ANGIELSKI - LEKCJA 57

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

związany, zobowiązany, przywiązany
rozpocznij naukę
bound

łączyć, zmniejszać
rozpocznij naukę
bridge

casual

zaspokajać czyjeś potrzeby
rozpocznij naukę
cater for the needs of sb

chide

obejść, omijać (przepis), przechytrzyć
rozpocznij naukę
circumvent

cywilizowany
rozpocznij naukę
civilized

jasność (zrozumiałość)
rozpocznij naukę
clarity

clearance

gromadka, skupisko
rozpocznij naukę
cluster

przewrócić się, zakończyć się niepowodzeniem
rozpocznij naukę
come to grief

commence

przegródka (np. w portfelu)
rozpocznij naukę
compartment

complimentary

obowiązkowy, przymusowy
rozpocznij naukę
compulsory

zaakceptować, dać przyzwolenie na coś złego; wybaczyć
rozpocznij naukę
condone

uczestnik (np. konkursu)
rozpocznij naukę
contestant

ciągłość (kontynuacja)
rozpocznij naukę
continuity

przyczyniać się do; pisać do (np. magazynu)
rozpocznij naukę
contribute to

zaaranżować, zdołać coś zrobić
rozpocznij naukę
contrive

odwrotnie, przeciwnie
rozpocznij naukę
conversely

przeciwdziałać
rozpocznij naukę
counteract

pełzać (np. ogień, wąż)
rozpocznij naukę
creep

sedno (sprawy)
rozpocznij naukę
crux

ograniczenie, zahamowanie
rozpocznij naukę
curtailment

śmiały, odważny
rozpocznij naukę
daring


deceptive

w zależności (np. od panujących warunków)
rozpocznij naukę
depending

dezaprobować, potępiać
rozpocznij naukę
deprecate

pozbawienie (np. wolności)
rozpocznij naukę
deprivation

przestać, zaprzestać
rozpocznij naukę
desist

obojętność, dystans
rozpocznij naukę
detachment

odstraszać (kogoś od)
rozpocznij naukę
deter

pomniejszyć, zaszkodzić, umniejszyć, zepsuć
rozpocznij naukę
detract from

dilapidation

pozbyć się, odrzucić
rozpocznij naukę
discard

rozpoznać, dostrzec
rozpocznij naukę
discern

rozładowanie, wyładowanie
rozpocznij naukę
discharge

disembarkation

rozczarowanie
rozpocznij naukę
disenchantment

distinct from


bez wątpliwości, niewątpliwie
rozpocznij naukę
doubtless

nudny, tępy
rozpocznij naukę
dull

szczegółowy, złożony, zawiły (np. plan)
rozpocznij naukę
elaborate

uzyskać, wywołać
rozpocznij naukę
elicit

naśladować (coś)
rozpocznij naukę
emulate

streścić, ująć zwięźle
rozpocznij naukę
encapsulate

wywołać, spowodować
rozpocznij naukę
engender

podmiot (ogólnie)
rozpocznij naukę
entity

entrant

wystrzegać się, wyrzec się
rozpocznij naukę
eschew

istota, sedno
rozpocznij naukę
essence

uchylić się przed czymś, uniknąć
rozpocznij naukę
evade

excerpt

excessive

wymówki, przestrogi
rozpocznij naukę
expostulation

wychwalać, chwalić
rozpocznij naukę
extol

wykonalny (możliwy do zrealizowania)
rozpocznij naukę
feasible

mieć dosyć
rozpocznij naukę
fed up with

odzew, reakcja, opinia, informacja zwrotna
rozpocznij naukę
feedback

zmienny, niestały
rozpocznij naukę
fickle

atak (choroby, śmiechu)
rozpocznij naukę
fit

syczeć, szumieć, musować
rozpocznij naukę
fizz

machać, trzepotać (np. skrzydłami)
rozpocznij naukę
flap

flatter

strzepywać; kartkować; strząsać; pstrykać
rozpocznij naukę
flick

migotać (np. o świecy)
rozpocznij naukę
flicker

mocna pozycja, oparcie, zaczepienie
rozpocznij naukę
foothold

do przewidzenia (w sposób racjonalny)
rozpocznij naukę
foreseeable

zdolność przewidywania
rozpocznij naukę
foresight

odmówić, zrezygnować
rozpocznij naukę
forgo

formerly

fuss

daremność, bezsens
rozpocznij naukę
futility

dzielnie, usilnie, odważnie
rozpocznij naukę
gamely

sztuczka (zagrywka dla zwrócenia uwagi)
rozpocznij naukę
gimmick

żar, blask, poświata
rozpocznij naukę
glow

uprzejmość, łaskawość
rozpocznij naukę
graciousness

siatka, kratka (wzór)
rozpocznij naukę
grid

żal, skarga
rozpocznij naukę
grievance

zwyczajowy, nałogowy
rozpocznij naukę
habitual

przywoływać
rozpocznij naukę
hail

hassle

przeszkodzić, utrudnić
rozpocznij naukę
hinder

hue and cry

zagłębić się, zaangażować się w coś
rozpocznij naukę
immerse oneself

osłabiać, uszkadzać
rozpocznij naukę
impair

wcielić się w postać, podać się za kogoś, sparodiować
rozpocznij naukę
impersonate

