Fiszki z maila

 0    255 fiszek    iceefka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
rozpocznij naukę
I can’t stand getting up early in the morning.

A niech to! Spóźnię się do pracy!
rozpocznij naukę
Dammit! I’m going to be late for work.

Czy mógłbyś wstawić się za mną?
rozpocznij naukę
Could you put in a good word for me?

Co mam zrobić?
rozpocznij naukę
What am I supposed to do?

Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
rozpocznij naukę
Do whatever possible to ease the situation.

Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
rozpocznij naukę
In other words you won't be allowed to leave the country.

Niech to dobrze zrozumiem. Czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
rozpocznij naukę
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?

Skąd mam to wiedzieć?
rozpocznij naukę
How should I know?

Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
rozpocznij naukę
I get the feeling that you're hiding something from me.

Myślę, że ktoś próbuje Cię wrobić.
rozpocznij naukę
I think somebody's trying to frame you.

Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
rozpocznij naukę
I was just saing I was going to take up a job in Ireland.

Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
rozpocznij naukę
If you stay with me, I'll make it worth your while.

Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
rozpocznij naukę
Wow, gold earrings! You shouldn't have.

Sprawiasz, że mam po co żyć.
rozpocznij naukę
You make my life worth living.

Is that so?

Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
rozpocznij naukę
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.

Myślałam, że on ma przyjść w sobotę.
rozpocznij naukę
I thought he was supposed to be coming on Saturday.

Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
rozpocznij naukę
He changed his mind at the last moment.

Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
rozpocznij naukę
Will you be passing a supermarket?

Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
rozpocznij naukę
I can't be bothered to do the shopping for you

Dla przykładu weź Bliski Wschód.
rozpocznij naukę
Take the Middle East, for example.

Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pójdziemy, będzie po nas.
rozpocznij naukę
Let me put it in another way, if we go there, we’ll be done for.

Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.
rozpocznij naukę
Let’s not jump to conclusions.

To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotowy ponieść.
rozpocznij naukę
It’s up to you what risks you are prepared to take.

Co przez to rozumiesz?
rozpocznij naukę
What do you mean by that?

Że też cię tutaj spotykam! Czy to na pewno zbieg okoliczności?
rozpocznij naukę
Fancy meeting you here! Is it really a coincidence?

Nie sądzę!
rozpocznij naukę
I don’t think so!

Pozory mylą.
rozpocznij naukę
Appearances can be deceptive.

Mam cię dość. Chyba pójdę do domu i odpocznę.
rozpocznij naukę
I’m fed up with you. I think I’ll go home and have a rest.

Proszę, nie podejmuj pochopnych decyzji.
rozpocznij naukę
Please, don’t make any rash decisions.

Czy mogę zamienić z tobą słówko?
rozpocznij naukę
Can I have a word with you?

Co w ciebie wstąpiło/Co cię naszło? Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
rozpocznij naukę
What came over you? You seem over-excited.

Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
rozpocznij naukę
The best thing about it is that we’ll win in each case.

Niestety nie podzielam twojego poglądu.
rozpocznij naukę
I’m afraid I don’t share your view.

Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
rozpocznij naukę
The point is that your chances are slim.

Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
rozpocznij naukę
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?

Jak mam to powiedzieć... Spójrz na wykres.
rozpocznij naukę
How should I put it... Look at this chart.

Niech pomyślę... Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
rozpocznij naukę
Let me think... No, we can’t do it this way.

Musimy trzymać się warunków kontraktu.
rozpocznij naukę
We have to abide by the contract terms.

Właśnie mi się przypomniało (A propos). Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
That reminds me. This company went bankrupt last week.

Myślałam, że nigdy mi się to nie uda.
rozpocznij naukę
I thought I’d never make it.

Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
rozpocznij naukę
If it’s real bargain, count me in.

Póki pamiętam, czy możesz wybrać troche pieniędzy z bankomatu?
rozpocznij naukę
While I remember, can you get some money out of a cash machine?

A, miałem cię o coś zapytać...
rozpocznij naukę
Oh, there was something I was going to ask you...

Gdzie tu się można napić?
rozpocznij naukę
Where do you get a drink in this place?

A propos, czy widziałeś dziś Martę?
rozpocznij naukę
By the way, have you seen Martha today?

Myślałem, ze możemy spędzić razem trochę czasu.
rozpocznij naukę
I’ve just thought we could spend some time together.

Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem.
rozpocznij naukę
I don’t think it’s a good idea. She’s been going out with Mark for some time now.

Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?
rozpocznij naukę
Do you happen to know what’s on at the cinema?

Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.
rozpocznij naukę
To put it in a nutshell, the film is out of this world.

Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
rozpocznij naukę
How can I best explain this?

Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
rozpocznij naukę
As usual the problem comes down to money.

Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
rozpocznij naukę
Yet they made a killing on the last deal, didn’t they?

Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
rozpocznij naukę
No wonder, they leave nothing to chance.

Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
rozpocznij naukę
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?

Mówi się, że on zadaje się z mafia.
rozpocznij naukę
He’s said to be hanging around with the mafia.

Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamałby prawa!
rozpocznij naukę
You must be joking! Never in his life has he broken the law.

To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
rozpocznij naukę
It’s strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?

Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
rozpocznij naukę
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.

To wydaje się podsumowywać tą niezręczną sytuację.
rozpocznij naukę
That seems to sum up this awkward situation.

Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
rozpocznij naukę
Look over there. That guy looks like your ex-husband!

Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, ze już wszystko skończone.
rozpocznij naukę
Don’t remind me! I’m glad everything’s over now.

Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
rozpocznij naukę
The worst is behind you. Cheer up!

Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
rozpocznij naukę
Close the door behind you. I need silence.

Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
rozpocznij naukę
If I were you, I wouldn’t bother with him.

Mówiono mi o tym strasznym wypadku. wszyscy o nim mówią.
rozpocznij naukę
I’ve been told about this horrible accident. Everyone’s talking about it.

Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
rozpocznij naukę
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?

Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
rozpocznij naukę
I’m sorry but no one is allowed in here.

Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
rozpocznij naukę
We’ll let you know as soon as we know something.

Będę przy telefonie dzień I noc.
rozpocznij naukę
I’ll be on call day and night.

Ni wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
rozpocznij naukę
I don’t know why you are saying that. It’s beside the point.

Skończmy to jak najszybciej zamiast przeciągać.
rozpocznij naukę
Let’s get it over with as soon as possible, rather than drag it out.

No, powiedz mi.
rozpocznij naukę
Come on, give me a clue.

W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
rozpocznij naukę
It’s possible in principle but hardly feasible.

Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
rozpocznij naukę
I gather you are eager to take up this task.

Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
rozpocznij naukę
Has anyone seen my lipstick? I must’ve lost it at Robert’s party.

Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
rozpocznij naukę
You might’ve put it into your vanity case.

Tak się spieszę, że wszytko leci mi z rąk.
rozpocznij naukę
I’m in such a hurry that I keep dropping things.

Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
rozpocznij naukę
Don’t you think that Robert is only after your money?

Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
rozpocznij naukę
How dare you say so?! He’s divine!

Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
rozpocznij naukę
How’s it going? I haven’t seen you for ages.

Jak zarabiasz na życie?
rozpocznij naukę
What do you do for a living?

Zamierzam założyć firmę jako webmaster.
rozpocznij naukę
I’m going to set up in business as a webmaster.

Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
rozpocznij naukę
That’s what I’ve heard but I wanted to make sure.

Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.
rozpocznij naukę
There’s something I want to talk over with you.

Wchodzi nowy film na ekrany.
rozpocznij naukę
A new film is being released.

Mówią, że ten film koniecznie trzeba zobaczyć.
rozpocznij naukę
This film is said to be a must/a must-see.

Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
rozpocznij naukę
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.

To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
rozpocznij naukę
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.

Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.
rozpocznij naukę
So the papers said. I hope it isn’t overrated.

Jaki jest sens robienia tego?
rozpocznij naukę
What’s the point in doing that?

Nie odzywaj się I rób, co ci każą.
rozpocznij naukę
Keep your mouth shut and do as you are told.

Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
rozpocznij naukę
I can’t imagine doing that.

Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
rozpocznij naukę
I dare you to say it again!

Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
rozpocznij naukę
Get lost! You’re not my boss.

Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
rozpocznij naukę
Let’s assume for a moment that we’ve got everything we need.

Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
rozpocznij naukę
Sorry to interrupt, but could you be more precise?

Całkowicie się zgadzam z tym, co powiedziałeś.
rozpocznij naukę
I agree with every word you’ve just said.

Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć I powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
rozpocznij naukę
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?

Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
rozpocznij naukę
We must think hard before making a decision like that.

Jaka ona jest? Czy nie budzi podejrzeń?
rozpocznij naukę
What’s she like? Doesn’t she arouse suspicion?

Żyje samotnie i ma dwójkę dzieci na utrzymaniu.
rozpocznij naukę
She lives alone and has two children to provide for.

Jestem skłonny jej uwierzyć.
rozpocznij naukę
I’m inclined to believe her.

To miło z twojej strony, że tak mówisz.
rozpocznij naukę
It’s very nice of you to say so.

Cały czas o niej myślę.
rozpocznij naukę
She’s always on my mind.

Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
rozpocznij naukę
Excuse me, is this seat taken?

Czy mogę zapalić? Trochę się zdenerwowałem.
rozpocznij naukę
Do you mind if I smoke? I kind of got nervous about it.

Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, żę to nic poważnego.
rozpocznij naukę
I’m very sorry to hear that. I hope it’s nothing serious.

Chce mi się płakać. Takie to moje szczęście!
rozpocznij naukę
I feel like crying. Just my luck!

Nie przesadzaj! Niczego nie brakuje Ci do szczęścia.
rozpocznij naukę
Don’t exaggerate! You have everything you could wish for.

Weź się w garść! Najwyższy czas, abyś rozpoczął nowe życie.
rozpocznij naukę
Pull yourself together! It’s about time you began a new life.

Dobrze ci się mówi, bo jesteś bogaty.
rozpocznij naukę
It’s easy for you to say ‘cos you’re rich.

Przede wszystkim musisz zdobyć porządne wykształcenie.
rozpocznij naukę
First of all, you must get a good education.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za trzy lata będziesz miał licencjat.
rozpocznij naukę
If everything goes well, in three years you’ll get a bachelor’s degree.

Tobie zawdzięczam wszystko. Mam wobec ciebie dług wdzięczności.
rozpocznij naukę
I owe it all to you. I’m indebted to you.

Przestań! Nie miałem z tym nic wspólnego.
rozpocznij naukę
Lay off! I had nothing to do with it.

Kto mógłby mi zrobić tak podłą rzecz?
rozpocznij naukę
Who could’ve done such a mean thing to me?

Wyluzuj się! Ostatnio jakoś dziwnie się zachowujesz.
rozpocznij naukę
Chill out! You’ve been kind of weird lately.

Nie udawaj, że nie ma problemu.
rozpocznij naukę
Don’t pretend the problem doesn’t exist.

Naprawdę lubię twoje towarzystwo, ale teraz proszę zostaw mnie samą.
rozpocznij naukę
I really enjoy your company but now leave me alone, please.

Dobrze się dziś czujesz? Nic nie jadłeś od wczoraj.
rozpocznij naukę
Are you feeling okay today? You haven’t eaten anything since yesterday.

No zjedz, to naprawdę pyszne.
rozpocznij naukę
Come on, it’s yummy!

Wygląda rzeczywiście smacznie.
rozpocznij naukę
It looks really mouth-watering.

Nie jadam słodyczy, ale sernik to inna sprawa.
rozpocznij naukę
I don’t have a sweet tooth, but cheesecake is a different story.

A teraz powiedz mi, co cię gryzie?
rozpocznij naukę
Now tell me, what’s eating/bothering you?

Ma kochankę i trójkę nieślubnych dzieci.
rozpocznij naukę
He has a lover and three kids out of wedlock.

Oni są dorośli i poradzą sobie z tym.
rozpocznij naukę
They’re mature enough to handle the situation.

Mam nadzieję, że Marcin się pojawi. Raz już ją wystawił.
rozpocznij naukę
I hope Marcin will show up. He stood her up before.

Chcesz żebym poszedł i świecił za niego oczami?
rozpocznij naukę
Do you want me to do and make excuses for him?

Życie nie zawsze spełnia nasze oczekiwania.
rozpocznij naukę
Life doesn’t always match your expectations.

Zadzwoniłbym do ciebie z galerii, ale nie miałem zasięgu.
rozpocznij naukę
I would have called you from the mall, but I couldn’t get a signal.

Kiedy oni mogliby zorganizować to spotkanie?
rozpocznij naukę
When could they schedule the meeting?

Bardzo się we wszystko angażujesz.
rozpocznij naukę
You put so much effort in everything.

