ANGIELSKI - LEKCJA 16

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

forget

forgive

friendly

podstawowy, fundamentalny
rozpocznij naukę
fundamental

wściekły (rozzłoszczony)
rozpocznij naukę
furious

dar, talent (do)
rozpocznij naukę
gift

utalentowany
rozpocznij naukę
gifted

wdzięczny (komuś za coś)
rozpocznij naukę
grateful

szczęśliwie
rozpocznij naukę
happily

szczęście (stan szczęścia)
rozpocznij naukę
happiness

hate

hatred

helpful

helpless

uczciwy (np. człowiek)
rozpocznij naukę
honest

honesty

potworny, straszny
rozpocznij naukę
horrible


idealist

idealistyczny
rozpocznij naukę
idealistic


illogical

illusion

illusory

imagination

wyobrazić sobie
rozpocznij naukę
imagine

niecierpliwość
rozpocznij naukę
impatience

niedoskonały
rozpocznij naukę
imperfect

znaczenie, ważność
rozpocznij naukę
importance

impression

robiący wrażenie
rozpocznij naukę
impressive

inborn

initiative

inteligencja
rozpocznij naukę
intelligence

inteligentny
rozpocznij naukę
intelligent

mieć zamiar
rozpocznij naukę
intend

intention

zainteresowanie
rozpocznij naukę
interest

interesujący
rozpocznij naukę
interesting

nietolerancyjny
rozpocznij naukę
intolerant

zawiły; zaangażowany
rozpocznij naukę
involved

nieracjonalny, irracjonalny
rozpocznij naukę
irrational

irritating

odosobniony (izolowany)
rozpocznij naukę
isolated

isolation

jealousy


kindly

życzliwość
rozpocznij naukę
kindness
pełen życia
rozpocznij naukę
lively

samotny (np. człowiek)
rozpocznij naukę
lonely

zachowanie, sposób (np. bycia)
rozpocznij naukę
manner

matching

mieć na myśli
rozpocznij naukę
mean

meaningful

memory

mercy


uważać (na coś), mieć coś przeciwko
rozpocznij naukę
mind

minimum

miserable

nieszczęście
rozpocznij naukę
misery

modesty


zmiennego usposobienia
rozpocznij naukę
moody

paskudny, nieprzyjemny, złośliwy
rozpocznij naukę
nasty

konieczność
rozpocznij naukę
necessity

potrzebować
rozpocznij naukę
need

zdenerwowany
rozpocznij naukę
nervous

nightmare

nonsense

non-smoker

normal

notice

dziwny, dziwaczny
rozpocznij naukę
odd

open-handed

open-hearted

optimism

optimist

optymistyczny
rozpocznij naukę
optimistic

zwykły, zwyczajny
rozpocznij naukę
ordinary

panikować, wpadać w panikę
rozpocznij naukę
panic

passive

cierpliwość
rozpocznij naukę
patience

patiently

perfect

personality

pessimism

pessimist

flegmatyczny
rozpocznij naukę
phlegmatic

pleasant

polite

potencjalnie
rozpocznij naukę
potentially

woleć, preferować
rozpocznij naukę
prefer

udawać (np. że się nic nie stało)
rozpocznij naukę
pretend


privilege


psychologiczny
rozpocznij naukę
psychological


reaction

prawdziwy, realny
rozpocznij naukę
real

uświadomić sobie
rozpocznij naukę
realise

realist


rozum, rozsądek
rozpocznij naukę
reason

rozpoznanie; uznanie
rozpocznij naukę
recognition

reflection

odruch, refleks
rozpocznij naukę
reflex

odmówić (nie zgodzić się)
rozpocznij naukę
refuse


relaxation

reliability


nadzwyczajnie, niezwykle
rozpocznij naukę
remarkably

remember

przypominać (komuś o czymś)
rozpocznij naukę
remind

respect

respect

pełen szacunku
rozpocznij naukę
respectful

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
responsible

romantic

rude

niegrzeczność
rozpocznij naukę
rudeness


sarcasm

sarkastyczny
rozpocznij naukę
sarcastic

zadowolony, usatysfakcjonowany
rozpocznij naukę
satisfied

zaspokoić (np. pragnienia)
rozpocznij naukę
satisfy

satysfakcjonujący
rozpocznij naukę
satisfying

skandaliczny
rozpocznij naukę
scandalous


krzyczeć, wrzeszczeć
rozpocznij naukę
scream


secret

samodyscyplina
rozpocznij naukę
self-discipline

selfishness

poczucie (np. humoru)
rozpocznij naukę
sense

sens, znaczenie
rozpocznij naukę
sense


shameful

shameless


shock

shocked

shocking

shy

nieśmiałość
rozpocznij naukę
shyness


sincere

sincerity

uśmiechać się
rozpocznij naukę
smile

smilewidowiskowy (spektakularny)
rozpocznij naukę
spectacular

duch (np. walki)
rozpocznij naukę
spirit

spontaniczny
rozpocznij naukę
spontaneous

znosić, wytrzymać
rozpocznij naukę
stand

stimulation

śmierdzieć
rozpocznij naukę
stink

zestresowany
rozpocznij naukę
stressed

striking

mocno (np. nalegać)
rozpocznij naukę
strongly

subjective

suffer

pasować, odpowiadać (np. rozmiarem)
rozpocznij naukę
suit

przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose

pewny (czegoś)
rozpocznij naukę
sure

zaskoczyć, zdziwić
rozpocznij naukę
surprise

niespodzianka
rozpocznij naukę
surprise

surprised

kląć, przeklinać
rozpocznij naukę
swear

współczujący
rozpocznij naukę
sympathetic

skażony; splamiony
rozpocznij naukę
tainted

utalentowany
rozpocznij naukę
talented

gustowny, ze smakiem
rozpocznij naukę
tasteful


temperament

spięty, napięty
rozpocznij naukę
tense

strasznie, okropnie
rozpocznij naukę
terribly

terrify

thank

gęstość, grubość
rozpocznij naukę
thickness

thinking


thoughtful


tired

tiresome

mieć dość
rozpocznij naukę
to be sick of

tolerance

totalny, całkowity
rozpocznij naukę
total

tragic


typical

nie do przyjęcia
rozpocznij naukę
unacceptable


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.