ANGIELSKI - LEKCJA 66

 0    200 fiszek    deleted-266246
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


saltpetre

scholar


uproszczenie
rozpocznij naukę
simplification

nauki społeczne
rozpocznij naukę
social sciences


rozpuszczalny
rozpocznij naukę
soluble

wahadłowiec
rozpocznij naukę
space shuttle

wzór, próbka
rozpocznij naukę
specimen

najnowocześniejszy; supernowoczesny
rozpocznij naukę
state-of-the-art

steaming

zaparowany, parny, wilgotny
rozpocznij naukę
steamy

odmiana, szczep
rozpocznij naukę
strain

strukturalnie, pod względem struktury, budowy
rozpocznij naukę
structurally

sulphur

zawiesina (chemia)
rozpocznij naukę
suspension

zrównoważony; trwały; odnawialny
rozpocznij naukę
sustainable

namacalny, dotykalny
rozpocznij naukę
tangible

test-tube

thorough

próba, eksperyment
rozpocznij naukę
trial

two-stroke

ultrafiolet, promieniowanie ultrafioletowe
rozpocznij naukę
ultraviolet

undermine

unfamiliar

bezzałogowy, sterowany automatycznie
rozpocznij naukę
unmanned

nieoczyszczony
rozpocznij naukę
unrefined

uran (pierwiastek)
rozpocznij naukę
uranium

zużytkować, wykorzystać
rozpocznij naukę
utilise

vacuum

parować, wyparować
rozpocznij naukę
vaporise

weryfikować
rozpocznij naukę
verify

istotny, zasadniczy
rozpocznij naukę
vital

yarn


dopasowanie, regulacja (np. głosu)
rozpocznij naukę
adjustment

prąd zmienny
rozpocznij naukę
alternating current

angle bar

złożyć, zmontować
rozpocznij naukę
assemble

assembly

tępić (np. nóż)
rozpocznij naukę
blunt

bobbin

klucz oczkowy
rozpocznij naukę
box spanner

za pomocą czegoś (narzędzia, urządzenia)
rozpocznij naukę
by means of sth

rzeźbić, wyrzeźbić, wycinać (np. kształt w drewnie)
rozpocznij naukę
carve

piła łańcuchowa
rozpocznij naukę
chain saw

płyta wiórowa
rozpocznij naukę
chipboard


piła tarczowa
rozpocznij naukę
circular saw

warstwa (np. farby)
rozpocznij naukę
coat

contraption

przewód elektryczny
rozpocznij naukę
cord

prąd stały
rozpocznij naukę
direct current

dismantle

okres przestoju (urządzenia)
rozpocznij naukę
downtime

drawing pin

grawerować, ryć
rozpocznij naukę
engrave

engraver

wyposażyć (wyekwipować)
rozpocznij naukę
equip

excavator

piłować (pilnikiem)
rozpocznij naukę
file


flammable


bezpiecznik, korek
rozpocznij naukę
fuse

sprzęt, zestaw narzędzi
rozpocznij naukę
gear

generator

glazier


smarować, oliwić
rozpocznij naukę
grease
płyta laminowana
rozpocznij naukę
laminated board