Spróbuj się trochę odprężyć. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
rozpocznij naukę
Try relax a little! We’re here to help you.

Zawsze biorę wszystko na poważnie. Taka już jestem.
rozpocznij naukę
I always take things seriously. That’s the way I am.

Jak mówi powiedzenie, człowiek nigdy nie jest za stary, aby się uczyć.
rozpocznij naukę
As the saying goes, you’re never too old to learn.

To oburzające! Czesne ma zostać podniesione!
rozpocznij naukę
That’s outrageous! The school fees are to be increased.

Wylali mnie ze studiów. Nie chciało mi się wkuwać po nocach.
rozpocznij naukę
They flunked me out of college. I just didn’t feel like staying up late cramming.

Zawsze miałeś tylko jedno na myśli – kobiety.
rozpocznij naukę
You have always had only one thing on your mind – women.

Moje prywatne życie to nie twoja sprawa.
rozpocznij naukę
My private life is none of your business!

Dostałem propozycję pracy. Pensja 1000 dolarów miesięcznie I służbowy samochód do mojej dyspozycji.
rozpocznij naukę
I’ve been offered a job. The salary is $1000 a month and a company car at my disposal.

Czy to nie są jakieś machlojki?
rozpocznij naukę
Isn’t it some monkey business?

Ta firma cieszy się dobrą opinią. Słynie z najwyższej klasy produktów.
rozpocznij naukę
It’s a company of good repute. It’s famous for their top-of-the-line products.

Doceniam twoją troskę, ale naprawdę nie ma się o co martwić.
rozpocznij naukę
I appreciate your concern, but there’s really nothing to worry about.

Dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem!
rozpocznij naukę
OK, but don’t say I didn’t warn you!

To taki drobiazg. Nerwus ze mnie.
rozpocznij naukę
It’s nothing much. I’m a hothead.

Bardzo mi zależy, żebyś nabrała do mnie zaufania.
rozpocznij naukę
I’d really like to win your confidence.

Musisz go lepiej poznać, zanim podejmiesz tak poważną decyzję.
rozpocznij naukę
You must get to know him better before making such an important decision.

Jeśli chodzi o Marka, nigdy za nim nie przepadałem.
rozpocznij naukę
As far as Mark is concerned, I’ve never liked him.

Musisz nauczyć się akceptować świat takim, jaki jest.
rozpocznij naukę
You must learn to accept the world as it is.

Od przybytku głowa nie boli, przynajmniej tak mówią.
rozpocznij naukę
Plenty is no plague, at least so they say.

Dałem ogłoszenie do gazety.
rozpocznij naukę
I’ve placed an ad in a newspaper.

Ile możesz dostać za ten dom?
rozpocznij naukę
How much can the house go for?

Byłbym szczęśliwy, gdybym dostał tyle, aby zrekompensować to, co straciłem.
rozpocznij naukę
I’d be happy with just enough to make up for what I lost.

Chciałbym ci przypomnieć, abyś dwa razy pomyślał, zanim weźmiesz kolejną pożyczkę.
rozpocznij naukę
I’d like to remind you to think twice before you take out another loan.

Wprowadzono mnie w błąd, że nie muszę zgłaszać tego w urzędzie skarbowym.
rozpocznij naukę
I was led to believe I didn’t have to report it in the tax office.

Wiem z wiarygodnego źródła, że edna z konkurencyjnych firm maczała w tym palce.
rozpocznij naukę
I heard from a reliable source that one of our competitors was involved.

Muszę przyznać, że niewiele wiem o tej firmie.
rozpocznij naukę
I have to admit that I know little about this company.

To ryzykowna sprawa zadawać się z takimi ludźmi.
rozpocznij naukę
It’s risky to run around with people like that.

Ciekaw jestem, czy pamiętałeś, aby ubezpieczyć nasze towary.
rozpocznij naukę
I wonder if you’ve remembered to insure our goods.

Zdaje się, że mówiłeś, że zamierzasz więcej pracować.
rozpocznij naukę
I think you said you were going to work harder.

Atrakcyjność tego rozwiązania leży w jego prostocie.
rozpocznij naukę
The appeal of the solution lies in its simplicity.

Czyżbyś zapomniał o swojej obietnicy?
rozpocznij naukę
Could you have forgotten your promise?

Chyba nie mówisz poważnie!
rozpocznij naukę
You can’t be serious!

