ANGIELSKI - LEKCJA 65

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

odnawiać, odświeżać
rozpocznij naukę
refurbish

odnowiony (poddany renowacji)
rozpocznij naukę
renovated

roller blind

powierzchnia dachu
rozpocznij naukę
rooftop

roomy

safety pin

scaffolding

scourer

scrape

osiadły, siedzący (tryb życia)
rozpocznij naukę
sedentary

bliźniak (dom)
rozpocznij naukę
semi-detached house


łupki, płyta łupkowa; dachówka
rozpocznij naukę
slates

późno wstać
rozpocznij naukę
sleep in

slicer


stained glass

stay-at-home

tenant

kamienica czynszowa
rozpocznij naukę
tenement house

thimble

threshold

porządek; schludność; staranność
rozpocznij naukę
tidiness

tapicerka, obicie
rozpocznij naukę
upholstery

venetian blind

bibelot, rupieć
rozpocznij naukę
white elephant

window pane

wring

począć (dziecko)
rozpocznij naukę
conceive

porzucić, zerwać z kimś
rozpocznij naukę
ditch

atrakcyjny kawaler, dobra partia
rozpocznij naukę
eligible bachelor

skusić, zwabić
rozpocznij naukę
entice

kusząca perspektywa, pokusa, wabienie
rozpocznij naukę
enticement

father

przelotny romans
rozpocznij naukę
fling

jęczeć, mruczeć
rozpocznij naukę
groan

obiekt kobiecych westchnień
rozpocznij naukę
heartthrob

pod pantoflem
rozpocznij naukę
henpecked

nieprzyzwoity
rozpocznij naukę
indecent

zboczenie, perwersja (pot.)
rozpocznij naukę
kink

longing

nieprzyzwoity, obsceniczny
rozpocznij naukę
obscene


sensual

zmysłowość
rozpocznij naukę
sensuality

spouse

rogacz (o osobie)
rozpocznij naukę
stag

pociągać, podniecać
rozpocznij naukę
turn on

womanhood

abacus

acute angle

zebrać w całość, sumować
rozpocznij naukę
aggregate

około, w przybliżeniu
rozpocznij naukę
approximately

średnia arytmetyczna
rozpocznij naukę
arithmetic mean

postęp arytmetyczny
rozpocznij naukę
arithmetic progression

oś (np. kuli ziemskiej)
rozpocznij naukę
axis

binary

dzielić na połowy (matematyka)
rozpocznij naukę
bisect

dwusieczna kąta
rozpocznij naukę
bisector

wymierny, policzalny
rozpocznij naukę
calculable

analiza matematyczna
rozpocznij naukę
calculus

chord

circumference

współczynnik (matematyczny)
rozpocznij naukę
coefficient

wspólny mianownik
rozpocznij naukę
common denominator

kąt przyległy
rozpocznij naukę
contiguous angle

przeciwny, odwrotny
rozpocznij naukę
contrary

współrzędne
rozpocznij naukę
coordinates

cosine

pierwiastek sześcienny
rozpocznij naukę
cube root

cubic

słowo pochodne, pochodna (mat.)
rozpocznij naukę
derivative

odchylenie (matematyka)
rozpocznij naukę
deviation

diameter

różniczkowy
rozpocznij naukę
differential

trójkąt równoboczny
rozpocznij naukę
equilateral triangle

oszacowanie, kalkulacja
rozpocznij naukę
estimate

wykładnik potęgi (matematyka)
rozpocznij naukę
exponent

rozkładać na czynniki
rozpocznij naukę
factorise

faultless

w bród, mnóstwo
rozpocznij naukę
galore

średnia geometryczna
rozpocznij naukę
geometric mean

postęp geometryczny
rozpocznij naukę
geometric progression

niewymierny, niepoliczalny
rozpocznij naukę
incalculable

całka (matematyka)
rozpocznij naukę
integral

trójkąt równoramienny
rozpocznij naukę
isosceles triangle

tablice logarytmiczne
rozpocznij naukę
logarithmic tables

macierz, matryca
rozpocznij naukę
matrix

węzeł, wierzchołek (sieci)
rozpocznij naukę
node

trójkąt rozwartokątny
rozpocznij naukę
obtuse-angled triangle

równoległobok
rozpocznij naukę
parallelogram

polyhedron

powiększyć się czterokrotnie
rozpocznij naukę
quadruple

zwiększyć się pięciokrotnie
rozpocznij naukę
quintuple

stosunek, proporcja
rozpocznij naukę
ratio

wymierny (matematyka)
