ANGIELSKI - LEKCJA 32

 0    186 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
do zobaczenia wkrótce
rozpocznij naukę
see you soon
ustalać priorytety
rozpocznij naukę
set priorities
zamknij się
rozpocznij naukę
shut up
pod warunkiem
rozpocznij naukę
so long as
No to co (z tego)?
rozpocznij naukę
So what?
brzmi świetnie
rozpocznij naukę
sounds fine
brzmi dziwnie
rozpocznij naukę
sounds strange
na pewno nie
rozpocznij naukę
surely not
traktować coś poważnie
rozpocznij naukę
take sth seriously
wskazać komuś drogę
rozpocznij naukę
tell sb the way
okropnie niegrzeczny
rozpocznij naukę
terribly rude
dzięki Bogu
rozpocznij naukę
thank God
to brzmi wspaniale
rozpocznij naukę
that sounds wonderful
to prawdziwy szok
rozpocznij naukę
that's a real shock
to inna sprawa
rozpocznij naukę
that's another matter
to dobra nowina
rozpocznij naukę
that's good news
to cudowne
rozpocznij naukę
that's marvellous
to ładnie z twojej strony
rozpocznij naukę
that's nice of you
to nie jest zła myśl
rozpocznij naukę
that's not a bad idea
to nie jest koniec historii
rozpocznij naukę
that's not the end of the story
to fatalnie
rozpocznij naukę
that's too bad
wybór należy do ciebie
rozpocznij naukę
the choice is yours
cała przyjemność po mojej stronie
rozpocznij naukę
the pleasure is mine
problem w tym
rozpocznij naukę
the problem is
powodem jest to, że
rozpocznij naukę
the reason is that
taki sam
rozpocznij naukę
the same
nie ma jak w domu
rozpocznij naukę
there's no place like home
to dobry znak
rozpocznij naukę
this is a good sign
to musi być jakiś kawał
rozpocznij naukę
this must be some trick
czas kończyć, czas się skończył
rozpocznij naukę
time is up
jutro znowu będzie dzień
rozpocznij naukę
tomorrow is another day
punktualnie o drugiej
rozpocznij naukę
two o'clock sharp
w żadnym wypadku
rozpocznij naukę
under no circumstances
pod ciśnieniem, naciskiem
rozpocznij naukę
under pressure
poczekaj chwilę
rozpocznij naukę
wait a minute
uważać
rozpocznij naukę
watch out
"Watch out!" he shouted, but it was too late - she had knocked the whole tray of drinks onto the floor.
dobra robota
rozpocznij naukę
well done
co za rozczarowanie
rozpocznij naukę
what a disappointment
co za ulga
rozpocznij naukę
what a relief
ależ ze mnie idiota
rozpocznij naukę
what an idiot I am
Od czego są przyjaciele?
rozpocznij naukę
What are friends for?
Co masz na myśli?
rozpocznij naukę
What do you mean?
Co to znaczy?
rozpocznij naukę
What does this mean?
to, co mnie kręci, to
rozpocznij naukę
what gets me is
Co się stało?
rozpocznij naukę
What's happened?
O czym myślisz?
rozpocznij naukę
What's on your mind?
O co chodzi?
rozpocznij naukę
What's the matter?
jeśli o to chodzi
rozpocznij naukę
when it comes to it
przy odrobinie szczęścia
rozpocznij naukę
with any luck
za pana pozwoleniem
rozpocznij naukę
with your permission
chyba nie mówisz poważnie
rozpocznij naukę
you can't be serious
chyba żartujesz
rozpocznij naukę
you must be joking
poczekaj, a zobaczysz
rozpocznij naukę
you wait and see
Chyba nie mówisz poważnie?
rozpocznij naukę
You're not serious?
porzucony, opuszczony
rozpocznij naukę
abandoned
Shelters are full of abandoned pets. The fire started in an abandoned warehouse.
znosić, wytrzymywać
rozpocznij naukę
abide
I can't abide her. He couldn't abide laziness.
poroniony, nieudany
rozpocznij naukę
abortive
He made two abortive attempts on the French throne.
dostępność
rozpocznij naukę
accessibility
Touch-screen voting machines meet the requirements for accessibility to people with disabilities.
przypadkowy
rozpocznij naukę
accidental
Reports suggest that eleven soldiers were killed by accidental fire from their own side.
przypadkowo
rozpocznij naukę
accidentally
I accidentally knocked a glass over.
stosownie
rozpocznij naukę
accordingly
When we receive your instructions we will act accordingly.