Coś mi mówi, że mnie nabierasz.
rozpocznij naukę
Something tells me you’re pulling my leg.

Dość dobrze pamiętam, że obiecałeś to zrobić.
rozpocznij naukę
I remember quite clearly that you promised to do that.

Teraz sobie przypominam: to nie byłeś ty, tylko twój brat bliźniak.
rozpocznij naukę
It’s coming back to me now: it wasn’t you but your twin brother.

Mam jego imię na końcu języka.
rozpocznij naukę
His name is on the tip of my tongue.

Przykro mi, ale mam pustkę w głowie.
rozpocznij naukę
I’m sorry, I’m drawing a blank.

Nic nie szkodzi, przestań sobie łamać nad tym głowę.
rozpocznij naukę
It doesn’t matter, stop racking your brains.

Przepraszam, że znowu przeszkadzam, ale czy mógłbyś mi pomóc przy komputerze?
rozpocznij naukę
Sorry to bother you again, but can you help me with my computer?

W tym musi być jakiś błąd. Czy możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
There must be some mistake here. Can you give me a hand?

Czy jesteś pewien, że wszystko dobrze zrozumiałeś?
rozpocznij naukę
Are you sure you’ve got it all right?

Niestety, zupełnie nie widzisz sedan sprawy.
rozpocznij naukę
You completely miss the point, I’m afraid.

Przestań się mnie czepiać.
rozpocznij naukę
Stop finding fault with me.

Przepraszam, że pytam, ale czy my się już kiedyś nie spotkaliśmy?
rozpocznij naukę
Excuse my asking, but haven’t we met before?

Wydawało mi się, że cię skądś znam.
rozpocznij naukę
I thought you look familiar.

Dawno się nie widzieliśmy! Co porabiałeś?
rozpocznij naukę
Long time no see! What have you been up to?

Dobrze, że cię widzę. Od dawna miałem zamiar do ciebie zadzwonić.
rozpocznij naukę
Good to see you! I’ve been meaning to call you for ages.

Przepraszam, ale muszę już iść. Prześlę ci informacje o spotkaniu smsem.
rozpocznij naukę
Sorry, I gotta go now. I’ll test you the information about the meeting.

Od kilku dni mam urwanie głowy w pracy.
rozpocznij naukę
I’ve been having a hectic time at work for the past couple of days.

Jakież to przykre! Mam nadzieję, że problem sam się rozwiąże.
rozpocznij naukę
How upset! I hope the problem will find it’s solution!

Wiem, jakie to uczucie. Sam musiałem się zmierzyć z podobnym problemem w zeszłym roku.
rozpocznij naukę
I know how it feels. I had to face a problem like that last year myself.

Pozwól mi spróbować. Na pewno mi się uda.
rozpocznij naukę
Let me have a go at it. I’m sure I’ll make it.

Wspaniale! Wiedziałem, że ci się uda. Uczcijmy to!
rozpocznij naukę
Great! I knew you’d do it! Let’s celebrate it!

Nie widzę się w tym. Czy nie mogę się z tego jakoś wykręcić?
rozpocznij naukę
I can’t see myself doing things like that. Can’t I get out of it?

Nie możesz się tak po prostu wycofać. To sprawa życia i śmierci.
rozpocznij naukę
You can’t just back out! It’s a matter of life an death.

Nie wchodzę w to. Nie zamierzam ci pomagać.
rozpocznij naukę
Count me out! I’m not going to help you.

Wiem, że jesteś aniołem w ludzkiej skórze!
rozpocznij naukę
I know you’re an angel in disguise.

Tylko tak mówisz. Nic nie zyskasz pochlebstwami.
rozpocznij naukę
You’re just saying that. Flattery will get you nowhere!

Nie uwierzysz! Jurek kupił dom. Problem w tym, że on wymaga naprawy.
rozpocznij naukę
Guess what! George has bought a house. The problem is that it needs reparing.

Chociaż to jest dziecinnie proste, założę się, że on to sprataczy.
rozpocznij naukę
Although this stuff is child’s play, I bet he will bungle it.

Nie przesadzaj, to jest łatwizna nawet dla niego.
rozpocznij naukę
Don’t exaggerate, it’s a cinch even for him.

Jest beznadziejny, jeśli chodzi o naprawy w domu.
rozpocznij naukę
He’s hopeless when it comes to home repairs.

