ANGIELSKI - LEKCJA 51

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

rozebrać się
rozpocznij naukę
undress

nieodpowiedni, niepasujący
rozpocznij naukę
unsuitable

kamizelka, podkoszulek
rozpocznij naukę
vest

niewymagający prasowania
rozpocznij naukę
wash and wear

nieprzemakalny (wodoodporny)
rozpocznij naukę
waterproof

zużycie (np. butów)
rozpocznij naukę
wear

obrączka ślubna
rozpocznij naukę
wedding ring

well-worn

osiągnąć (dokonać), ukończyć
rozpocznij naukę
accomplish

odpowiedzialny
rozpocznij naukę
accountable

accountant

dokładnie (np. coś wymierzyć)
rozpocznij naukę
accurately

agenda, porządek dzienny
rozpocznij naukę
agenda

klimatyzator
rozpocznij naukę
air conditioner

automatyczna sekretarka
rozpocznij naukę
answering machine

approval

dążyć, mieć ambicję
rozpocznij naukę
aspire

rzeczoznawca
rozpocznij naukę
assessor

przydzielić (np. zadanie)
rozpocznij naukę
assign

kontroler (np. finansowy)
rozpocznij naukę
auditor

mieć silną motywację
rozpocznij naukę
be highly motivated

być na zebraniu
rozpocznij naukę
be in a meeting

pracownik fizyczny
rozpocznij naukę
blue-collar worker

brewery

budowniczy (osoba)
rozpocznij naukę
builder

prowadzić sondaż
rozpocznij naukę
carry out a survey

popędzać, ponaglać
rozpocznij naukę
chase up

chauffeur

chief

chimney-sweep

jasny podział obowiązków
rozpocznij naukę
clear differentiation of responsibilities

jasny podział ról
rozpocznij naukę
clear differentiation of roles

zapiąć, spiąć, przypiąć
rozpocznij naukę
clip

dojeżdżać (np. do pracy)
rozpocznij naukę
commute

urlop okolicznościowy
rozpocznij naukę
compassionate leave

compete

competence

konkurencyjny
rozpocznij naukę
competitive

znajomość obsługi komputera
rozpocznij naukę
computer skills

prowadzić (np. spotkanie)
rozpocznij naukę
conduct

prowadzić sondaż
rozpocznij naukę
conduct a survey

prowadzić negocjacje
rozpocznij naukę
conduct negotiations

naradzać się
rozpocznij naukę
confer

konfigurować
rozpocznij naukę
configure

pogratulować
rozpocznij naukę
congratulate

conscientious

funkcjonariusz brytyjskiej policji
rozpocznij naukę
constable

constructor

przyczyniający się, mający udział
rozpocznij naukę
contributory

autor tekstów reklamowych
rozpocznij naukę
copywriter

odpowiedni, odpowiadający czemuś
rozpocznij naukę
corresponding

list motywacyjny
rozpocznij naukę
cover letter

współpracownik
rozpocznij naukę
co-worker

darkroom

zmiana dzienna
rozpocznij naukę
day shift

degradation

delegate

demanding

pozbawiać, zabierać
rozpocznij naukę
deprive

deputy

developed

directive

zwolnić kogoś z pełnienia obowiązków
rozpocznij naukę
discharge sb from their duties

zwolnić (kogoś); odsuwać; lekceważyć
rozpocznij naukę
dismiss

wysyłać (towar)
rozpocznij naukę
dispatch

ekran monitora
rozpocznij naukę
display

przerwanie w trakcie czegoś (zakłócenie)
rozpocznij naukę
disruption

rozpraszać, oderwać (np. od pracy)
rozpocznij naukę
distract

prowadzić sondaż
rozpocznij naukę
do a survey

drudgery

zasłużyć sobie (na coś)
rozpocznij naukę
earn

economist

wydajność, sprawność
rozpocznij naukę
efficiency

wydajny, sprawny
rozpocznij naukę
efficient

wydajnie, sprawnie
rozpocznij naukę
efficiently

enclose

zwolniony z (obowiązku, powinności)
rozpocznij naukę
exempt from

wysiłek, trud
rozpocznij naukę
exertion

rozległy (np. uszkodzenie)
rozpocznij naukę
extensive

faks (wiadomość)
rozpocznij naukę
facsimile copy

uprawa ziemi
rozpocznij naukę
farming

file


fisherman

ustalać, wyznaczać (termin)
rozpocznij naukę
fix

ruchomy czas pracy
rozpocznij naukę
flexitime

funkcjonować, działać
rozpocznij naukę
function

zacząć robić coś ponownie od początku
rozpocznij naukę
go back to the drawing board

gossip

prace przygotowawcze
rozpocznij naukę
groundwork

guardian

obchodzić się z, radzić sobie
rozpocznij naukę
handle

hard disc

hard drive

mieć doświadczenie w czymś
rozpocznij naukę
have a background in sth

niebezpieczeństwo; ryzyko
rozpocznij naukę
hazard

odpowiedzialna praca
rozpocznij naukę
high-powered job

zajmować stanowisko
rozpocznij naukę
hold a position

zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
rozpocznij naukę
implement

