ANGIELSKI - LEKCJA 34

 0    199 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przepełnienie
rozpocznij naukę
overcrowding
Investment in the railway network would reduce overcrowding on the roads.

overestimate
The benefits of nuclear technology, she said, had been grossly overestimated.

oversee
As marketing manager, her job is to oversee all the company's advertising.

brukować, betonować
rozpocznij naukę
pave
The area near the beach is paved with bricks set in patterns.

peek
Close your eyes. Don't peek. I've got a surprise for you.

skrucha, żal
rozpocznij naukę
penitence
He expressed his penitence for what he had done.

wytrwać, nie ustawać
rozpocznij naukę
persevere
It looks as if the policy will be a success, providing that the government perseveres and does not give in to its critics.

utrzymywać, upierać się, obstawać (przy)
rozpocznij naukę
persist
If he persists in asking awkward questions, then send him to the boss.

perswazja, wyznanie
rozpocznij naukę
persuasion
It took a lot of persuasion to convince the committee of the advantages of the new plan.

przekłuwać
rozpocznij naukę
pierce
The needle pierces the fabric four times a second.

pułapka
(w znaczeniu ogólnym)
rozpocznij naukę
pitfall
The store fell into one of the major pitfalls of small business, borrowing from suppliers by paying bills late.

jasne, proste
rozpocznij naukę
plain
It's quite plain that they don't want to speak to us.

obfity, olbrzymi
rozpocznij naukę
plentiful
Strawberries are plentiful in the summer.

plug
My nose was bleeding and I plugged it with cotton wool.

wskazówka, rada
rozpocznij naukę
pointer
This booklet gives some useful pointers on what to expect when you arrive.

pointless
This is a pointless exercise.

rozważać, dumać
rozpocznij naukę
ponder
She sat back for a minute to ponder her next move in the game.

pool
As unemployment rises, the pool of cheap labour increases.

pęknąć, wybuchnąć
rozpocznij naukę
pop
The kids were popping all the birthday balloons.

stawiać (pytanie)
rozpocznij naukę
pose
Can we go back to the question that Helena posed earlier?

grupa ludzi, zgromadzenie
rozpocznij naukę
posse
The disgraced minister walked swiftly from the car to his house pursued by a whole posse of reporters.

powerless
The villagers are powerless against the armed invaders.

precede
It would be helpful if you were to precede the report with an introduction.

precisely
The fireworks begin at eight o'clock precisely.

absorbować, pochłaniać
rozpocznij naukę
preoccupy
Economic concerns are preoccupying the voters in this election.

prestigious
a prestigious university

przede wszystkim
rozpocznij naukę
primarily
We're primarily concerned with keeping expenditure down.

główny, zasadniczy
rozpocznij naukę
principal
That was my principal reason for moving.

wyjątkowy talent; cud
rozpocznij naukę
prodigy
The 16-year-old tennis prodigy is the youngest player ever to reach the Olympic finals.

profoundly
Society has changed so profoundly over the last 50 years.

przedłużyć
rozpocznij naukę
prolong
We were having such a good time that we decided to prolong our stay by another week.

purify
Plants help to purify the air.

kłócić się
rozpocznij naukę
quarrel
They had a bitter quarrel about/over some money three years ago and they haven't spoken to each other since.

query
If you have any queries about your treatment, the doctor will answer them.

