
rozpocznij naukę
własność, nieruchomość; posiadanie (rzeczy), majątek; posiadanie, własność, prawo włąsności
właściwość (cecha)

sprawiedliwość; (ekon.) zwykła akcja; finanse kapitał własny, kapitał spółki, majątek; (prawniczy) część majątku pozostała po zaspokojeniu wierzytelnych pretensji

aktywa, majątek

real asset, real estate, real-property
rozpocznij naukę
majątek nieruchomy, nieruchomość

odszkodowanie; zabezpieczenie

to issue shares rather
rozpocznij naukę
emitować akcje

rata

dyrektor, kierownik wydziału; zleceniodawca; kwota zadłużenia

przekroczenie stanu konta

kredyt, zastaw hipoteczny

nieobecność, brak; nieuregulowana rata; domyślne

zastaw, poręczenie; uboczny, towarzyszący

collateral security
rozpocznij naukę
dodatkowe zabezpieczenie

pożyczka

być winnym, być dłużnym; zawdzięczać

zobowiązania firmy, pasywa, zadłużenie

credit terms
rozpocznij naukę
warunki kredytowe

nagły, gwałtowny

to head one's bets
rozpocznij naukę
zabezpieczać się na dwie strony

business angel
rozpocznij naukę
anioł biznesu

fart (szczęśliwy zbieg okoliczności), uśmiech losu

to keep your ear to the ground
rozpocznij naukę
starać się wyczuć, co w trawie piszczy

komornik

gips, tynk

concrete floor
rozpocznij naukę
posadzka betonowa, wylewka betnowa

strop; sufit

blat od mebli


kamieniarz

piekarnik

zmywarka do naczyń

coctail cabinet
rozpocznij naukę
barek

cyklinować; skrobać

to go to the distance
rozpocznij naukę
wysilić się

financial backing
rozpocznij naukę
wsparcie finansowe

korzyść, porzytek

bezskutecznie

to provide for sb/sth
rozpocznij naukę
dbać (o kogoś / coś), troszczyć się (o kogoś / coś)

to provide sb with sth
rozpocznij naukę
dostarczać komuś coś

to turn down
rozpocznij naukę
odrzucić; nie akceptować; odmawiać; ściszyć; zaginać

rzucać (np. piłkę); padać, zwalać się; kołysać się; ustalać (np. poziom, cenę); reklamować, zachwalać; spadać, nachylać

w przybliżeniu, z grubsza

odgradzać się

ostrzyć

kiwanie, kołysanie; granie na pozycji miotacza (w baseballu)

wspierane przez

although / even though
rozpocznij naukę
mimo że, chociaż (event though ma mocniejsze brzmienie)

różny, odmienny

syndykat, konsocjum

przyznać (się), wpuszczać, przyjmować

uparcie

kwartalnik, kwartalnie, kwartalny

aż do

stopa podstawowa

straszny, bojaźliwy, przeraźliwy

pesymistyczny

recesja

uderzyć (w coś), spaść (na coś); dźgnąć; strajkować; odkryć, napotkać; wybijać (np. godzinę)

kanał internetowy / informacyjny

koncesja, ustępstwo

oferta przetargowa, propozycja

stanowić

nalegający, upierający

radca prawny, adwokat (w Wielkiej Brytanii); akwizytor (w Ameryce)

sprawozdanie; reportaż; relacja

request for proposal
rozpocznij naukę
zapytanie ofertowe (w przypadku zaproszenia ludzi do składania oferty)

astimate quotation
rozpocznij naukę
wstępna wycena

it make you think / food for thought
rozpocznij naukę
daje do myślenia

poglądy

dieta; kieszonkowe

rata


gotowanie

wierzyciel

negocjator

recap / recapitulate
rozpocznij naukę
podsumowanie; podsumować; streścić

znaczek (ptaszek) na marginesie

chwalić, wychwalać; chwała, uznanie

planowanie, szeregowanie

wychowanie, maniery, nawyki

skojarzenie

obojętny, oziębły

dyskusja, debata, polemika, kłótnia, spór

money-back guarantee
rozpocznij naukę
gwarancja zwrotu pieniędzy

niezwłocznie, natychmiast, od rfazu, punktualnie

zamieszanie, wrzawa, hałas, awantura

sprawa jednorazowa; coś, co się więcej nie powtórzy; unikalny egzemplarz, unikat; unikatowy, niepowtarzalny

