ANGIELSKI - LEKCJA 27

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
osobisty
rozpocznij naukę
personal
personel
rozpocznij naukę
personnel
kserokopiarka
rozpocznij naukę
photocopier
fotograficzny
rozpocznij naukę
photographic
pilot
rozpocznij naukę
pilot
piksel
rozpocznij naukę
pixel
policjant
rozpocznij naukę
police officer
posada, stanowisko
rozpocznij naukę
post
poczta (listy)
rozpocznij naukę
post
listonosz
rozpocznij naukę
postman
potencjał
rozpocznij naukę
potential
prestiż
rozpocznij naukę
prestige
drukarka
rozpocznij naukę
printer
drukowanie
rozpocznij naukę
printing
producent, wytwórca
rozpocznij naukę
producer
zawodowy (nie amator)
rozpocznij naukę
professional
profil
rozpocznij naukę
profile
programować
rozpocznij naukę
program
program (komputerowy)
rozpocznij naukę
program
programista
rozpocznij naukę
programmer
projekt
rozpocznij naukę
project
projektować
rozpocznij naukę
project
awans
rozpocznij naukę
promotion
właściwie, odpowiednio (np. zrobić coś)
rozpocznij naukę
properly
dostawca; żywiciel
rozpocznij naukę
provider
cel
rozpocznij naukę
purpose
kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualification
ilość
rozpocznij naukę
quantity
podnosić (np. płace)
rozpocznij naukę
raise
podwyżka
rozpocznij naukę
raise
polecać, rekomendować
rozpocznij naukę
recommend
rekomendacja
rozpocznij naukę
recommendation
rekord (np. w sporcie lub w bazie danych)
rozpocznij naukę
record
referencje
rozpocznij naukę
references
rejestr
rozpocznij naukę
register
relacja, związek
rozpocznij naukę
relation
odpowiadać (komuś)
rozpocznij naukę
reply
wymagany
rozpocznij naukę
required
rezygnacja
rozpocznij naukę
resignation
przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire
podwyżka
rozpocznij naukę
rise
rutyna, zwyczaj
rozpocznij naukę
routine
skanować, przejrzeć
rozpocznij naukę
scan
skaner
rozpocznij naukę
scanner
sekcja, dział
rozpocznij naukę
section
wybór
rozpocznij naukę
selection
wysyłać (np. list)
rozpocznij naukę
send
szewc
rozpocznij naukę
shoemaker
sytuacja
rozpocznij naukę
situation
wykwalifikowany
rozpocznij naukę
skilled
kowal
rozpocznij naukę
smith
karta dźwiękowa
rozpocznij naukę
sound card
specjalizować się
rozpocznij naukę
specialise
specjalista
rozpocznij naukę
specialist
standardowy
rozpocznij naukę
standard
zszywacz
rozpocznij naukę
stapler
stres
rozpocznij naukę
stress
strajkować
rozpocznij naukę
strike
odnieść sukces
rozpocznij naukę
succeed
udany (zwieńczony sukcesem)
rozpocznij naukę
successful
sugerować
rozpocznij naukę
suggest
sugestia
rozpocznij naukę
suggestion
krawiec męski
rozpocznij naukę
tailor
technologia
rozpocznij naukę
technology
telefonistka
rozpocznij naukę
telephone operator
telefonistka
rozpocznij naukę
telephonist
praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job
SMS (wiadomość tekstowa)
rozpocznij naukę
text message
zmęczenie
rozpocznij naukę
tiredness
męczący
rozpocznij naukę
tiring
sygnał (np. w telefonie)
rozpocznij naukę
tone
przeniesienie (np. do innego działu)
rozpocznij naukę
transfer
przekształcać
rozpocznij naukę
transform
tłumaczenie (np. obcojęzycznego tekstu)
rozpocznij naukę
translation
kierowca ciężarówki
rozpocznij naukę
truck driver
dwustronny (np. druk)
rozpocznij naukę
two-sided
pisać na klawiaturze
rozpocznij naukę
type
maszyna do pisania
rozpocznij naukę
typewriter
bezrobotny
rozpocznij naukę
unemployed
bezrobocie
rozpocznij naukę
unemployment
związek (np. zawodowy)
rozpocznij naukę
union
unowocześnić (np. komputer)
rozpocznij naukę
upgrade
wolny (o stanowisku)
rozpocznij naukę
vacant
poczta głosowa
rozpocznij naukę
voice mail
portal internetowy
rozpocznij naukę
web portal
dobrze płatny
rozpocznij naukę
well-paid
drwal
rozpocznij naukę
woodcutter
praca
rozpocznij naukę
work
roboczy
rozpocznij naukę
working
warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions
stanowisko pracy
rozpocznij naukę
workstation
bomba atomowa
rozpocznij naukę
A-bomb
akt (w znaczeniu "czyn")
rozpocznij naukę
act
akcja, działanie
rozpocznij naukę
action
admirał
