ANGIELSKI - LEKCJA 43

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


maszynka do golenia
rozpocznij naukę
safety razor

antena satelitarna
rozpocznij naukę
satellite dish

shelter

shutters

situate

rozsuwany (np. drzwi)
rozpocznij naukę
sliding

snore

mieszkać na dziko
rozpocznij naukę
squat

stopień (na schodach)
rozpocznij naukę
stair

schody (klatka schodowa)
rozpocznij naukę
stairway

nóżka (kieliszka, grzyba)
rozpocznij naukę
stem

store room

sznurek, seria, ciąg
rozpocznij naukę
string

gabinet (pokój)
rozpocznij naukę
study

solidny (np. mebel), pokaźny
rozpocznij naukę
substantial

apartament (w hotelu)
rozpocznij naukę
suite

dzbanek do herbaty
rozpocznij naukę
teapot


kryty strzechą
rozpocznij naukę
thatched

thermostat

kafelek, płytka
rozpocznij naukę
tile

muszla klozetowa
rozpocznij naukę
toilet bowl

nieumeblowany
rozpocznij naukę
unfurnished

nienadający się do zamieszkania
rozpocznij naukę
uninhabitable

niezaproszony
rozpocznij naukę
uninvited

wolne miejsce, wakat
rozpocznij naukę
vacancy

vacuum cleaner

ventilator

weranda, ganek
rozpocznij naukę
veranda


wallpaper

wallpaper


dom z dobrą izolacją cieplną
rozpocznij naukę
well-insulated house

windowsill

yard

cudzołóstwo
rozpocznij naukę
adultery

uczucie (afekt)
rozpocznij naukę
affection

alluring

kochliwy, miłosny
rozpocznij naukę
amorous

kochany (przymiotnik)
rozpocznij naukę
beloved


urzekać, oczarować
rozpocznij naukę
captivate

caress

urok (czar, piękno)
rozpocznij naukę
charm

charm

ktoś czarujący
rozpocznij naukę
charmer

bliskość, intymność
rozpocznij naukę
closeness

poczęcie (np. dziecka)
rozpocznij naukę
conception

antykoncepcja
rozpocznij naukę
contraception

starania o rękę, zaloty
rozpocznij naukę
courtship

cuddle

wyznanie (np. miłości)
rozpocznij naukę
declaration

embrace

enchantment

faithfulness

feminine

gra wstępna
rozpocznij naukę
foreplay

wpatrywać się
rozpocznij naukę
gaze


hug

nieślubny, niezalegalizowany
rozpocznij naukę
illegitimate

stosunek (seksualny)
rozpocznij naukę
intercourse

intymność, bliskość
rozpocznij naukę
intimacy

intimate

jealous

romans, związek
rozpocznij naukę
liaison

uprawianie seksu
rozpocznij naukę
love-making


uprawiać seks
rozpocznij naukę
make love

masculinity

dojrzały (np. mężczyzna)
rozpocznij naukę
mature

newly married couple

passionate

possessive

oświadczyć się
rozpocznij naukę
propose

uwieść, zbałamucić
rozpocznij naukę
seduce

seksualność
rozpocznij naukę
sexuality

wieczór kawalerski
rozpocznij naukę
stag party

sterile

burzliwy związek
rozpocznij naukę
stormy relationship

zdjąć, rozebrać się
rozpocznij naukę
strip

czuły, namiętny
rozpocznij naukę
tender

tenderness

niespokojny, burzliwy, pełen konfliktów
rozpocznij naukę
troubled

unfaithful

niewierność
rozpocznij naukę
unfaithfulness

virgin

przybliżony
rozpocznij naukę
approximate

ocena, oszacowanie
rozpocznij naukę
assessment


liczyć, wyliczyć
rozpocznij naukę
compute

ciągły, niedokonany (gram.), nieprzerwany
rozpocznij naukę
continuous

przeciwieństwo, odwrotność
rozpocznij naukę
contrary

countable

counterbalance

countless

trzecia potęga, sześcian
rozpocznij naukę
cube

ułamek dziesiętny
rozpocznij naukę
decimal fraction

punkt dziesiętny
rozpocznij naukę
decimal point

denominator

różnica, rozbieżność, nierówność
rozpocznij naukę
disparity

ellipse

kodować, zakodować
rozpocznij naukę
encode

equation

