Berezowski sądowe 4.1,4.2

 0    73 fiszki    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

case, action, suit
rozpocznij naukę
sprawa sądowa

w przeszłości suit - equity, action-common law
rozpocznij naukę
ciekawostka

notice of appearance/ acknowledgment of service /notice of intention to defend/ appearance/ notice of appearance
rozpocznij naukę
powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

answer, defence. statement of defence
rozpocznij naukę
odpowiedź na pozew

wokanda

w sprawie Sky

court papers, papers, filings
rozpocznij naukę
dokumenty sądowe (w tym pisma stron poza rozprawą tj. pleadings, statements of case), postanowienia- orders, wnioski - motions, applications

Central Criminal Court UK
rozpocznij naukę
Izba Karna Sądu Wysokiego Trybunału

civil summons
rozpocznij naukę
sprawa sądowa/ powiadomnienie o wytoczeniu powództwa

case listed for the sitting of the x court
rozpocznij naukę
sprawa wyznaczona do rozpatrzenia na posiedzeniu sądu x

clerk, clerk of the court
rozpocznij naukę
kierownik kancelarii sądu

acknowledgment of service
rozpocznij naukę
powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do obrony procesowej

dobrowolnie zrzec się prawa, odstąpić od prawa do

I waive formal process
rozpocznij naukę
dobrowolnie zrzekam się prawa do formalnego powiadomienia przez sąd o

formal process
rozpocznij naukę
formalne powiadomienie przez sąd

powiadomienie, powiadomienia

defence, defense
rozpocznij naukę
ujemna przesłanka procesowa, tj. przesłanka podważająca zasadność roszczeń powoda

raise a defence
rozpocznij naukę
podnieść zarzut

ktoś has a defense in the action
rozpocznij naukę
komuś przysługują zarzuty w niniejszej sprawie

występujący przed sądem osobiście

sworn to and subscribed before me
rozpocznij naukę
potwierdzono złożeniempodpisu i przysięgi w mojej obecności

notary public
rozpocznij naukę
notariusz anglosaski

potwierdzono złożeniem przysięgi

paragraph 1 of the Particulars of Claim is admitted
rozpocznij naukę
Uznaje się punkt 1 pozwu

rely on, upon
rozpocznij naukę
opierać się na

x will rely on the lease for its full terms and ffects
rozpocznij naukę
x będzie opierał się na całkowitym zakresie warunków umowy najmu i jej skutków


trial of a matter x
rozpocznij naukę
proces, którego przedmiotem jest sprawa x

times, periods of time
rozpocznij naukę
okresy czasu

at all material times
rozpocznij naukę
we wszystkich przedmiotowo istotnych okresach czasu

najemca, dzierżawca, leasingobiorca, tj. korzystający

hold a lease
rozpocznij naukę
posiadać na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu

hold a lease over x
rozpocznij naukę
dzierżawić x

dzierżawa, najem, leasing/dzierżawić, najmować, brać w leasing

materially identical
rozpocznij naukę
odentyczny w zakresie istotnym dla przedmiotu sprawy, przedmiotu sprawy, przedmiotowo tożsamy

let sth on long lease
rozpocznij naukę
wynajmować na podstawie długookresowej umowy najmu

improve, improvement
rozpocznij naukę
modernizować, modernizacja

to determine to improve your flat
rozpocznij naukę
postanowić zmodernizować swoje mieszkanie

instalować

UPVC double glazed windows
rozpocznij naukę
dwuszybowe okna plastikowe

give permission
rozpocznij naukę
wyrazić zgodę

the costs will be born by individual residents
rozpocznij naukę
koszty zostaną poniesione przez poszczególnych mieszkańców

admit or deny x
rozpocznij naukę
uznać lub odrzucić x

state of repair
rozpocznij naukę
stan techniczny

x is required to
rozpocznij naukę
na x ciąży obowiązek

at the cost of, at the expense of
rozpocznij naukę
na koszt

complaint USA / gdzie indziej
rozpocznij naukę
pozew/ skarga

from time to time
rozpocznij naukę
okresowo

capable of repair
rozpocznij naukę
nadawać się do naprawy

in need of replacement
rozpocznij naukę
wymagać wymiany

reserve the right to
rozpocznij naukę
zastrzec sobie prawo do

paragraf, punkt

as often as occasion shall require
rozpocznij naukę
tak często jak wymagają tego okoliczności

starannie

in good repair
rozpocznij naukę
w dobrym stanie technicznym

keep in good substantial repair and condition
rozpocznij naukę
zachowywać w dobrym stanie technicznym

demis premises
rozpocznij naukę
wynająć, wydzierżawić nieruchomość

wydzierżawiający, wynajmujący, finansujący (leasingodawca)

without prejudice to the generality of the foregoing
rozpocznij naukę
nie uchybiając powyższemu

keep in repair
rozpocznij naukę
zachować w dbrym stanie techninym

repair obligations
rozpocznij naukę
obowiązek utrzymania w dobrym stanie technicznym

further or alternatively
rozpocznij naukę
ponadto oraz w przypadku spełnienia powyższego warunku

in the event that it be found
rozpocznij naukę
jeżeli okaże się

x is under an obligation to do y
rozpocznij naukę
na x ciąży obowiązek y

to be indemnified
rozpocznij naukę
otrzymać zwrot kosztów

indemnify sb
rozpocznij naukę
wypłacić odszkodowanie

duly authorised
rozpocznij naukę
należycie umocowany

the claimant's claim is denied in its entirety
rozpocznij naukę
roszczenie powoda odrzuca się w całości

create the document
rozpocznij naukę
wytworzyć dokument

payment will not be forthcoming
rozpocznij naukę
płatność nie będzie realizowana

to wish, desire to do sth
rozpocznij naukę
mieć zamiar

oferta cenowa

supporting documentation
rozpocznij naukę
przedmiotowa dokumentacja


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.