rozpocznij naukę
rational

odcinek (geometria); część
rozpocznij naukę
segment


tangent

zmienna (matematyczna)
rozpocznij naukę
variable

absorbent

teoretyczny, akademicki
rozpocznij naukę
academic

achievable

stwierdzać, potwierdzać
rozpocznij naukę
affirm

arbitrary

assertion

założenie, przypuszczenie
rozpocznij naukę
assumption

axiom

biotechnologia
rozpocznij naukę
biotechnology

blend

brąz (metal)
rozpocznij naukę
bronze

tlenek węgla
rozpocznij naukę
carbon monoxide

chlorine


chromosome

coherence

spójny (np. teoria)
rozpocznij naukę
coherent

porównywalny, względny
rozpocznij naukę
comparative

złożoność
rozpocznij naukę
complexity

pojmować, rozumieć
rozpocznij naukę
comprehend

zrozumienie, pojmowanie
rozpocznij naukę
comprehension

concoction

kondensować, skraplać
rozpocznij naukę
condense

zastygnąć, zakrzepnąć (o cieczy)
rozpocznij naukę
congeal

korespondencja; zgodność, odpowiedniość
rozpocznij naukę
correspondence

krystalizować
rozpocznij naukę
crystallise


density

zależność (od kogoś, czegoś)
rozpocznij naukę
dependence

rozróżniać, odróżniać
rozpocznij naukę
differentiate

diffusion

dioxide

różnorodność
rozpocznij naukę
diversity

kapać, lać kroplami
rozpocznij naukę
drip

pociągać za sobą
rozpocznij naukę
entail

epithelium

equilibrium

evolutionary

biegłość; doświadczenie; kwalifikacje
rozpocznij naukę
expertise

wyraźnie, jasno
rozpocznij naukę
explicitly

exploration

wystawienie, naświetlenie (rzeczownik)
rozpocznij naukę
exposure

extraterrestrial

palny (np. gaz)
rozpocznij naukę
flammable

rozpłaszczyć
rozpocznij naukę
flatten

latający spodek
rozpocznij naukę
flying saucer

szkielet, struktura
rozpocznij naukę
framework


stopniowanie
rozpocznij naukę
gradation

grawitacyjny
rozpocznij naukę
gravitational

impetus

niedostępny, nieosiągalny (np. dane)
rozpocznij naukę
inaccessible

niedokładny, nieścisły
rozpocznij naukę
inaccurate

nieostrożny
rozpocznij naukę
incautious

incoherent

nieokreślony, nieskończony
rozpocznij naukę
indefinite

nierozwiązywalny (problem); nierozpuszczalny
rozpocznij naukę
insoluble

niewystarczający
rozpocznij naukę
insufficient

nie do pokonania, nie do przezwyciężenia
rozpocznij naukę
insuperable

spożycie, zużycie
rozpocznij naukę
intake

intensywność, nasilenie
rozpocznij naukę
intensity

trudny do rozwiązania (problem); krnąbrny (o dziecku); nieustępliwy
rozpocznij naukę
intractable

zawiły, złożony, skomplikowany
rozpocznij naukę
intricate


sękaty; zawiły (problem)
rozpocznij naukę
knotty


nauki biologiczne
rozpocznij naukę
life sciencesdalekonośny, dalekosiężny
rozpocznij naukę
long-range

długofalowy
rozpocznij naukę
long-wave

mercury

nawilżający
rozpocznij naukę
moisturising

cząsteczkowy (molekularny)
rozpocznij naukę
molecular


neutronnucleus

zaciemnienie, niejasność
rozpocznij naukę
obscurity

matowy, nieprzezroczysty
rozpocznij naukę
opaque

ruda metalu, kruszec
rozpocznij naukę
ore

pominąć, przeoczyć
rozpocznij naukę
overlook

oxidation

cząstka (np. elementarna)
rozpocznij naukę
particle

pendulum

platinum

sonda (np. naukowa)
rozpocznij naukę
probe

testować, badać
rozpocznij naukę
probe

napęd (np. odrzutowy)
rozpocznij naukę
propulsion

protein


znawca przedmiotu, ekspert
rozpocznij naukę
pundit

quantitative

quicksilver

odczynnik (chemia)
rozpocznij naukę
reagent

rozbrzmiewać; odbijać się głośnym echem
rozpocznij naukę
reverberate

odgłos, pogłos
rozpocznij naukę
reverberation

reversible

urlop naukowy
rozpocznij naukę
sabbatical


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.