estimate

exact

liczba, cyfra
rozpocznij naukę
figure

stały, ustalony (np. wielkość)
rozpocznij naukę
fixed

wzór (np. matematyczny)
rozpocznij naukę
formula

fraction


sześciokąt
rozpocznij naukę
hexagon

nierówność
rozpocznij naukę
inequality

nieskończony
rozpocznij naukę
infinite

nieskończoność
rozpocznij naukę
infinity

innumerable

przedział, przerwa (interwał)
rozpocznij naukę
interval

połączyć (np. zbiory)
rozpocznij naukę
join

drugi, ostatni
rozpocznij naukę
latter

logarithm

logical

średni (około połowy)
rozpocznij naukę
mid

błędny, w błędzie
rozpocznij naukę
mistaken

wielokrotny, zbiorowy
rozpocznij naukę
multiple

liczba ujemna
rozpocznij naukę
negative number

licznik (w ułamku)
rozpocznij naukę
numerator

octagon

przeciętnie
rozpocznij naukę
on average

porządkowy (numer)
rozpocznij naukę
ordinal

linie równoległe
rozpocznij naukę
parallel lines

parenthesis

pentagon

per cent

linia prostopadła
rozpocznij naukę
perpendicular line

płaszczyzna (matematycznie)
rozpocznij naukę
plane

polygon

liczba dodatnia
rozpocznij naukę
positive number

potęga (matematyka)
rozpocznij naukę
power

czterokrotny, poczwórny
rozpocznij naukę
quadruple

pięciokrotny
rozpocznij naukę
quintuple

quotient

promień (koła)
rozpocznij naukę
radius

losowy, przypadkowy
rozpocznij naukę
random

reasoning

pierwiastek (matematyczny)
rozpocznij naukę
root

secondly

znaczenie, waga (ważność)
rozpocznij naukę
significance

pierwiastek kwadratowy
rozpocznij naukę
square root

dana statystyczna
rozpocznij naukę
statistic

subtraction

threefold

tona (metryczna)
rozpocznij naukę
tonne

trygonometria
rozpocznij naukę
trigonometry

niepoliczalny
rozpocznij naukę
uncountable

nieograniczony
rozpocznij naukę
unlimited

absorbować, pochłaniać
rozpocznij naukę
absorb

absorpcja, pochłanianie
rozpocznij naukę
absorption

academic

aerodynamiczny
rozpocznij naukę
aerodynamic

alkaline

zmieniać się, następować po sobie
rozpocznij naukę
alter

aparat (przyrząd, np. badawczy)
rozpocznij naukę
apparatus

stosowany (np. fizyka stosowana)
rozpocznij naukę
applied

sztucznie, nienaturalnie
rozpocznij naukę
artificially

upewnić (się), zapewnić
rozpocznij naukę
assure

autentyczność, prawdziwość
rozpocznij naukę
authenticity

olśnienie, nagły pomysł
rozpocznij naukę
brainwave

zdolność (do dokonania czegoś)
rozpocznij naukę
capability

węgiel (pierwiastek)
rozpocznij naukę
carbon

telefon komórkowy
rozpocznij naukę
cellular phone

cloning

powszecha wiedza
rozpocznij naukę
common knowledge

przestrzegać, zastosować się
rozpocznij naukę
comply

związek chemiczny
rozpocznij naukę
compound

ściskać, kondensować
rozpocznij naukę
compress

katalog komputerowy
rozpocznij naukę
computer catalogue

concern

concerning

correlation

powłoka, warstwa
rozpocznij naukę
covering

criterion


wyznaczać, determinować; postanawiać
rozpocznij naukę
determine

film dokumentalny
rozpocznij naukę
documentary


dual

dynamo

urzędnik zajmujący się sprawami oświaty
rozpocznij naukę
education officer

electron

wysyłanie, emisja
rozpocznij naukę
emission


parować, wyparować
rozpocznij naukę
evaporate

evident

wyłączyć (nie wziąć pod uwagę)
rozpocznij naukę
exclude

rada wydziału (na uczelni)
rozpocznij naukę
faculty board

opad radioaktywny, promieniotwórczy
rozpocznij naukę
fallout

field

badania terenowe
rozpocznij naukę
fieldwork


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.