zapoznać (kogoś z czymś)
rozpocznij naukę
acquaint
The museum offers workshops to acquaint children with the world of radio.
zapoznany
rozpocznij naukę
acquainted
I am not personally acquainted with the gentleman in question.
ogólnie
rozpocznij naukę
across the board
The improvement has been across the board, with all divisions either increasing profits or reducing losses.
w rzeczywistości, właściwie
rozpocznij naukę
actually
I didn't actually see her - I just heard her voice.
nastanie, nadejście
rozpocznij naukę
advent
Life was transformed by the advent of the steam engine.
wskazany, słuszny
rozpocznij naukę
advisable
It's advisable to book seats at least a week in advance.
estetycznie, ładnie
rozpocznij naukę
aesthetically
I like objects to be both functional and aesthetically pleasing.
sztuczny, afektowany
rozpocznij naukę
affected
I found her very affected.
alarmować
rozpocznij naukę
alarm
I didn't want to alarm him by telling him that she was ill.
ogólnie rzecz biorąc, podsumowując
rozpocznij naukę
all in all
All in all, I think you've done very well.
od nowa, na nowo
rozpocznij naukę
anew
The film tells anew the story of his rise to fame and power.
anonimowość
rozpocznij naukę
anonymity
The police have reassured witnesses that they will be guaranteed anonymity.
widoczny, oczywisty
rozpocznij naukę
apparent
Her unhappiness was apparent to everyone.
najwyraźniej, najwidoczniej
rozpocznij naukę
apparently
Apparently he's had enough of England and is going back to Australia.
zwracać się, prosić
rozpocznij naukę
approach
We've just approached the bank for/about a loan.
z aprobatą
rozpocznij naukę
approvingly
She smiled at him approvingly.
w przeciwieństwie do
rozpocznij naukę
as opposed to
I'd prefer to go in May, as opposed to September.
całkowicie bezpieczny
rozpocznij naukę
as safe as houses
związany z
rozpocznij naukę
associated with
zdumiewać, zadziwiać
rozpocznij naukę
astonish
I was astonished by how much she'd grown.
w niebezpieczeństwie, narażony na coś, zagrożony
rozpocznij naukę
at risk of sth
At the risk of seeming rude, I'm afraid I have to leave now.
załatwić, zabrać się
rozpocznij naukę
attend
The queen was attended by her ladies-in-waiting.
uczestnik
rozpocznij naukę
attendee
zwrócić uwagę, przyciągnąć uwagę
rozpocznij naukę
attract the attention
oczekiwać, wyczekiwać
rozpocznij naukę
await
He's anxiously awaiting his test results.
obudzić się
rozpocznij naukę
awake
She awoke me at seven.
ustąpić, dać za wygraną
rozpocznij naukę
back down
Eventually, Roberto backed down and apologized.
trzaskać, uderzać (np. o drzwiach)
rozpocznij naukę
bang
He could hear someone banging at the door.
ledwo, ledwie, z trudem
rozpocznij naukę
barely
She was barely 15 when she won her first championship.
być do czyjejś dyspozycji
rozpocznij naukę
be at sb's disposal
I would take you if I could, but I don't have a car at my disposal this week.
wyraźnie różnić się od czegoś
rozpocznij naukę
be in stark contrast to sth
wzrastać
rozpocznij naukę
be on the rise
Police say that youth crime is on the rise again.
nosić, nieść
rozpocznij naukę
bear
The strain must have been enormous but she bore it well. He couldn't bear to see the dog in pain. I can't bear being bored.
żebrać, błagać
rozpocznij naukę
beg
He begged her to stay, but she simply laughed and put her bags in the car.
istota (np. ludzka)
rozpocznij naukę
being
A nuclear war would kill millions of living beings.
dręczyć, nękać
If problems (...) you, they cause you continuing difficulties.
rozpocznij naukę
beset
The project has been beset by problems from the start.
zadziwić, zdumieć, oszołomić
rozpocznij naukę
bewilder
The instructions completely bewildered me.
wiążący, obowiązujący
rozpocznij naukę
binding
The contract wasn't legally binding.
ryczeć, grzmieć
rozpocznij naukę
blare
The loudspeakers blared across the square.
z zasłoniętymi oczami
rozpocznij naukę
blindfold
I've been there so often I could probably drive there blindfold.
zamglić, zacierać, zamazywać
rozpocznij naukę
blur
As she drifted into sleep, the doctor's face began to blur and fade.