zastosowanie, wprowadzenie w życie
rozpocznij naukę
implementation

wywrzeć wrażenie
rozpocznij naukę
impress

pod wrażeniem
rozpocznij naukę
impressed

skłonność, inklinacja
rozpocznij naukę
inclination

inclusive

dawać do zrozumienia, wywnioskować
rozpocznij naukę
infer

wkład (np. pracy)
rozpocznij naukę
input

umyślny, intencjonalny
rozpocznij naukę
intentional

przeszkadzać, wtrącać się
rozpocznij naukę
interfere

tłumacz ustny
rozpocznij naukę
interpreter

zakres obowiązków
rozpocznij naukę
job description

oferta pracy
rozpocznij naukę
job offer

szukający pracy
rozpocznij naukę
jobseeker

labourer

list motywacyjny, podanie
rozpocznij naukę
letter of application

list polecający
rozpocznij naukę
letter of reference

wczytać, załadować (dane)
rozpocznij naukę
load

lumberjack

maker

wytwórca, fabrykant
rozpocznij naukę
manufacturer

memo, notatka
rozpocznij naukę
memorandum

milkman


płaca minimalna
rozpocznij naukę
minimum wage

z konieczności
rozpocznij naukę
necessarily

zmiana nocna
rozpocznij naukę
night shift

zawodowy (związany z zawodem)
rozpocznij naukę
occupational

ryzyko zawodowe
rozpocznij naukę
occupational hazard

zajmować (się czymś)
rozpocznij naukę
occupy

drobna, dorywcza praca
rozpocznij naukę
odd job

produkcja (ilość)
rozpocznij naukę
output

overtime

overview

wklejać (np. skopiowany wcześniej tekst)
rozpocznij naukę
paste

chłop (wieśniak)
rozpocznij naukę
peasant

sterta, stos
rozpocznij naukę
pile

lokowanie, umieszczanie; posada
rozpocznij naukę
placement

planista, projektant
rozpocznij naukę
planner

plasterer

plumber

punkt widzenia
rozpocznij naukę
point of view

bagażowy (osoba), tragarz
rozpocznij naukę
porter

źródło prądu
rozpocznij naukę
power supply

kontynuować
rozpocznij naukę
proceed

przerabiać, przetwarzać
rozpocznij naukę
process

przetwarzanie, obróbka (np. danych)
rozpocznij naukę
processing

productive

professionally

postępować, iść naprzód
rozpocznij naukę
progress

promote

przykładać się do pracy
rozpocznij naukę
pull one's weight

pursue

wykwalifikowany
rozpocznij naukę
qualified

przestać, rzucić (np. palenie, pracę)
rozpocznij naukę
quit

railwayman

receiver

recruitment

regulator, nadzorca
rozpocznij naukę
regulator

usunięcie, zwolnienie
rozpocznij naukę
removal

resign

retirement

rivalry

wywalić (np. z pracy)
rozpocznij naukę
sack

salesman

zapisać, zachować (dane)
rozpocznij naukę
save

plan, schemat
rozpocznij naukę
scheme

praca sezonowa
rozpocznij naukę
seasonal job

zmiana (w pracy), zmiana zdania
rozpocznij naukę
shift

budownictwo okrętowe
rozpocznij naukę
shipbuilding

shredder

zwolnienie lekarskie
rozpocznij naukę
sick leave


skilfully

sort

wyspecjalizowany
rozpocznij naukę
specialised

specjalność
rozpocznij naukę
speciality

arkusz kalkulacyjny (program komputerowy)
rozpocznij naukę
spreadsheet

stamp

założyć firmę
rozpocznij naukę
start a business

storage

przechowywać (np. w magazynie)
rozpocznij naukę
store

napięcie, stres
rozpocznij naukę
strain

strajkujący (osoba)
rozpocznij naukę
striker

supervise

kierownik, nadzorca
rozpocznij naukę
supervisor

zadanie (np. do wykonania)
rozpocznij naukę
task

tippex

związek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union

trader

wejście służbowe, wejście dla dostawców
rozpocznij naukę
tradesman's entrance

przeszkolony
rozpocznij naukę
trained

prezenter TV
rozpocznij naukę
TV announcer

podejmować (np. pracę)
rozpocznij naukę
undertake

cofnąć, odwołać polecenie
rozpocznij naukę
undo

zasiłek dla bezrobotnych
rozpocznij naukę
unemployment benefit

niesolidny, niepewny
rozpocznij naukę
unreliable

sprzedawca (np. ziemi)
rozpocznij naukę
vendor

tygodniówka
rozpocznij naukę
wages

nadzorca, strażnik
rozpocznij naukę
warden

warehouse controller

bezprzewodowy
rozpocznij naukę
wireless


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.