ANGIELSKI - LEKCJA 39

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

prostokątny
rozpocznij naukę
rectangular


trójkąt prostokątny
rozpocznij naukę
right-angled triangle

okulary bez oprawki
rozpocznij naukę
rimless glasses

szorstki, nierówny (powierzchnia)
rozpocznij naukę
rough

zaokrąglony
rozpocznij naukę
rounded

scarlet

w kształcie
rozpocznij naukę
shaped

bezkształtny
rozpocznij naukę
shapeless


pokaźny, spory
rozpocznij naukę
sizeable

smooth

łamać, pękać
rozpocznij naukę
snap

solidify

rozpiętość (np. skrzydeł)
rozpocznij naukę
span

mienić się, skrzyć się
rozpocznij naukę
sparkle

sphere

spherical


strip

pasek, prążek
rozpocznij naukę
stripe

substitute

przechylić się; przechylać
rozpocznij naukę
tilt

twardy (np. materiał)
rozpocznij naukę
tough

kufer, skrzynia
rozpocznij naukę
trunk

migotać (np. o gwiazdach)
rozpocznij naukę
twinkle

nierówny, nieparzysty
rozpocznij naukę
uneven

vertical

objętość (np. gazu)
rozpocznij naukę
volume

dostosować, poprawić
rozpocznij naukę
adjust

adnotacja, przypis
rozpocznij naukę
annotation

dodatek (np. na końcu książki)
rozpocznij naukę
appendix

artykuł o kimś
rozpocznij naukę
article on sb

posiłkowy, pomocniczy (np. służba)
rozpocznij naukę
auxiliary

biographer

pusty, czysty (np. strona)
rozpocznij naukę
blank

booklet

odprawa, konferencja, spotkanie informacyjne; dokładne informacje
rozpocznij naukę
briefing

nadawać w TV (transmitować)
rozpocznij naukę
broadcast

censorship

czcionka (font)
rozpocznij naukę
character

szpalta (w gazecie)
rozpocznij naukę
column

bezpłatny, gratisowy
rozpocznij naukę
complimentary

informatyka, zastosowanie komputerów
rozpocznij naukę
computing


krytyka (opinia, recenzja)
rozpocznij naukę
critique

odnośnik (do innej części tekstu)
rozpocznij naukę
cross-reference

dziennik (czasopismo)
rozpocznij naukę
daily

dedykacja; oddanie, poświęcenie
rozpocznij naukę
dedication

numer kierunkowy
rozpocznij naukę
dialling code

diary

nacisk, podkreślanie ważności
rozpocznij naukę
emphasis

epilogue

epitaph

odpowiednik, ekwiwalent
rozpocznij naukę
equivalent


czego dowodzą, co potwierdzają ostatnie wydarzenia
rozpocznij naukę
evidenced by recent events