nieprawdopodobny
rozpocznij naukę
improbable

ulepszony (np. o urządzeniu)
rozpocznij naukę
improved

nieodpowiedni
rozpocznij naukę
inappropriate

incentive

niezrozumiały
rozpocznij naukę
incomprehensible

niedopasowanie, sprzeczność
rozpocznij naukę
incongruity

ponosić ryzyko, narażać się
rozpocznij naukę
incur

induce

spełniać zachcianki
rozpocznij naukę
indulge

nieuchronnie, niechybnie
rozpocznij naukę
inevitably

przechwycić
rozpocznij naukę
intercept

sporadycznie, nieregularnie
rozpocznij naukę
intermittently

orzeźwić, ożywić, pobudzić
rozpocznij naukę
invigorate

wołać, wywoływać (np. duchy)
rozpocznij naukę
invoke

dzwonić, brzęczeć
rozpocznij naukę
jangle

szarpany, nagły (ruch)
rozpocznij naukę
jerky

młodociany, małoletni
rozpocznij naukę
juvenile

zestawić (style, kolory), porównać
rozpocznij naukę
juxtapose

juxtaposition

chłeptać, pluskać
rozpocznij naukę
lap

wpływ na coś, nacisk
rozpocznij naukę
leverage

prawdopodobieństwo
rozpocznij naukę
likelihood

mechanizm, maszyneria
rozpocznij naukę
machinery

wykonalny, dający się kontrolować, zarządzać
rozpocznij naukę
manageable

manifold

popsuć, zepsuć
rozpocznij naukę
mar

chaos, zamieszanie
rozpocznij naukę
mayhem

niefortunny wypadek
rozpocznij naukę
mishap

wprowadzić w błąd
rozpocznij naukę
mislead

misspend

mitigate


zatłoczony; otoczony
rozpocznij naukę
mobbed

wilgotny (np. oczy)
rozpocznij naukę
moist

moisten

bałagan, zamęt
rozpocznij naukę
muddle

dać sobie radę mimo trudności
rozpocznij naukę
muddle through

szczegół, drobiazg
rozpocznij naukę
nicety

notwithstanding

dysza, końcówka wylotowa
rozpocznij naukę
nozzle

okrężny, niebezpośredni; ukośny; ukryty; niewyraźny
rozpocznij naukę
oblique

nie wprost, okrężną drogą; na ukos
rozpocznij naukę
obliquely


ominięcie, pominięcie
rozpocznij naukę
omission

nadejście, początek
rozpocznij naukę
onset

wyciekać, przeciekać
rozpocznij naukę
ooze

odpowiedni, dogodny
rozpocznij naukę
opportune

wyświęcić; zarządzić, ustanowić
rozpocznij naukę
ordain

podsłuchać
rozpocznij naukę
overhear

rozwiązanie wszelkich problemów, panaceum
rozpocznij naukę
panacea

podobieństwo, paralela
rozpocznij naukę
parallel

pat

traktować protekcjonalnie, patronować, popierać
rozpocznij naukę
patronise

przyglądać się, przypatrywać się
rozpocznij naukę
peer

stale ulubiony, wieloletni, wieczny, nieodłączny
rozpocznij naukę
perennial

niebezpieczny, ryzykowny
rozpocznij naukę
perilous

zachować, utrwalić, utrzymać
rozpocznij naukę
perpetuate

przeglądać (np. książkę, gazetę)
rozpocznij naukę
peruse

drobny, nieznaczący
rozpocznij naukę
petty

filatelistyka
rozpocznij naukę
philately

nagromadzić się, urosnąć
rozpocznij naukę
pile up

mrzonka, utopia
rozpocznij naukę
pipe dream

piteously

możliwy, prawdopodobny
rozpocznij naukę
plausible

mnóstwo, ogromna ilość czegoś
rozpocznij naukę
plethora

trudna sytuacja, los, dola
rozpocznij naukę
plight

wlec się z trudem; ciężko pracować
rozpocznij naukę
plod

fortel, sztuczka
rozpocznij naukę
ploy

wyrywać (np. włosy), skubać
rozpocznij naukę
pluck

słup, drąg
rozpocznij naukę
pole

przekonany, pewny
rozpocznij naukę
positive

zapobiec, wykluczyć, uniemożliwić
rozpocznij naukę
preclude

preliminary

przypuszczalnie
rozpocznij naukę
presumably

principally

wygórowany (o cenie)
rozpocznij naukę
prohibitive

rozmnożenie
rozpocznij naukę
proliferation

dostatnio, pomyślnie
rozpocznij naukę
prosperously

purposefully

marszczenie, plisa
rozpocznij naukę
raffle

wynagradzać, odzyskiwać
rozpocznij naukę
recoup

powtórzyć się, powrócić (o problemie, chorobie)
rozpocznij naukę
recur

udoskonalać
rozpocznij naukę
refine

bez względu na
rozpocznij naukę
regardless

ustąpić; poprawić się (o pogodzie)
rozpocznij naukę
relent

resztka, pozostałość
rozpocznij naukę
remnant

reportedly

odpoczywać, spoczywać
rozpocznij naukę
repose

indywidualny, poszczególny
rozpocznij naukę
respective

restoration

rozdarcie (w materiale)
rozpocznij naukę
rip

szperać, przetrząsać
rozpocznij naukę
rummage

zakres (tematyczny)
rozpocznij naukę
scope


scrape

skrzeczeć, piszczeć
rozpocznij naukę
screech


seemingly

samospełniający się
rozpocznij naukę
self-fulfilling

rzucać światło na coś, wyjaśniać
rozpocznij naukę
shed light on sth

czysty (np. przypadek)
rozpocznij naukę
sheer

rozglądać się po sklepach porównując ceny i produkty
rozpocznij naukę
shop around

leżeć, rozwalić się
rozpocznij naukę
slough

smouldering

soften

brudzić, pobrudzić
rozpocznij naukę
soil

jedyny, wyłączny
rozpocznij naukę
sole

uspokoić, złagodzić
rozpocznij naukę
soothe

poszukiwany, pożądany
rozpocznij naukę
sought-after

uściślenie
rozpocznij naukę
specification


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.