Nie mam zielonego pojęcia, jak mu o tym powiedzieć.
rozpocznij naukę
I haven’t the faintest idea how to tell him about that.

Przestań! Pozabijasz nas jadąc tak szybko.
rozpocznij naukę
Cut it out! You’ll kill us driving so fast.

Nie ma powodu, abyśmy się tu zatrzymywali.
rozpocznij naukę
There’s no reason why we should pull up here,

O cholera! Chyba złapaliśmy gumę.
rozpocznij naukę
What the heck! I think we have a flat tire.

Zjedź na pobocze i wezwij pomoc drogową.
rozpocznij naukę
Pull over and call the emergency road service.

Nie mamy dużo czasu, więc zjedzmy gdzieś coś szybkiego.
rozpocznij naukę
We don’t have much time so let’s grab a quick bite somewhere.

Jak mam rozwiązać ten problem? To mnie przerasta.
rozpocznij naukę
How should I sort this problem out? It’s beyond my capabilities.

Chyba najlepiej zapytać pana Atkinsona. On być może będzie w stanie ci pomóc.
rozpocznij naukę
It’s probably best to ask Mr Atkinson. He might be able to help you.

Nie widzę żadnego powodu, m abyś miał się wahać. To dobre rozwiązanie na dłuższą metę.
rozpocznij naukę
I can’t think of any reason you should hesitate. It’s a good solution in the long run.

Nie widzę potrzeby, aby poryuszać ten temat.
rozpocznij naukę
I don’t see any need to bring up this topic.

Na twoim miejscu sprawdziłbym, czy ktoś już wcześniej nie miał do czynienia z tym problemem.
rozpocznij naukę
If I were in your shoes, I would check if anybody else has faced that problem before.

Jest jakaś szansa dowiedzieć się, co oni kombinują?
rozpocznij naukę
Any chance of finding out what they are up to?

Nawet o tym nie myśl! To nie wchodzi w rachubę!
rozpocznij naukę
Don’t even think about it! That’s out of the question!

To zależy od ciebie, ale ja odradzałbym ci robienie tego w ten sposób.
rozpocznij naukę
It’s up to you but I would advise against doing in this way.

Bądź ostrożny, aby nie wpaść w tarapaty. Uważaj na ukryte koszty.
rozpocznij naukę
Be careful that you don’t get into trouble. Keep an eye out for the hidden costs.

O tym właśnie myślałem. Czytasz mi w myślach.
rozpocznij naukę
That’s just what I was thinking (about). You read my mind.

Co to ma znaczyć? Twoje zachowanie jest obraźliwe!
rozpocznij naukę
What’s that supposed to mean? Your behavior is offensive!

Mam już tego dość! Wychodzę I nie zamierzam wracać.
rozpocznij naukę
I’ve just had enough! I’m leaving and not coming back.

Czego ty naprawdę chcesz? Co chwilę zmieniasz zdanie.
rozpocznij naukę
What is it that you really want? You change your mind every minute.

Chociaż raz powinieneś pomyśleć o mnie, a nie tylko o sobie.
rozpocznij naukę
At least for once you should think of me and not only of yourself.

Zawsze znajdziesz wymówkę, aby nie zrobić tego, o co proszę.
rozpocznij naukę
You’re always finding some excuse not to do what I ask you.

Nie jestem dzisiaj w nastroju do nauki. Jestem wykończony.
rozpocznij naukę
I’m not in the mood for studying today. I’m wiped out.

Mogę pożyczyć ci książkę pod warunkiem, że zwrócisz mi ją do poniedziałku.
rozpocznij naukę
I can lend you the book as long as you give it back to me by Monday.

Chociaż bardzo bym chciał, nie mogę ci dać mojego zeszytu.
rozpocznij naukę
As much as I’d like to, I can’t give you my notebook.

Nie żebym nie chciał, ale muszę wkuwać do egzaminu.
rozpocznij naukę
It’s not that I don’t want to, but I have to cram for the exam.

Czy dasz mi znać, gdy tylko skończysz?
rozpocznij naukę
Will you let me know as soon as you finish?

Niewykluczone, że oni teraz nad tym pracują.
rozpocznij naukę
There’s a good chance they’re working on it now.