przeglądać, wyszukiwać (np. w internecie)
rozpocznij naukę
browse
I was browsing through fashion magazines to find a new hairstyle.
pęk (np. kluczy), kiść (np. winogron)
rozpocznij naukę
bunch
a bunch of flowers / grapes / bananas / keys
rozerwać, pękać (np. opona, tama)
rozpocznij naukę
burst
I hate it when balloons burst.
natomiast
rozpocznij naukę
by contrast
zdecydowanie, bez porównania
rozpocznij naukę
by far
They are by far the best students in the class.
ręcznie
rozpocznij naukę
by hand
All their toys are made by hand.
właściwie
if the situation was fair
rozpocznij naukę
by rights
By rights, it should be my turn next.
tragiczny, katastrofalny, zgubny, fatalny
rozpocznij naukę
calamitous
studium przypadku
rozpocznij naukę
case study
This is an interesting psychiatric case study of a child with extreme behavioural difficulties.
rzucać (np. urok)
rozpocznij naukę
cast
He cast the line to the middle of the river.
aprowizator, dostawca
rozpocznij naukę
caterer
The convention provides a boost to caterers, decorators, and other small businesses.
ostrzegać
rozpocznij naukę
caution
The newspaper cautioned its readers against buying shares without getting good advice first.
pocieszający, podnoszący na duchu
rozpocznij naukę
cheering
We received some cheering news.
schłodzić
rozpocznij naukę
chill
I've put the beer in the fridge to chill.
klinować, zapełniać
rozpocznij naukę
chock
wyjaśnienie
rozpocznij naukę
clarification
Some further clarification of your position is needed.
zgoda, zezwolenie, zezwolenie na wstęp
rozpocznij naukę
clearance
The plane will be taking off as soon as it gets clearance. To visit the prison, you'll need security clearance.
zaciskać, ściskać
rozpocznij naukę
clench
The old man clenched his fist and waved it angrily at us.
zatykać, zapchać
rozpocznij naukę
clog
Eating too much fat causes your arteries to clog (up).
współpracować, kolaborować
rozpocznij naukę
collaborate
A German company collaborated with a Swiss firm to develop the product.
zbieranie, kolekcjonowanie
rozpocznij naukę
collecting
łączyć
rozpocznij naukę
combine
Sickness, combined with (= together with) terrible weather, contrived to ruin the trip.
podnoszący na duchu, poprawiający nastrój
rozpocznij naukę
comforting
I found her words very comforting.
powszechnie
rozpocznij naukę
commonly
Elbow injuries are commonly found among tennis players.
powszechny, pospolity
rozpocznij naukę
commonplace
Electric cars are increasingly commonplace.
porównywalny
rozpocznij naukę
comparable
Our prices are comparable to/with those in other shops.
dawać odszkodowanie
rozpocznij naukę
compensate
Victims of the crash will be compensated for their injuries.
skomplikowany
rozpocznij naukę
complicated
I had to fill in this really complicated form.
złożony, skomponowany (np. z kilku części)
rozpocznij naukę
composed
ukrywać (coś przed kimś)
rozpocznij naukę
conceal
Is there something you're concealing from me?
prowadzący do konkluzji, ostateczny
rozpocznij naukę
conclusive
They had conclusive evidence/proof of her guilt.
ograniczać (do)
rozpocznij naukę
confine
Let's confine our discussion to the matter in question, please!
być sprzecznym
rozpocznij naukę
conflict
The results of the new research would seem to conflict with existing theories.
zmieszanie, zamieszanie
rozpocznij naukę
confusion
There seems to be some confusion over who is actually giving the talk.
zapchany, zatłoczony
rozpocznij naukę
congested
przytomny, świadomy
rozpocznij naukę
conscious
He was conscious of a presence behind him.
kolejny (jeden po drugim)
rozpocznij naukę
consecutive
This is the fifth consecutive weekend that I've spent working.
zgoda
rozpocznij naukę
consent
You can only come on the trip if your parents give their consent.
w rezultacie
rozpocznij naukę
consequently
I spent most of my money in the first week and consequently had very little to eat by the end of the holiday.
konsekwentny, spójny
rozpocznij naukę
consistent
Her work is sometimes good, but the problem is she's not consistent.
utrwalenie, umocnienie
rozpocznij naukę
consolidation
Efforts are being focused on the consolidation of their position as a major player in the telecoms market.
stale
rozpocznij naukę
constantly
He's constantly changing his mind.
borykać się (z); twierdzić; rywalizować
rozpocznij naukę
contend
He's contending against someone with twice his experience.