oparty na faktach
rozpocznij naukę
factual

farsa (np. w sztuce)
rozpocznij naukę
farce

floppy

rodzaj (gramatyczny)
rozpocznij naukę
gender

genesis

graphic designer

graphics


improwizacja
rozpocznij naukę
improvisation

wpisać (np. dedykację)
rozpocznij naukę
inscribe


robić zapisek, notkę
rozpocznij naukę
jot

karta biblioteczna
rozpocznij naukę
library card

różnorodny, zawierający wiele elementów
rozpocznij naukę
miscellaneous


narrative

ogłoszenie (np. na drzwiach)
rozpocznij naukę
notice

dostępny w sieci, podłączony do internetu
rozpocznij naukę
online

paragraph

komputer osobisty, pecet
rozpocznij naukę
PC

personal computer

picture tube

fabuła (np. książki), intryga
rozpocznij naukę
plot

polemics

pompous

dopisek, postscriptum
rozpocznij naukę
postscript

preface

brukowiec, szmatławiec (gazeta); ścierka
rozpocznij naukę
rag

czytelny, dający się czytać
rozpocznij naukę
readable

recount

odsyłacz, odniesienie
rozpocznij naukę
reference

materiał źródłowy (np. encyklopedia)
rozpocznij naukę
reference book

relacjonować; wiązać, nawiązywać
rozpocznij naukę
relate

wydanie (np. książki)
rozpocznij naukę
release

rozłączyć się (rozmawiając przez telefon)
rozpocznij naukę
ring off

powiedzenie (np. jest takie powiedzenie...)
rozpocznij naukę
saying

wygaszacz ekranu
rozpocznij naukę
screensaver

następstwo zdarzeń, sekwencja zdarzeń
rozpocznij naukę
sequence

serial (film)
rozpocznij naukę
series

sezon ogórkowy
rozpocznij naukę
silly season

podkreślić (z naciskiem)
rozpocznij naukę
stress

podtytuł; napisy w filmie
rozpocznij naukę
subtitle

suffix

transmisja, przekładnia
rozpocznij naukę
transmission

transmitować, przesyłać
rozpocznij naukę
transmit

poszukiwać informacji
rozpocznij naukę
trawl for information

poszukiwać ludzi
rozpocznij naukę
trawl for people


VCR

strona internetowa
rozpocznij naukę
website

tylko dla dorosłych
rozpocznij naukę
X-rated

opłakany, nędzny, żałosny
rozpocznij naukę
abject

abnormal

okropny, wstrętny, ohydny
rozpocznij naukę
abominable

odrażająco, ohydnie; wstrętnie
rozpocznij naukę
abominably

fatalny, okropny
rozpocznij naukę
abysmal

przyznawać, uznać
rozpocznij naukę
acknowledge

admiration

przyjemny, zgodny
rozpocznij naukę
agreeable

pokrewny, spokrewniony, równoznaczny
rozpocznij naukę
akin

niepokojący, alarmujący
rozpocznij naukę
alarming

czujność, baczność
rozpocznij naukę
alertness

lojalność, posłuszeństwo
rozpocznij naukę
allegiance

powszechny, zmasowany, totalny
rozpocznij naukę
all-out

irytacja, rozdrażnienie
rozpocznij naukę
annoyance

niepokój, lęk
rozpocznij naukę
anxiety

zaniepokojony
rozpocznij naukę
anxious

przerażający
rozpocznij naukę
appalling

pełen aprobaty
rozpocznij naukę
approving

pobudzać, wzniecać (uczucia)
rozpocznij naukę
arouse

arrogance

pomysłowy, zręczny, przebiegły
rozpocznij naukę
artful

ambitny; początkujący
rozpocznij naukę
aspiring

assertive

zapewnienie; ubezpieczenie
rozpocznij naukę
assurance

troskliwy, opiekuńczy
rozpocznij naukę
attentive

uważnie, z uwagą; troskliwie
rozpocznij naukę
attentively

uwaga, dbałość, troskliwość
rozpocznij naukę
attentiveness

świadomość
rozpocznij naukę
awareness

awfully nice

bad points

bad-tempered

nikczemność, niegodziwość, podłość
rozpocznij naukę
baseness


być w rozterce, nie wiedzieć co zrobić
rozpocznij naukę
be at a loss

mieć słabość do czegoś
rozpocznij naukę
be partial to sth

mieć dryg do czegoś
rozpocznij naukę
be skilled at doing sth

wredny, nieznośny
rozpocznij naukę
beastly

besetting

o ptasim móżdżku
rozpocznij naukę
bird brained

bizarre

ponure spojrzenie
rozpocznij naukę
black look

pusto, bez wyrazu
rozpocznij naukę
blankly


rozdęty, wzdęty, nadmiernie rozrośnięty
rozpocznij naukę
bloated


zwodzić, zmylić
rozpocznij naukę
bluff


chwalipięta
rozpocznij naukę
boaster

śmiało, odważnie
rozpocznij naukę
boldly

śmiałość, odwaga
rozpocznij naukę
boldness


przejmować się (czymś)
rozpocznij naukę
bother

irytujący, denerwujący
rozpocznij naukę
bothersome

szczodry, obfity
rozpocznij naukę
bountiful

brainless

energiczny, żwawy
rozpocznij naukę
brisk

kruchy, łamliwy
rozpocznij naukę
brittle

o otwartym umyśle
rozpocznij naukę
broad-minded

wyrachowany, wykalkulowany
rozpocznij naukę
calculating

zniewalający, urzekający
rozpocznij naukę
captivating

carefree

caring

wpadający w ucho
rozpocznij naukę
catchy

ostrożność, ostrzeżenie
rozpocznij naukę
caution

cautious

cecha charakteru
rozpocznij naukę
character trait

charming

chauvinist

cheeky

pogoda ducha, wesołość
rozpocznij naukę
cheerfulness

tchórz, cykor (pot.)
rozpocznij naukę
chicken

parny, lepki, oślizgły, wilgotny
rozpocznij naukę
clammy

hałaśliwy, gromki, donośny,
rozpocznij naukę
clamorous

oziębłość
rozpocznij naukę
coldness

comfort

compact

pełen współczucia
rozpocznij naukę
compassionate

istotny, ważny; nie do odparcia; frapujący
rozpocznij naukę
compelling

samozadowolenie
rozpocznij naukę
complacency

zadowolony z siebie, pełen samozadowolenia
rozpocznij naukę
complacent

uzupełnienie (np. wypowiedzi)
rozpocznij naukę
complement

uległy, ustępliwy
rozpocznij naukę
compliant

composed

nałogowy (np. gracz)
rozpocznij naukę
compulsive

concern

concerned

zwierzenie się, przyznanie się
rozpocznij naukę
confession

confident

śmiało, pewnie
rozpocznij naukę
confidently

zmieszać (kogoś)
rozpocznij naukę
confuse

zagmatwany, dezorientujący
rozpocznij naukę
confusing

liczący się z innymi
rozpocznij naukę
considerate


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.