ANGIELSKI - LEKCJA 20

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aristocrat


łączyć, kojarzyć
rozpocznij naukę
associate

azyl, schronienie
rozpocznij naukę
asylum

postawa, pogląd
rozpocznij naukę
attitude

władza (ogólnie)
rozpocznij naukę
authority

autonomy

biuro (np. rządowe)
rozpocznij naukę
bureau

campaign

candidate

kapitalistyczny
rozpocznij naukę
capitalist

censor

przewodnicząca
rozpocznij naukę
chairwoman

izba (np. parlamentu)
rozpocznij naukę
chamber

komnata, izba
rozpocznij naukę
chamber

chancellor


zbiorowy, wspólny
rozpocznij naukę
collective

commission

committee

komunistyczny
rozpocznij naukę
communist

compatriot

zgromadzić się, zebrać się
rozpocznij naukę
congregate

congress

zgoda, jednomyślność
rozpocznij naukę
consensus

konserwatywny
rozpocznij naukę
conservative

constitution

monarchia konstytucyjna
rozpocznij naukę
constitutional monarchy


zjazd, konwencja
rozpocznij naukę
convention

korespondent
rozpocznij naukę
correspondent

cosmopolitan

kosmopolityczny
rozpocznij naukę
cosmopolitan

rada (instytucja)
rozpocznij naukę
council

county

debate


zdecydowany, stanowczy
rozpocznij naukę
decided

deklarować, ogłosić
rozpocznij naukę
declare

żądanie, wymaganie
rozpocznij naukę
demand

demokratyczny
rozpocznij naukę
democratic

demonstrować
rozpocznij naukę
demonstrate

demonstracja
rozpocznij naukę
demonstration

zaprzeczać, odmawiać
rozpocznij naukę
deny

deport

deportacja, zesłanie
rozpocznij naukę
deportation

despotism

dictator

dyktatorski, despotyczny
rozpocznij naukę
dictatorial

diplomacy

diplomat

dyskusja, sprzeczka, spór
rozpocznij naukę
dispute

wybrać (np. prezydenta)
rozpocznij naukę
elect

election

elector

emigrate

emigration

cesarstwo, imperium
rozpocznij naukę
empire

zapewniać (np. bezpieczeństwo), dopilnować
rozpocznij naukę
ensure

założyć, stworzyć
rozpocznij naukę
establish

evaluation

expansion

eksterminacja, wytępienie
rozpocznij naukę
extermination

fascism

faszystowski
rozpocznij naukę
fascist

federal

ferment

polityka skarbowa
rozpocznij naukę
fiscal policy


fundacja; podstawa; oparcie
rozpocznij naukę
foundation

harmony

głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state

homeland

humanitarian

ideology

immigrant

immigrate

niepodległy, niezależny
rozpocznij naukę
independent

mieć wpływ (na coś)
rozpocznij naukę
influence

integrate

integration

sprawa, kwestia (np. polityczna)
rozpocznij naukę
issue

przywództwo
rozpocznij naukę
leadership

leaflet

ustawodawstwo
rozpocznij naukę
legislation

liberal

liberty


większość
rozpocznij naukę
majority

wygłosić przemówienie
rozpocznij naukę
make a speech

manifestować
rozpocznij naukę
manifest

manifestacja (objaw, ukazanie się)
rozpocznij naukę
manifestation

Marxism

member of parliament

członkostwo
rozpocznij naukę
membership

minister

ministerstwo
rozpocznij naukę
ministry

monarchy

międzynarodowy
rozpocznij naukę
multinational

mistyfikacja
rozpocznij naukę
mystification

nationalism

nacjonalista
rozpocznij naukę
nationalist

negotiation

neutralny, obojętny
rozpocznij naukę
neutral

arystokracja
rozpocznij naukę
nobility

nomination

opponent

opposition

opposition

organisation

parlamentarzysta
rozpocznij naukę
parliamentarian

partia (polityczna)
rozpocznij naukę
party

patriot

patriotyczny
rozpocznij naukę
patriotic

patriotism

petycja, pozew
rozpocznij naukę
petition

polityka (np. społeczna)
rozpocznij naukę
policy

partia polityczna
rozpocznij naukę
political party


presidential

pretender

Prime Minister

proklamować
rozpocznij naukę
proclaim

protest

protestować
rozpocznij naukę
protest

protokół dyplomatyczny
rozpocznij naukę
protocol

provocation

provoke

rasowy (np. segregacja)
rozpocznij naukę
racial


radical

ratification

ratyfikować
rozpocznij naukę
ratify

realm

rebellion

referendum

reform

reform

reprezentant
rozpocznij naukę
representative

republikański
rozpocznij naukę
republican

ograniczenie (np. praw)
rozpocznij naukę
restriction

prawo głosu (w wyborach)
rozpocznij naukę
right to vote

wiejski, rolniczy
rozpocznij naukę
rural

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
safety

scena (np. polityczna)
rozpocznij naukę
scene

drugorzędny (drugoplanowy)
rozpocznij naukę
secondary

sekretarz stanu
rozpocznij naukę
secretary of state

self-government

senator

service

social

pozycja społeczna
rozpocznij naukę
social status

solidarność
rozpocznij naukę
solidarity

rzecznik (formalnie)
rozpocznij naukę
spokesman

state

oświadczenie (oficjalne)
rozpocznij naukę
statement

statesman

support

supporter

opodatkować
rozpocznij naukę
tax

rada miejska
rozpocznij naukę
town council

transformacja, przejście
rozpocznij naukę
transition

ultimatum

unifikacja, ujednolicenie
rozpocznij naukę
unification

unite

united

głosować przeciw
rozpocznij naukę
vote against

głosować za
rozpocznij naukę
vote for

voter

xenophobe

na pokładzie
rozpocznij naukę
aboard

zakwaterowanie, lokum
rozpocznij naukę
accommodation

towarzyszyć
rozpocznij naukę
accompany

samolot, statek powietrzny
rozpocznij naukę
aircraft

linia lotnicza
rozpocznij naukę
airline

airplane

hotel przy lotnisku
rozpocznij naukę
airport hotel

wszystko w cenie
rozpocznij naukę
all inclusive

przybycie, przyjazd, przylot
rozpocznij naukę
arrival

przybyć do (miejsca)
rozpocznij naukę
arrive at

przybyć do (państwa)
rozpocznij naukę
arrive in

backpack


wchodzić (na pokład)
rozpocznij naukę
board

karta pokładowa
rozpocznij naukę
boarding pass

zarezerwować przelot
rozpocznij naukę
book a flight

zarezerwować lot
rozpocznij naukę
book a flight

zarezerwować pokój
rozpocznij naukę
book a hotel room

dworzec autobusowy
rozpocznij naukę
bus station

kabina (np. samolotu)
rozpocznij naukę
cabin

camp

camping

camping (miejsce)
rozpocznij naukę
campsite

cannibals

przyczepa kempingowa
rozpocznij naukę
caravan

change

lot czarterowy
rozpocznij naukę
charter flight

zgłaszać się do odprawy (na granicy)
rozpocznij naukę
check in

wymeldować się
rozpocznij naukę
check out

odprawa (paszportowa)
rozpocznij naukę
check-in


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.