sprzeczność
rozpocznij naukę
contradiction
You say that you're good friends and yet you don't trust him. Isn't that a contradiction?
sprzeczny, przeciwny
rozpocznij naukę
contradictory
I keep getting contradictory advice - some people tell me to keep it warm and some tell me to put ice on it.
konwencjonalność
rozpocznij naukę
conventionality
wymienny, zamienny
rozpocznij naukę
convertible
a convertible currency/bond/sofa
kamień węgielny; podstawa, fundament
rozpocznij naukę
cornerstone
In most countries, the family unit is still the cornerstone of society.
korespondować, odpowiadać
rozpocznij naukę
correspond
The money I've saved corresponds roughly to the amount I need for my plane ticket.
popierać, tolerować
rozpocznij naukę
countenance
The school will not countenance bad behaviour.
kontrargument
rozpocznij naukę
counter-argument
The words came like a stunning blow where a verbal counter-argument was expected.
przynoszący odwrotny skutek
rozpocznij naukę
counter-productive
Improved safety measures in cars can be counterproductive as they encourage people to drive faster.
bieg (np. zdarzeń)
rozpocznij naukę
course
In the course of (= during) the interview it became clear that he was not the right person for the job.
trzask
rozpocznij naukę
crack
the crack of a rifle/whip/breaking branch
skradać się
rozpocznij naukę
creep
Someone was creeping around outside my window.
skulić się; poczuć zażenowanie
rozpocznij naukę
cringe
I cringed at the sight of my dad dancing.
decydujący, kluczowy
rozpocznij naukę
crucial
Her work has been crucial to the project's success.
ograniczyć, zahamować
rozpocznij naukę
curtail
With all the snow, our daily walks have been severely curtailed.
cholera (przekleństwo)
rozpocznij naukę
damn
Damn, I've spilled coffee down my blouse!
ogłuszający
rozpocznij naukę
deafening
The music was deafening.
drogo; serdecznie
rozpocznij naukę
dearly
She will be dearly missed by her family and friends.
osłabiający, działający destruktywnie
rozpocznij naukę
debilitating
Strokes are a common debilitating condition of old age.
zdecydować się, wybrać
rozpocznij naukę
decide upon sth
zdecydowanie, wyraźnie
rozpocznij naukę
decidedly
An agreement is looking decidedly difficult according to the newspapers.
rozlatujący się, rozpadający
rozpocznij naukę
decrepit
Most of the buildings were old and decrepit. A decrepit old man sat on a park bench.
domyślny (np. domyślne ustawienia)
rozpocznij naukę
default
niedostateczny
rozpocznij naukę
deficient
His theory is deficient in several respects.
celowo, umyślnie
rozpocznij naukę
deliberately
I'm sure he says these things deliberately to annoy me.
oznaczać, być równoznacznym z
rozpocznij naukę
denote
The colour red is used to denote passion or danger.
zależny
rozpocznij naukę
dependent
It's very easy to become dependent on sleeping pills.
uszczuplić, zmniejszyć
rozpocznij naukę
deplete
The illness depletes the body of important vitamins. That last holiday seriously depleted my bank account!
pochodzenie
rozpocznij naukę
descent
She's a woman of mixed/French descent.
opuszczać, porzucać, dezerterować
rozpocznij naukę
desert
How many people desert from the army each year?
opuszczony, porzucony
rozpocznij naukę
deserted
The coastal resorts are deserted in winter.
oddzielić, odrywać, zdystansować
rozpocznij naukę
detach
Detach the lower part of the form from this letter and return it to the above address.
brudny
rozpocznij naukę
dirty
Her face was dirty and tear-stained.
nieporozumienie (konflikt)
rozpocznij naukę
disagreement
We had a disagreement about/over the fee for the work.
ujawnienie
rozpocznij naukę
disclosure
The newspaper made damaging disclosures of management incompetence.
zniechęcać
rozpocznij naukę
discourage
The thought of how much work she had to do discouraged her.
rozbieżność
rozpocznij naukę
discrepancy
There is some discrepancy between the two accounts.
ocena, osąd
rozpocznij naukę
discretion
I leave the decision to your discretion (= for you to decide).
rozczarowanie
rozpocznij naukę
disillusion
zaniepokoić, przerazić
rozpocznij naukę
dismay
rozproszyć, rozwiewać, położyć kres
rozpocznij naukę
dispel
I'd like to start the speech by dispelling a few rumours that have been spreading recently.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.