STRONA 6 SEASON 11

 0    64 fiszki    thomasch818
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

The car’s quite good
rozpocznij naukę
Samochód jest dość dobry

They set their briefcase down.
rozpocznij naukę
Oni umieścii swoją teczkę na dole.

Sebastian is searching for his pen, it should be there.
rozpocznij naukę
Sebastian szuka swojego pióra, powinien tam być.

He needs someone to clear the table.
rozpocznij naukę
On potrzebuje kogoś, by posprzątał ze stołu

Could we write it down for you?
rozpocznij naukę
Czy my możemy napisać to dla Ciebie?

Now she feels like a fool for acting that way.
rozpocznij naukę
Teraz ona czuje się jak głupia działając w ten sposób.

I’ll let my mother know the details later on.
rozpocznij naukę
Powiem mamie szczegóły później.

She’s had only one glass of wine so she’s completely sober.
rozpocznij naukę
Ona miała tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jest całkowicie trzeźwa.

We should be back in about an hour.
rozpocznij naukę
My powinniśmy być z powrotem w około godzinę.

You gave her this to make her happy.
rozpocznij naukę
Dałeś jej to, aby ją uszczęśliwić.

This day has been anticipated for a long time.
rozpocznij naukę
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.

The telephone was Sebastian means of communication.
rozpocznij naukę
Telefon był Sebastiana jedynym środkiem komunikacji.

You haven’t heard from him since November.
rozpocznij naukę
Nie słyszałem go od listopada.

When our discussion was over, I stood up to leave.
rozpocznij naukę
Gdy nasza dyskusja się skończyła, wstałem by wyjść.

He’s going skiing in January.
rozpocznij naukę
On jedzie na narty w styczniu.

She wasn’t very good at her job.
rozpocznij naukę
Ona nie była bardzo dobra w swojej pracy.

You don’t approve of her idea.
rozpocznij naukę
Nie pochwalasz jej idei.

She slept badly that night.
rozpocznij naukę
Ona źle spała tej nocy.

He didn’t usually call me during the day.
rozpocznij naukę
On zwykle nie dzwonił w ciągu dnia.

What was it?
rozpocznij naukę
Co to było?

We could see the happiness on her face.
rozpocznij naukę
My mogliśmy zobaczyć radość na jej twarzy.

Sebastian hasn’t been there since April 2004.
rozpocznij naukę
Sebastian nie był tam od kwietnia 2004 r.

I received full credit for this course.
rozpocznij naukę
Otrzymałem pełny kredyt na ten kurs.

We were half conscious.
rozpocznij naukę
Byliśmy półprzytomni.

You’re not available in the office until July 7th.
rozpocznij naukę
Nie jesteś dostępny w biurze do 7 lipca.

She likes it here so far.
rozpocznij naukę
Do tej pory jej sie tutaj podoba.

You bought the computer on credit.
rozpocznij naukę
Kupiłeś komputer na kredyt.

There are 13 people in there.
rozpocznij naukę
Jest 13 osób tam.

He will say it only once.
rozpocznij naukę
On to powie tylko raz.

Could she share this book with Sebastian?
rozpocznij naukę
Czy mogłaby ona podzielić się tą książką z Sebastianem?

It’s actually a bigger problem than it appears to be.
rozpocznij naukę
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.

Make sure that you locked the door.
rozpocznij naukę
Upewnij się, że zamknął drzwi na klucz.

What is the capital of Russia?
rozpocznij naukę
Co jest stolicą Rosji?

He’s too full to eat the main course.
rozpocznij naukę
On jest zbyt pełny by zjeść danie główne.

Where can my daughter put her stuff?
rozpocznij naukę
Gdzie moja córka może umieścić swoje rzeczy?

I told you many awful things.
rozpocznij naukę
Powiedziałem ci wiele strasznych rzeczy.

Breakfast had always been our favourite meal.
rozpocznij naukę
śniadanie zawsze było naszym ulubionym posiłkem.

He often watches films in the evening but today he’s reading a books.
rozpocznij naukę
On często ogląda filmy w godzinach wieczornych, ale dziś on czyta książki.

Sebastian’s never seen him so furious.
rozpocznij naukę
Sebastian nigdy nie widział go tak wściekłego.

Worried father phoned the police.
rozpocznij naukę
Zmartwiony ojciec zadzwonił na policję.

You’ve completely forgotten about her birthday.
rozpocznij naukę
Zupełnie zapomniałeś o jej urodzinach.

He stayed at the party beyond midnight.
rozpocznij naukę
On przebywał na imprezie poza północ.

Don’t clear the table they haven’t finished yet.
rozpocznij naukę
Nie należy sprzątać ze stołu oni jeszcze nie skończyli

Who’s who?
rozpocznij naukę
Kto jest kto?

My friend has got to be kidding me.
rozpocznij naukę
Mój przyjaciel chyba żartuje mi.

She lost control of the car.
rozpocznij naukę
Ona straciła panowanie nad samochodem.

He needs to talk with you
rozpocznij naukę
On potrzebuje porozmawiać z tobą

One day they’ll be famous.
rozpocznij naukę
Pewnego dnia oni będą sławni.

You’ll never guess who.
rozpocznij naukę
Nigdy nie zgadniesz, kto.

It is my highest priority.
rozpocznij naukę
To jest mój najwyższy priorytet.

Sebastian is trying to estimate the number of people he will need.
rozpocznij naukę
Sebastian próbuje oszacować liczbę osób kturych będzie potrzebować.

Ask them to explain it to you when they’re sober.
rozpocznij naukę
Poproś ich aby wytłumaczyli ci, gdy są trzeźwi.

She read a book about it but she can’t remember the title.
rozpocznij naukę
Ona czytała książkę o tym, ale nie pamięta tytułu.

He told me that directly.
rozpocznij naukę
On powiedział mi to bezpośrednio.

You are ready to order.
rozpocznij naukę
Jesteś gotowy by zamówić.

I have three times more students
rozpocznij naukę
Mam trzy razy więcej studentów

How is it going?
rozpocznij naukę
Jak leci?

We don’t work neither don’t we go to school.
rozpocznij naukę
My nie pracujemy ani nie chodzimy do szkoły.

This is a serious stuff no kidding.
rozpocznij naukę
To jest poważna sprawa nie żartuję.

I co?

Many hands make light work.
rozpocznij naukę
Wiele rąk sprawia.że praca jest lżejsza

Don’t look now.
rozpocznij naukę
Nie patrz teraz.


shy po angielsku
nieśmiały


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.