Wydląda na to, że mają ważniejsze sprawy na głowie.
rozpocznij naukę
It looks like they have other fish to fry.

Jestem rozdarty, czy prosić Ich o to, czy nie.
rozpocznij naukę
I’m torn between asking them for it or not.

Bez namysłu mogę powiedzieć, że to zadanie nie powinno być zbyt trudne.
rozpocznij naukę
This is right off the top of my head, but the task shouldn’t be too difficult.

A co jeśli zwrócimy się do Marka o pomoc?
rozpocznij naukę
What if we turn to Mark for help?

Dałbym wszystko, aby ustalić miejsce jego pobytu.
rozpocznij naukę
I’d give anything to determine his whereabouts.

Przy odrobinie szczęścia może dowiemy się, gdzie oni go przetrzymują.
rozpocznij naukę
With any luck, we might find out where he’s being held.

To musi być jakaś pułapka. Niemożliwe, żeby on zrobił tę mapę.
rozpocznij naukę
It must be a frame-up. He couldn’t have made this map.

Kto by pomyślał, że wpakuje się w tarapaty.
rozpocznij naukę
Who’d have thought he’d land himself in trouble.

Bądźmy dobrej myśli, ale przygotujmy się na najgorsze.
rozpocznij naukę
Let’s hope for the best but prepare for the worst.

Nie martw się, wszystko się ułoży.
rozpocznij naukę
Don’t worry, things will work out, you’ll see.

To beznadziejna sprawa. Nie mam szans.
rozpocznij naukę
It’s hopeless. The odds are against me.

Przesadzasz.
rozpocznij naukę
You’re making a big deal out of it.

No już dobrze. Przecież to nie koniec świata, prawda?
rozpocznij naukę
There, there. It’s not the end of the world, is it?

Jeśli cię to pocieszy, mogę powiedzieć, że borykam się z tym samym problemem.
rozpocznij naukę
If it’s any comfort to you, I can say I’m facing the same problem.

Ja to widzę tak, że po prostu potrzebujemy odpowiednich narzędzi, aby ukończyć to zadanie.
rozpocznij naukę
The way I see it, we just need the proper tools to accomplish the task.

Z mojego punktu widzenia informacje, które dostaliśmy, są bezużyteczne.
rozpocznij naukę
From where I stand, the information we got is useless.

Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej.
rozpocznij naukę
I’d like to go back to something you said earlier.

Czy ktoś chciałby coś dodać? Zatem Mario, oddaję ci głos.
rozpocznij naukę
Would anyone like to add something? So Mary, the floor is yours.

O tym właśnie myślałem. Zgadzam się z tobą w stu procentach.
rozpocznij naukę
That’s just what I was thinking. I couldn’t agree more.

Chyba nie mówisz poważnie! On nie skrzywdziłby muchy.
rozpocznij naukę
You can’t mean that! He wouldn’t hurt a fly.

Moim zdaniem on nie zrobił tego celowo.
rozpocznij naukę
To my mind, he didn’t do it on purpose.

Nie mogę oprzeć się myśli, że jest na odwrót.
rozpocznij naukę
I can’t help thinking it’s the other way (a)round.

Nie uważasz, że to jest raczej związane z jego wychowaniem?
rozpocznij naukę
Don’t you think it has more to do with his upbringing?

Nie sądzę, że o to chodzi.
rozpocznij naukę
I don’t think this is the case.

Z sobie tylko znanych powodów nawet się z name nie przywitał.
rozpocznij naukę
For reasons best known to himself he didn’t even say hello to us.

Popada z jednej skrajności w drugą.
rozpocznij naukę
He goes from one extreme to the other.

Tym bardziej trzeba się od niego trzymać z daleka.
rozpocznij naukę
All the more reason for staying away from him.

Ty zawsze robisz z igły widły.
rozpocznij naukę
You are always making a mountain out of a molehill.

Koniec końców uważam, że nie powinniśmy brać tego poważnie.
rozpocznij naukę
When all is said and done, I think we shouldn’t take it seriously.

Mów za siebie!
rozpocznij naukę
Speak for yourself!

Raz na jakiś czas.
rozpocznij naukę
Once in a while.

odetchnąć z ulgą
rozpocznij naukę
be relieved

zrobić coś bez namysłu
rozpocznij naukę
do sth off the top of one's head

oddzwonić do kogoś
rozpocznij naukę
back to someone


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.