ocena, wskaźnik wartości
rozpocznij naukę
rating

osiągalny, będący w zasięgu
rozpocznij naukę
reachable

poprawić, przestawić, przystosować się
rozpocznij naukę
readjust

urzeczywistnienie, realizacja
rozpocznij naukę
realisation

dziedzina, sfera
rozpocznij naukę
realm

przyjęcie (czegoś), odbiór
rozpocznij naukę
reception

odwzajemnić
rozpocznij naukę
reciprocate

szacować; uznawać (za)
rozpocznij naukę
reckon

reakcja odruchowa
rozpocznij naukę
reflex action

powstrzymać się od (zrobienia czegoś)
rozpocznij naukę
refrain from

odzyskać (np. niepodległość)
rozpocznij naukę
regain

regard

w odniesieniu do
rozpocznij naukę
regarding

regularność, jednostajność
rozpocznij naukę
regularity

remaining

środek zaradczy
rozpocznij naukę
remedy

render

odnowić (umowę, siły)
rozpocznij naukę
renew

renewal

opierać się (np. przed czymś)
rozpocznij naukę
resist

postanawiać coś zrobić; rozwiązywać
rozpocznij naukę
resolve

uciekać się (np. do przemocy)
rozpocznij naukę
resort

respectively

hamować (kogoś, coś), powstrzymać (od czegoś)
rozpocznij naukę
restrain

wznowić, rozpocząć ponownie
rozpocznij naukę
resume

revelation

powracać do
rozpocznij naukę
revert

cucić, przywracać do życia
rozpocznij naukę
revive

rightly

z grubsza, w przybliżeniu
rozpocznij naukę
roughly

rząd (szereg), wiersz
rozpocznij naukę
row

nierówny, wyboisty
rozpocznij naukę
rugged

liniowany, w linie (papier)
rozpocznij naukę
ruled

rustlejednostajność
rozpocznij naukę
sameness

zadowalająco
rozpocznij naukę
satisfactory

rzadki, deficytowy
rozpocznij naukę
scarce

ledwie, prawie
rozpocznij naukę
scarcely

przestraszyć
rozpocznij naukę
scare

scattered

pieczęć; plomba (zabezpieczenie)
rozpocznij naukę
seal

chwytać (np. okazję)
rozpocznij naukę
seize

(dokładnie) ten sam
rozpocznij naukę
self-same

separately

ustalać termin
rozpocznij naukę
set a deadline


rzucać (światło)
rozpocznij naukę
shed

rzucać, zrzucać
rozpocznij naukę
shed

wada, mankament
rozpocznij naukę
shortcoming

skrócona lista (np. kandydatów)
rozpocznij naukę
shortlist

similarly

opuszczać, pomijać
rozpocznij naukę
skip

slippery

so-called

miękko, łagodnie
rozpocznij naukę
softly

jedynie, wyłącznie
rozpocznij naukę
solely

somewhat

zapasowy; niewielki, skąpy
rozpocznij naukę
spare

szczególnie, ściśle
rozpocznij naukę
specifically


zauważać (szczegół, obiekt)
rozpocznij naukę
spot

zgniatać, miażdżyć
rozpocznij naukę
squash

stabilny, trwały
rozpocznij naukę
stable

tupać, deptać
rozpocznij naukę
stamp

stały, ciągły
rozpocznij naukę
standing

punkt widzenia
rozpocznij naukę
standpoint

sticker

stiffen

w tarapatach
rozpocznij naukę
stranded

nacisk (na coś), akcent
rozpocznij naukę
stress

stun

przedłożyć, przedstawić
rozpocznij naukę
submit

poddać, podporządkować się
rozpocznij naukę
submit

subscription

zastąpienie, zmiana
rozpocznij naukę
substitution

such as

tym podobne (i tym podobne...)
rozpocznij naukę
suchlike


niedwuznaczny, sugestywny
rozpocznij naukę
suggestive

odpowiedni, dopasowany
rozpocznij naukę
suited

summarise

przypuszczalny, prawdopodobny
rozpocznij naukę
supposed

podobno, ponoć
rozpocznij naukę
supposedly

z pewnością, na pewno
rozpocznij naukę
surely

równoznaczny