rozpocznij naukę
admiral
agent
rozpocznij naukę
agent
agresja, napaść
rozpocznij naukę
aggression
agresor, najeźdźca
rozpocznij naukę
aggressor
sprzymierzeniec
rozpocznij naukę
ally
amunicja
rozpocznij naukę
ammunition
amputacja
rozpocznij naukę
amputation
uzbroić
rozpocznij naukę
arm
uzbrojony
rozpocznij naukę
armed
armia
rozpocznij naukę
army
arsenał
rozpocznij naukę
arsenal
atomowy
rozpocznij naukę
atomic
atakować
rozpocznij naukę
attack
barykada
rozpocznij naukę
barricade
bezkrwawy
rozpocznij naukę
bloodless
bombardować
rozpocznij naukę
bomb
bomba
rozpocznij naukę
bomb
bombowiec
rozpocznij naukę
bomber
męstwo
rozpocznij naukę
bravery
brygada
rozpocznij naukę
brigade
kapitan
rozpocznij naukę
captain
wojna domowa
rozpocznij naukę
civil war
cywil
rozpocznij naukę
civilian
cywilny
rozpocznij naukę
civilian
koalicja
rozpocznij naukę
coalition
zimna wojna
rozpocznij naukę
cold war
kolumna (szyk)
rozpocznij naukę
column
rozkaz
rozpocznij naukę
command
komandos
rozpocznij naukę
commando
koncentracja
rozpocznij naukę
concentration
konwój
rozpocznij naukę
convoy
kontratak
rozpocznij naukę
counterattack
niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger
rozszyfrować, zdekodować
rozpocznij naukę
decode
porażka, przegrana, klęska
rozpocznij naukę
defeat
pokonać (kogoś)
rozpocznij naukę
defeat
obrona
rozpocznij naukę
defence
bronić
rozpocznij naukę
defend
obrońca
rozpocznij naukę
defender
niszczyciel
rozpocznij naukę
destroyer
zniszczenie
rozpocznij naukę
destruction
pustoszyć, dewastować
rozpocznij naukę
devastate
rozbroić
rozpocznij naukę
disarm
dywizja, oddział
rozpocznij naukę
division
pojedynek
rozpocznij naukę
duel
obowiązek
rozpocznij naukę
duty
wykonywać, wykonać (np. polecenie)
rozpocznij naukę
execute
wybuchać, eksplodować
rozpocznij naukę
explode
eksplozja
rozpocznij naukę
explosion
materiał wybuchowy
rozpocznij naukę
explosive
walczyć
rozpocznij naukę
fight
myśliwiec (samolot)
rozpocznij naukę
fighter
siła (np. wroga)
rozpocznij naukę
force
generał
rozpocznij naukę
general
port
rozpocznij naukę
harbour
bohaterski
rozpocznij naukę
heroic
bohaterstwo
rozpocznij naukę
heroism
honor, zaszczyt
rozpocznij naukę
honour
nadzieja
rozpocznij naukę
hope
interwencja
rozpocznij naukę
intervention
wystrzelenie (rakiety), wodowanie
rozpocznij naukę
launch
legion
rozpocznij naukę
legion
karabin maszynowy
rozpocznij naukę
machine gun
maszerować
rozpocznij naukę
march
masakra
rozpocznij naukę
massacre
militaryzm
rozpocznij naukę
militarism
wojskowy
rozpocznij naukę
military
służba wojskowa
rozpocznij naukę
military service
mina
rozpocznij naukę
mine
pocisk
rozpocznij naukę
missile
misja
rozpocznij naukę
mission
mobilizacja
rozpocznij naukę
mobilization
mobilizować
rozpocznij naukę
mobilize
śmiertelny (np. niebezpieczeństwo)
rozpocznij naukę
mortal
operacyjny
rozpocznij naukę
operational
pacyfista
rozpocznij naukę
pacifist
pakt
rozpocznij naukę
pact
panika
rozpocznij naukę
panic
przepustka
rozpocznij naukę
pass
patrol
rozpocznij naukę
patrol
traktat pokojowy
rozpocznij naukę
peace treaty
pluton (oddział wojskowy)
rozpocznij naukę
platoon
stopień wojskowy
rozpocznij naukę
rank
pozycja, ranga
rozpocznij naukę
rank
rekrut
rozpocznij naukę
recruit
regularny
rozpocznij naukę
regular
rezerwa, zapas
rozpocznij naukę
reserve
opór
rozpocznij naukę
resistance
sabotażysta
rozpocznij naukę
saboteur
bezpiecznie
rozpocznij naukę
safely
sierżant
rozpocznij naukę
sergeant
dawać znak (sygnał)
rozpocznij naukę
signal
szpiegować
rozpocznij naukę
spy
szpieg
rozpocznij naukę
spy
strategiczny
rozpocznij naukę
strategic
strategia
rozpocznij naukę
strategy
uderzać
rozpocznij naukę
strike
okręt podwodny
rozpocznij naukę
submarine
cierpienie
rozpocznij naukę
suffering
miecz
rozpocznij naukę
sword
taktyczny
rozpocznij naukę
tactic
taktyka
rozpocznij naukę
tactics
groźba
rozpocznij naukę
threat
torpeda
rozpocznij naukę
torpedo
weteran, kombatant
rozpocznij naukę
veteran
zwycięski
rozpocznij naukę
victorious

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.