new vocabulary

 0    60 fiszek    ewciamierzwa9309
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

interview with

jestem znudzony
przeczytałem nudny artykuł
rozpocznij naukę
I'm bored.
I read boring article

jestem zainteresowany
rozpocznij naukę
I'm interested in

ilość czegoś np. wiedzy/pieniędzy/ doświadczenia
rozpocznij naukę
amount of

Być może się mylę
rozpocznij naukę
Maybe I'm wrong

pomimo, że...
rozpocznij naukę
although

pożyczać od kogoś
rozpocznij naukę
borrow from someone


co to oznacza?
rozpocznij naukę
What does it mean?

spokojny, opanowany
rozpocznij naukę
calm

kind of = type of

przyjemność
rozpocznij naukę
pleasure

intensywność
rozpocznij naukę
intensity

illness

rozczarowany
rozpocznij naukę
disappointed

print

różnica pomiędzy
rozpocznij naukę
difference between

harmonogram, rozkład, plan
rozpocznij naukę
schedule,

zaplanować,
Zaplanowałem spotkanie z moim potencjalnym klientem na przyszłą środę.
rozpocznij naukę
schedule, plan,
I scheduled meeting with my potential client for next Wednesday

podziwiać,
Bardzo podziwiam moją nauczycielkę, że jest taka cierpliwa.
rozpocznij naukę
admire,
I greatly admire my teacher that she is so patient.

Zrobię co w mojej mocy
rozpocznij naukę
I will do my best.

objection

proud OF

na rynku.
On jest odpowiedzialny za sprzedaż na holenderskim rynku.
rozpocznij naukę
on the market.
He is responsible for sales ON the Dutch market.

wspierać.
będę tak dlugo powtarzał słówko wspierać, aż się je zapamiętam:)
rozpocznij naukę
support.
I will repeat the word ' SUPPORT' as long as I remember it.


przynoszący zysk, dochodowy, korzystny
wczoraj podpisaliśmy bardzo korzystną umowę
rozpocznij naukę
profitable.
Yesterday we signed very profitable contract.

szkic, wersja robocza
wstępny zarys projektu
rozpocznij naukę
draft.
initial draft of a project

porozumienie
osiągnąć porozumienie
rozpocznij naukę
agreement.
reach an agreement

expect

żeby, aby
żeby kontynuować naszą współpracę...
rozpocznij naukę
in order to/
In order to continue our cooperation,

turnover

czy możesz mi przypomnieć o?
rozpocznij naukę
Can you remind me of...?

separately

dalszy rozwój
rozpocznij naukę
further development

strata czasu
rozpocznij naukę
waste of time

wniosek, konkluzja
rozpocznij naukę
conclusion

okres próbny
rozpocznij naukę
training period

measure

burnt out

analysis

podanie o pracę
rozpocznij naukę
job application

mieć wpływ na
rozpocznij naukę
have influence on

environment

evidence

podkreślać, akcentować
rozpocznij naukę
emphasize

przewidywalny/nieprzewidywalny
rozpocznij naukę
predictable / unpredictable

Features / traits

przeszkadzać
Nie przeszkadzaj!
rozpocznij naukę
interrupt.
Don't interrupt.

attitude

nieplanowane spotkanie
rozpocznij naukę
unplanned meeting

specyficzny, charakterystyczny
rozpocznij naukę
specific

mój punkt widzenia
rozpocznij naukę
my point of view


przypadek, przykład
rozpocznij naukę
case

w takim przypadku
rozpocznij naukę
in such case

kolejka; stać w kolejce
rozpocznij naukę
queue

zaangażowany w
rozpocznij naukę
involved in

zaangażowanie
rozpocznij naukę
involvement

poświęcać czas
rozpocznij naukę
dedicate time


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.