życzliwość, dobra wola, kurtuazja, popularność, dobre imię, pozycja

to pass the buck
rozpocznij naukę
unikać odpowiedzialności (spychać na innych)

to get to the bottom of the problem
rozpocznij naukę
docierać do sedna problemu


to slip my mind
rozpocznij naukę
zapomnieć coś zrobić

odnosić się do; nawiązywać do | wspominać o; mówić o

odmówić, nie zgodzić się; odrzucać; śmiecie, odpadki

z bliska

to arise - arose - arisen
rozpocznij naukę
pojawić się, powstać

bread and butter
rozpocznij naukę
"bułka z masłem"

to get used to
rozpocznij naukę
przyzwyczaić się do

confectioner
rozpocznij naukę
cukiernik

poufny, zażyty, znany, znajomy

odrzut (podczas strzelania z broni); cofnąć się, odsunąć, odskoczyć

to met a requirements
rozpocznij naukę
spełnić wymagania / wymogi

account statement
rozpocznij naukę
wyciąg z konta

przesądzając

intuicyjnie

wnikliwość, przenikliwość (umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji)

associated; combined; connected; linked; coupled
rozpocznij naukę
połączony, powiązany, związany, sprzężony

używać, stosować (sprzęt); (wojsk.) wprowadzać do wyposażenia; rozmieszczać (np. wyrzutnie pocisków); 3. (inf.) rozmieszczać (np. dane w pamięci)

porównywać, zestawiać; segregować

magazyn, skład, przechowalnia

natychmiastowy, podpowiedziany

podpowiadać

to inquire / enquire
rozpocznij naukę
dowiadywać się, pytać się

dostosować, pasować (ubranie); odpowiadać (coś komuś), nadawać się

puszkowany, w puszce; (slang) uchlany, pijany jak bela, narąbany

od razu

pobłażanie; zaspokojenie

ważny; przełomowy; decydujący; krytyczny

regret / sorrow / grief
rozpocznij naukę
żal, smutek, ubolewanie / nieszczęście, smutna sytuacja / rozpacz, zmartwienie

to regret / to sorrow
rozpocznij naukę
żałować (zrobienia czegoś) | z przykrością (oficjalne wyrażenie żalu lub smutku} | czuć smutek (z powodu czegoś), ubolewać (nad czymś), żałować / martwić się, rozpaczać

odbierać (np. bagaż), odzyskać (coś od kogoś); żądać zwrotu; poprawiać (stan czegoś), przywrócić (do stanu pierwotnego); zgłaszać reklamację; meliorować (ziemię)

roztropny, rozważny

zdumiony

poduszka

disabled / handicapped person / challenged
rozpocznij naukę
inwalida, kaleka, niepełnosprawny, niesprawny (np. umysłowo, fizycznie)

wózek inwalidzki

to tear - tore - torn (up)
rozpocznij naukę
roztargać, drzeć, rozdzierać

ujawniać, podawać do wiadomości

to circulate
rozpocznij naukę
puszczać w obieg, podawać dalej, krążyć

zwolnienie, wyzwolenie, wypuszczenie; wypuszczenie i dystrybucja czegoś nowego;

akceptacja, zaakceptowanie; aprobata; zgoda (na coś); przyjęcie (czegoś); pogodzenie się (z czymś)

admission of liability
rozpocznij naukę
przyjęcie odpowiedzialności

loss of confidence
rozpocznij naukę
utrata zaufania

press release
rozpocznij naukę
informacja prasowa, oświadczenie dla prasy

to run over sb/sth
rozpocznij naukę
przejechać kogoś / coś

windows sill
rozpocznij naukę
parapet

zjazd; rajd

napęd (mech.)

podwórze

rzut (mat., arch.)

szafka nocna

gniazdko, oprawa (ele.)