rozpocznij naukę
synonymous

tabletka, tabliczka, kostka
rozpocznij naukę
tablet

wykorzystywać, skorzystać
rozpocznij naukę
take advantage

zakończyć, rozwiązać
rozpocznij naukę
terminate

thickly

dreszczyk emocji
rozpocznij naukę
thrill

łomot, uderzenie
rozpocznij naukę
thud

dlatego też, tak więc, a zatem
rozpocznij naukę
thus

osiągnięcia w jakiejś dziedzinie
rozpocznij naukę
track record in sth

tropić; ciągnąć (się)
rozpocznij naukę
trail

ogromny, olbrzymi (np. sukces)
rozpocznij naukę
tremendous

wyzwolić, zapoczątkować
rozpocznij naukę
trigger

przekształcać w, zamieniać w
rozpocznij naukę
turn into

pierwszorzędny, najbardziej znaczący, ostateczny
rozpocznij naukę
ultimate

pozostawiony bez opieki
rozpocznij naukę
unattended

niekontrolowany
rozpocznij naukę
uncontrolled

nie doceniać
rozpocznij naukę
underestimate

doświadczyć czegoś
rozpocznij naukę
undergo an experience

nie docenić
rozpocznij naukę
underrate

niewątpliwie
rozpocznij naukę
undoubtedly

nieoczekiwany
rozpocznij naukę
unexpected

nieoczekiwanie
rozpocznij naukę
unexpectedly

unforgiving

niefortunny, nieszczęśliwy
rozpocznij naukę
unfortunate

unikalność
rozpocznij naukę
uniqueness

w odróżnieniu od, niepodobny do
rozpocznij naukę
unlike

niewątpliwy
rozpocznij naukę
unquestionable

bezsprzecznie, bezspornie
rozpocznij naukę
unquestionably

nierealistyczny
rozpocznij naukę
unrealistic

unusually

urgently

użycie (sposób)
rozpocznij naukę
usage

użyteczność
rozpocznij naukę
usefulness

varied

krawędź, skraj
rozpocznij naukę
verge

błędne koło
rozpocznij naukę
vicious circle

virtually

voluntarily


wasteful

uważny, czujny
rozpocznij naukę
watchful

whatever

jakikolwiek, którykolwiek
rozpocznij naukę
whichever

niewinne kłamstewko
rozpocznij naukę
white lie

rozbudzony, czuwający
rozpocznij naukę
wide-awake

widen

sztuczki, fortele
rozpocznij naukę
wiles

wycofać, powstrzymać
rozpocznij naukę
withhold

without ceasing

wonderfully

na całym świecie (np. znany)
rozpocznij naukę
worldwide

niesprawiedliwie, mylnie
rozpocznij naukę
wrongly


czarny charakter
rozpocznij naukę
baddie

nadmuchiwany zamek (na placu zabaw)
rozpocznij naukę
bouncy castle

kocioł (naczynie)
rozpocznij naukę
cauldron

książeczka do kolorowania
rozpocznij naukę
colouring book

conjure

zabawki przytulanki
rozpocznij naukę
cuddly toys

kości do gry
rozpocznij naukę
dice

przebrać się
rozpocznij naukę
disguise

bal przebierańców
rozpocznij naukę
fancy dress party

straszny, groźny; budzący respekt
rozpocznij naukę
formidable

nawiedzać (np. przez duchy)
rozpocznij naukę
haunt

nawiedzony (dom), dręczony
rozpocznij naukę
haunted

imaginary

niewidzialny
rozpocznij naukę
invisible

rattle

koń na biegunach
rozpocznij naukę
rocking horse

strzelnica (w wesołym miasteczku)
rozpocznij naukę
shooting gallery

zgładzić, zabić (np. smoka)
rozpocznij naukę
slay

czarnoksiężnik
rozpocznij naukę
sorcerer

czar (magia), urok
rozpocznij naukę
spell

miś pluszowy
rozpocznij naukę
teddy bear

kolejka (zabawka)
rozpocznij naukę
train set

rower trójkołowy
rozpocznij naukę
tricycle

unicorn

laseczka, różdżka (np. magiczna)
rozpocznij naukę
wand

werewolf


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.