ANGIELSKI - LEKCJA 27

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

personal

personnel

kserokopiarka
rozpocznij naukę
photocopier

fotograficzny
rozpocznij naukę
photographicpolice officer

posada, stanowisko
rozpocznij naukę
post

poczta (listy)
rozpocznij naukę
post

postman

potential

prestige

printer

printing

producent, wytwórca
rozpocznij naukę
producer

zawodowy (nie amator)
rozpocznij naukę
professional

profile

programować
rozpocznij naukę
program

program (komputerowy)
rozpocznij naukę
program

programmer

project

projektować
rozpocznij naukę
project

promotion

właściwie, odpowiednio (np. zrobić coś)
rozpocznij naukę
properly

dostawca; żywiciel
rozpocznij naukę
provider


kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualification

quantity

podnosić (np. płace)
rozpocznij naukę
raise

raise

polecać, rekomendować
rozpocznij naukę
recommend

rekomendacja
rozpocznij naukę
recommendation

rekord (np. w sporcie lub w bazie danych)
rozpocznij naukę
record

references

register

relacja, związek
rozpocznij naukę
relation

odpowiadać (komuś)
rozpocznij naukę
reply

required

resignation

przejść na emeryturę
rozpocznij naukę
retire

rise

rutyna, zwyczaj
rozpocznij naukę
routine

skanować, przejrzeć
rozpocznij naukę
scan

scanner

sekcja, dział
rozpocznij naukę
section

selection

wysyłać (np. list)
rozpocznij naukę
send

shoemaker

situation

wykwalifikowany
rozpocznij naukę
skilled


karta dźwiękowa
rozpocznij naukę
sound card

specjalizować się
rozpocznij naukę
specialise

specialist

standard

stapler


strike

odnieść sukces
rozpocznij naukę
succeed

udany (zwieńczony sukcesem)
rozpocznij naukę
successful

suggest

suggestion

krawiec męski
rozpocznij naukę
tailor

technology

telefonistka
rozpocznij naukę
telephone operator

telefonistka
rozpocznij naukę
telephonist

praca tymczasowa
rozpocznij naukę
temporary job

SMS (wiadomość tekstowa)
rozpocznij naukę
text message

tiredness

tiring

sygnał (np. w telefonie)
rozpocznij naukę
tone

przeniesienie (np. do innego działu)
rozpocznij naukę
transfer

przekształcać
rozpocznij naukę
transform

tłumaczenie (np. obcojęzycznego tekstu)
rozpocznij naukę
translation

kierowca ciężarówki
rozpocznij naukę
truck driver

dwustronny (np. druk)
rozpocznij naukę
two-sided

pisać na klawiaturze
rozpocznij naukę
type

maszyna do pisania
rozpocznij naukę
typewriter

unemployed

unemployment

związek (np. zawodowy)
rozpocznij naukę
union

unowocześnić (np. komputer)
rozpocznij naukę
upgrade

wolny (o stanowisku)
rozpocznij naukę
vacant

poczta głosowa
rozpocznij naukę
voice mail

portal internetowy
rozpocznij naukę
web portal

dobrze płatny
rozpocznij naukę
well-paid

woodcutter


working

warunki pracy
rozpocznij naukę
working conditions

stanowisko pracy
rozpocznij naukę
workstation

bomba atomowa
rozpocznij naukę
A-bomb

akt (w znaczeniu "czyn")
rozpocznij naukę
act

akcja, działanie
rozpocznij naukę
action

admiral


agresja, napaść
rozpocznij naukę
aggression

agresor, najeźdźca
rozpocznij naukę
aggressor

sprzymierzeniec
rozpocznij naukę
ally

ammunition

amputation


armed


arsenal

atomic

attack

barricade

bloodless

bombardować
rozpocznij naukę
bomb


bomber

bravery

brigade

captain

wojna domowa
rozpocznij naukę
civil war

civilian

civilian

coalition

cold war

kolumna (szyk)
rozpocznij naukę
column

command

commando

koncentracja
rozpocznij naukę
concentration

convoy

counterattack

niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger

rozszyfrować, zdekodować
rozpocznij naukę
decode

porażka, przegrana, klęska
rozpocznij naukę
defeat

pokonać (kogoś)
rozpocznij naukę
defeat

defence

defend

defender

destroyer

destruction

pustoszyć, dewastować
rozpocznij naukę
devastate

disarm

dywizja, oddział
rozpocznij naukę
division

duel

duty

wykonywać, wykonać (np. polecenie)
rozpocznij naukę
execute

wybuchać, eksplodować
rozpocznij naukę
explode

explosion

materiał wybuchowy
rozpocznij naukę
explosive

fight

myśliwiec (samolot)
rozpocznij naukę
fighter

siła (np. wroga)
rozpocznij naukę
force

general


heroic

heroism

honor, zaszczyt
rozpocznij naukę
honour


intervention

wystrzelenie (rakiety), wodowanie
rozpocznij naukę
launch


karabin maszynowy
rozpocznij naukę
machine gun

march

massacre

militarism

military

służba wojskowa
rozpocznij naukę
military service


missile


mobilization

mobilizować
rozpocznij naukę
mobilize

śmiertelny (np. niebezpieczeństwo)
rozpocznij naukę
mortal

operational

pacifistpass


traktat pokojowy
rozpocznij naukę
peace treaty

pluton (oddział wojskowy)
rozpocznij naukę
platoon

stopień wojskowy
rozpocznij naukę
rank

pozycja, ranga
rozpocznij naukę
rank

recruit

regular

rezerwa, zapas
rozpocznij naukę
reserve

resistance

sabotażysta
rozpocznij naukę
saboteur

safely

sergeant

dawać znak (sygnał)
rozpocznij naukę
signal

spy


strategiczny
rozpocznij naukę
strategic

strategy

strike

okręt podwodny
rozpocznij naukę
submarine

suffering


tactic

tactics

threat

torpedo

weteran, kombatant
rozpocznij naukę
veteran

victorious


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.