odpływ (ludzi, pieniędzy)

wylot, otwór wylotowy; ujście (w wentylacji); el. wypust

pushchair / buggy / stroller
rozpocznij naukę
wózek dziecięcy (z siedzeniem) / spacerówka

money loundering
rozpocznij naukę
pranie brudnych pieniedzy

plik, kartoteka, skoroszyt; składać np. wzniosek

wniosek; ruch; mechanizm

to adopt/reject a motion
rozpocznij naukę
przyjąć / odrzucić wniosek

to make a motion
rozpocznij naukę
zgłaszać wniosek

official receiver
rozpocznij naukę
syndyk masy upadłościowej

to take a toll
rozpocznij naukę
dawać się we znaki

przekonywać

zestaw naprawczy

koniuszek palca

have sth at one's fingertips
rozpocznij naukę
mieć coś w małym palcu

odciąć


to overwhelm
rozpocznij naukę
dosł. i przen. przygniatać; zdruzgotać; miażdżyć

wycofać z rynku

ostrzeżenie

składany

(to) dispatch
rozpocznij naukę
wysyłka; wysyłąć

obraza, oburzenie

następować (w wyniku), występować

spacer, przechadzka

do czasu

pokrycie; rad. obszar zasięgu, obszar pokrycia

chwyt; pojęcie, zrozumienie, zasięg (rąk; możliwość osiągnięcia czegoś)

chwytać, ściskać, łapać; pojmować, rozumieć

na pewno, z pewnością, oczywiście

w nim, w tym

dywanik

miotać się, plątać się, rzucać się; flądra

to fall into
rozpocznij naukę
rozpoczynać, popaść w

pułapka, poczask, sidła

wewnętrznie, duchowo, myślowo

wada, słabość

hit, wielki hit kasowy

to desensitize
rozpocznij naukę
znieczulać

młodzież

naruszenie, wykroczenie

przemoc

zatwierdzać, aprobować

najemnik

fikcyjny

interrogation
rozpocznij naukę
przesłuchanie

egzekucja

wątpliwość

ostry, przenikliwy (o bólu), srogi

grozić, zagrażać

projekt ustawy,; rachunek; plakat; banknot

schronienie; budynek ochronny

odbijać; odzwierciedlać; być wynikiem

to invigorate
rozpocznij naukę
orzeźwiać, wzmacniać

pot. gruba ryba

godny zaufania; wiarygodny, autentyczny, prawdziwy

fabuła

nic dziwnego

ekscytujący, podniecający

dreszcz emocji

wstrząsnąć, wzburzać

brzęczeć, buczeć

udział, wkład; stawka (w grze hazardowej); pal, słupek; stawiać; ryzykować; palować

to takeover = to acquisition
rozpocznij naukę
przejmować, nabywać; przejęcie, nabycie

to take a stake
rozpocznij naukę
mieć udział

to make a bid for sth
rozpocznij naukę
składać ofertę na coś

to launch a bid
rozpocznij naukę
złożeniu oferty?

to target a company
rozpocznij naukę
firma wytypowana jako atrakcyjna do przejęcia

make an acquisition
rozpocznij naukę
dokonać przejęcia firmy

to reject a bid
rozpocznij naukę
odrzucić ofertę

brak, towar wybrakowany; brakować, odrzucać

to sell a stake
rozpocznij naukę
sprzedać udziały


ponownie rozważać, rozpatrywać

tie-up (traffic jam)
rozpocznij naukę
połączenie firm, związek; korek drogowy

przewoźnik; nośnik

producent stali

niedawno, ostatnio

gdzie indziej

to close-down
rozpocznij naukę
wyłączyć z eksploatacji

to close down a factory
rozpocznij naukę
zamknąć fabrykę

zajęty, zaabsorbowany, zaręczony

to accuse of
rozpocznij naukę
oskarżać o

propeller / propellor
rozpocznij naukę
śmigło (samolotu, helikoptera); śruba

nie ma; nie jest (skrajnie potoczne, wręcz niepoprawne, ale super uniwersalne skrócenie "not" z czasownikami: am, are, is, do, does, have, has)

to swallow up
rozpocznij naukę
pochłaniać

połykać

conglomerate
rozpocznij naukę
konglomerat; geol. zlepieniec

in partnership with
rozpocznij naukę
w partnerstwie z

respectively
rozpocznij naukę
osobno; kolejno; w odpowiedniej kolejności

czekoladowy; producen czekolady

podatny na uszkodzenia

multinational
rozpocznij naukę
wielonarodowy, międzynarodowy

żywa gotówka

najmniej, mniej ważny

głosowanie; głosować, ankietować; ankieta; liczba oddanych głosów, głosowanie, wybory

czcić, szanować

sceptyk

expiration date
rozpocznij naukę
termin ważności, data ważności

czynności, działania


give-and-take
rozpocznij naukę
kompromis

odpowiedni; stosowny

zakopać, pogrzebać

pół kwarty (około 0,5 litra)