lever

pod napięciem
rozpocznij naukę
live

lubricator

zawór główny
rozpocznij naukę
main valve

konserwacja (np. urządzeń)
rozpocznij naukę
maintenance

taśma miernicza
rozpocznij naukę
measuring tape

klucz francuski
rozpocznij naukę
monkey wrench


wałek malarski
rozpocznij naukę
paint roller

penknifekombinerki, szczypce
rozpocznij naukę
pliers

plywood

precision

protractor


retouch

rozklekotany, chwiejący się
rozpocznij naukę
ricketyrustproof

zardzewiały
rozpocznij naukę
rusty

sawdust


set square

sharpening

nożyce, sekator
rozpocznij naukę
shears

shovel

slide calliper

solder

soldering gun

klucz ślusarski
rozpocznij naukę
spanner

spatula

spirit level

pistolet malarski
rozpocznij naukę
spray paint gun

majstrować przy czymś
rozpocznij naukę
tamper


faktura, tekstura (np. materiału)
rozpocznij naukę
texture

thumbtack


komórka na narzędzia
rozpocznij naukę
tool shed

narzędzia, przybory
rozpocznij naukę
utensils

użyteczność
rozpocznij naukę
utility


wheelbarrow

małe drzwiczki
rozpocznij naukę
wicket

nożyce do przecinania drutu
rozpocznij naukę
wire cutter

kuty (np. kute żelazo)
rozpocznij naukę
wrought

acquisition

advantageous

wrogi, niesprzyjający
rozpocznij naukę
adverse

walne zgromadzenie
rozpocznij naukę
AGM Annual General Meeting

przydzielić
rozpocznij naukę
allocate

allocation

ocenić, oszacować
rozpocznij naukę
appraise

zasoby; aktywa
rozpocznij naukę
assets

kontrola, rewizja
rozpocznij naukę
audit

opłaty bankowe
rozpocznij naukę
bank charges

targować się
rozpocznij naukę
bargain

handel wymienny
rozpocznij naukę
barter

partia (np. towaru)
rozpocznij naukę
batch

benefactor

korzystny, zbawienny
rozpocznij naukę
beneficial

bilateralny, dwustronny (np. traktat)
rozpocznij naukę
bilateral

rada nadzorcza, zarząd
rozpocznij naukę
board of directors

obligacja (papier wartościowy)
rozpocznij naukę
bond

bookmaker


minimum socjalne
rozpocznij naukę
breadline

biurokratyczny
rozpocznij naukę
bureaucratic

kapitalistyczny
rozpocznij naukę
capitalistic

dyrektor zarządzający
rozpocznij naukę
CEO Chief Executive Officer

organizacja charytatywna
rozpocznij naukę
charity

ustępstwo, koncesja
rozpocznij naukę
concession

consignment

consortium

wkład, udział
rozpocznij naukę
contribution

spółdzielnia
rozpocznij naukę
cooperative

minimalizacja kosztów
rozpocznij naukę
cost minimization

rachunek bieżący
rozpocznij naukę
current account


debtor

spadek wartości, amortyzacja
rozpocznij naukę
depreciation

bez środków do życia
rozpocznij naukę
destitute

tani jak barszcz
rozpocznij naukę
dirt-cheap

dividend

posag, wiano
rozpocznij naukę
dowry


trwały (produkt)
rozpocznij naukę
durable

potwierdzić (zaaprobować)
rozpocznij naukę
endorse

kapitał własny
rozpocznij naukę
equity

estimated


zwolnienie (np. z podatku)
rozpocznij naukę
exemption

fiscal

koszt stały
rozpocznij naukę
fixed cost

klapa, fiasko
rozpocznij naukę
flop

dobra szybko zbywalne
rozpocznij naukę
FMCG Fast Moving Consumer Goods

stracić w wyniku konfiskaty
rozpocznij naukę
forfeit

franszyza
zastrzeżone ograniczenie sumy odszkodowania ubezpieczeniowego w zakładach ubezpieczeń
rozpocznij naukę
franchising

ładunek, fracht
rozpocznij naukę
freight

frugal

gambling

zdobyć, zebrać
rozpocznij naukę
garner

globalizacja
rozpocznij naukę
globalisation

wielka szansa
rozpocznij naukę
golden opportunity

udzielać, przyznawać (np. pieniądze)
rozpocznij naukę
grant

produkt krajowy brutto (PKB)
rozpocznij naukę
gross domestic product

orzeł (strona monety)
rozpocznij naukę
head

szczyt (kariery, sławy)
rozpocznij naukę
heyday

zgromadzić, zrobić zapasy
rozpocznij naukę
hoard

zubożyć, doprowadzić do ubóstwa
rozpocznij naukę
impoverish

impoverishment

podatek dochodowy
rozpocznij naukę
income tax

zaciągnąć (np. dług)
rozpocznij naukę
incur

inexpensive

influx

dziedziczyć (np. majątek, geny)
rozpocznij naukę
inherit

Urząd Skarbowy
rozpocznij naukę
Inland Revenue


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.