TOP 100 dat w historii Polski

 0    100 fiszek    violetta007
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
chrzest Polski
rozpocznij naukę
966
Pierwsze biskupstwo w Poznaniu
rozpocznij naukę
968
bitwa pod Cedynią
rozpocznij naukę
972
Wydanie Dagome Iudex
rozpocznij naukę
991
Śmierć Mieszka I
rozpocznij naukę
992
Misja św. Wojciecha
rozpocznij naukę
997
zjazd w Gnieźnie
rozpocznij naukę
1000
Pokój w Budziszynie
rozpocznij naukę
1018
Koronacja Bolesława Chrobrego
rozpocznij naukę
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
rozpocznij naukę
1076
Obrona Głogowa
rozpocznij naukę
1109
śmierć Bolesława Krzywoustego - początek Polski dzielnicowej
rozpocznij naukę
1138
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
rozpocznij naukę
1226
Zjazd w Gąsawie
rozpocznij naukę
1227
najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
rozpocznij naukę
1241
Koronacja Władysawa Łokietka
rozpocznij naukę
1320
początek wojny z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1327
bitwa pod Płowcami - zwycięstwo Polski nad Krzyżakami
rozpocznij naukę
1331
zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami
rozpocznij naukę
1335
zawarcie pokoju w Kaliszu między Kazimierzem Wielkim a Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1343
Założenie Akademi Krakowskiej
rozpocznij naukę
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
rozpocznij naukę
1370
Przywilej Koszycki
rozpocznij naukę
1374
Unia w Krewie z Litwą
rozpocznij naukę
1385
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
rozpocznij naukę
1386
unia wileńsko-radomska
rozpocznij naukę
1401
wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona I pokojem w Toruniu
rozpocznij naukę
1409 –1411
bitwa pod Grunwaldem
rozpocznij naukę
15 lipca 1410
unia horodelska
rozpocznij naukę
1413
bitwa pod Warną
rozpocznij naukę
1444
wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
rozpocznij naukę
1454 –1466
bitwa pod Chojnicami z Krzyżakami (wygrana krzyżaków)
rozpocznij naukę
1454
II pokój w Toruniu
rozpocznij naukę
1466
Przywilej Nihil Novi
rozpocznij naukę
1505
układ wiedeński między Jagiellonami a Habsburgami
rozpocznij naukę
1515
Hołd pruski - Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
rozpocznij naukę
1525
"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
rozpocznij naukę
1543
Unia lubelska z Litwą
rozpocznij naukę
1569
ugoda sandomierska
rozpocznij naukę
1570
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
rozpocznij naukę
1573
przeniesienie stolicy do Warszawy i Unia brzeska - połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
rozpocznij naukę
1596
bitwa pod Kircholmem
rozpocznij naukę
1605
wojna trzydziestoletnia
rozpocznij naukę
1618 –1648
klęska pod Cecorą
rozpocznij naukę
1620
bitwa morska pod Oliwą
rozpocznij naukę
1627
rozejm w Altmarku (Starym Targu)
rozpocznij naukę
1629
powstanie Chmielnickiego
rozpocznij naukę
1648
Potop Szwedzki - II wojna północna
rozpocznij naukę
1655
bitwa pod Warką, pierwsza zwycięska bitwa w czasie potopu szwedzkiego
rozpocznij naukę
1656
najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
rozpocznij naukę
1672
zwycięstwo pod Chocimiem
rozpocznij naukę
1673
odsiecz wiedeńska
rozpocznij naukę
1683
pokój w Karłowicach, zakończenie wojny pomiędzy Ligą Świętą a Imperium Osmańskim
rozpocznij naukę
1699
Sejm Niemy
rozpocznij naukę
1717
Konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768 – 1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
rozpocznij naukę
1772
Sejm Wielki
rozpocznij naukę
1788 – 1792
uchwalenie Konstytucji 3 Maja
rozpocznij naukę
1791
Konfederacja targowicka
rozpocznij naukę
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy
rozpocznij naukę
1793
Powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami
rozpocznij naukę
1794
III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy w...
rozpocznij naukę
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
1807
utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1815
wybuch Powstania listopadowego
rozpocznij naukę
29/30 listopada 1830
wybuch Powstania krakowskiego
rozpocznij naukę
1846
wybuch Powstania styczniowego
rozpocznij naukę
22 stycznia 1863
I wojna światowa
rozpocznij naukę
1914-1918
utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudskiego
rozpocznij naukę
1914
odzyskanie niepodległości przez Polskę
rozpocznij naukę
11 listopada 1918
uchwalenie Małej Konstytucji
rozpocznij naukę
1919
wojna polsko-bolszewicka
rozpocznij naukę
1919-1921
bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
rozpocznij naukę
12-15 sierpnia 1920
Konstytucja Marcowa
rozpocznij naukę
1921
bitwa pod Kłuszynem pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego
rozpocznij naukę
1610
Przewrót majowy
rozpocznij naukę
1926
II wojna światowa
rozpocznij naukę
1939-1945
powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
rozpocznij naukę
1940-1945
Pokój w Oliwie
rozpocznij naukę
1660
I wojna północna - wojna o Inflanty między Polską, Rosją i Szwecją
rozpocznij naukę
1563-1570
powstanie w getcie warszawskim
rozpocznij naukę
kwiecień 1943
wybuch Powstania Warszawskiego
rozpocznij naukę
1 sierpnia 1944
Rokosz Zebrzydowskiego - kres ruchu egzekucyjnego
rozpocznij naukę
1606-1609
okres stalinizmu w Polsce
rozpocznij naukę
1945 – 1953
powstanie NSZZ Solidarność
rozpocznij naukę
1980
stan wojenny w Polsce
rozpocznij naukę
13 grudnia 1981 - 22 lipca 1983
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych, Wojciech Jaruzelski zostaje prezydentem
rozpocznij naukę
1989
wstąpienie Polski do NATO
rozpocznij naukę
12 marca 1999
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
rozpocznij naukę
1 maja 2004
proces Filomatów i Filaretów
rozpocznij naukę
1824
Rabacja galicyjska (Jakub Szela)
rozpocznij naukę
1846
Obrona Westerplatte
rozpocznij naukę
1-7 września 1939
zbrodnia katyńska
rozpocznij naukę
1940
strajk uczniów we Wrześni
rozpocznij naukę
1901-1902
Bitwa pod Bzurą
rozpocznij naukę
9-21 września 1939
strajk w Poznaniu, Poznański Czerwiec
rozpocznij naukę
28 czerwca 1956
założenie Szkoły Rycerskiej
rozpocznij naukę
1765
powołanie Komisji Edukacji Narodowej
rozpocznij naukę
1773
wojna polsko-szwedzka o Inflanty i tron szwedzki
rozpocznij naukę
1600-1611

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.