bez-klatkowy

nevertheless
rozpocznij naukę
niemniej jednak, jednakże, wszelako

wiarogodność; prawdopodobieństwo

uciążliwie

convenient / inconvenient
rozpocznij naukę
wygodny, dogodny; poręczny / niewygodny, niedogodny; nieporęczny

due diligence
rozpocznij naukę
należyta staranność

wypchany, nadziany

dłąwnica

dusić się, dławić się

uparty

cień, półmrok, odcień

steering wheel
rozpocznij naukę
ster, kierownica


zegar; licznik kilometrów

to dedicate = to devote
rozpocznij naukę
poświęcić

to look to = to seek to
rozpocznij naukę
chcieć, mieć zamiar

to establish = to set up
rozpocznij naukę
zakładać


odkrywać; odsłaniać; wyjawiać, ujawniać

particularly
rozpocznij naukę
szczególnie; zwłaszcza

reliable / unreliable
rozpocznij naukę
wiarygodne, niezawodny, pewny, solidny; rzetelny / niewiarygodne, zawodny, niepewny, niesolidny; nierzetelny

strengthened
rozpocznij naukę
wzmocniony

profit margin
rozpocznij naukę
marża zysku

zgodny; ugodowy

wyłącznie; jedynie

pocieszać; upewniać, wspomagać; reasekurować

to go the extra mile
rozpocznij naukę
pójść o krok dalej; dołożyć wszelkich starań

to pass the buck
rozpocznij naukę
uchylać się od odpowiedzialności, zrzucać odpowiedzialność na innych

przyjęcie (np. do szpitala); przyznanie się

admission charge
rozpocznij naukę
opłata za wstęp

okazać się

from) oddalać (od), odwracać, odsuwać, unikać, zapobiegać

odnośnie do, biorąc pod uwagę, dotyczący, jeśli chodzi o

umowa, kontrakt; osiadanie (np. fundamentu); rozstrzygnięcie, załatwienie, uregulowanie; osadnictwo

preconception
rozpocznij naukę
z góry wyrobiona opinia

pay rise (increase)
rozpocznij naukę
podwyżka płac

spłacić

refundować, zwrócić

mleczarnia, mleczny

nobody is irreplaceable
rozpocznij naukę
nikt nie jest niezastąpiony

within seconds
rozpocznij naukę
w ciągu kilku sekund

władze

zaniepokojony, zniecierpliwiony

zatrzymać, trzymać w areszcie

zakładnik

ransom (money)
rozpocznij naukę
okup

nabór, napływ

codziennie

zazębiać, łączyć

dodatek, rozszerzenie, wtyczka

in the field
rozpocznij naukę
w dziedzinie; w terenie

skimmed milk; skim milk
rozpocznij naukę
mleko odtłuszczone

przejrzeć; muskać; ślizgać się po powierzchni

rozlać

przezorność, zapobiegliwość

to assign (sth to sb)
rozpocznij naukę
przydzielać (coś komuś), przeznaczać, wyznaczać, oznaczać, przypisywać, określać, ustalać

opierać się

usilnie zachęcać, nalegać, zalecać; popędzać, poganiać, przynaglać

utwardzony, zatwardziały

dalekiego zasięgu, długodystansowy; na długim dystansie

poczekalnia (na lotnisku), salon, hol w hotelu, foyer w teatrze

sprzedaż

wyprzedaż

zilustrować przykładem; stanowić przykład

przystosować (się), dostosować, nastawić;

gwałtowny spadek

obdarowanie, wyposażenie, fundacja

discouraging
rozpocznij naukę
zniechęcający

osłabiać, opadać z sił, czynić niezdolnym

przesunięcie, zmiana, zmiana w pracy

przyzwyczajony

odjazd, wyjazd, odlot etc.

spodenki; majtki

sprzęgło

rozdzielczość (ekranu)


appetizer, starter
rozpocznij naukę
przekąska

ciasto (do wypieku), (pot.) forsa, szmal

ciężka praca fizyczna, trud; siła robocza; poród

wnętrzności, podroby

śledź


(to) cooperate / collaborate / liaise / pull together / team up
rozpocznij naukę
współpracować

niewątpliwie, zapewne

ostrzegać, upominać, uprzedzać

konserwa, przetwory (np. domowej roboty), dżem, konfitura; rezerwat (przyrody), zwierzyniec


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.