electric set 2

 0    47 fiszek    zruta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ochrona przeciwporażeniowa
rozpocznij naukę
shock protection

ochrona podstawowa
rozpocznij naukę
Basic protection

ochrona dodatkowa
rozpocznij naukę
Additional protection

odbiorniki energii elektrycznej
rozpocznij naukę
electric appliances

fence

oprzewodowanie
rozpocznij naukę
wiring


PROTECTIVE EXTRA-LOW VOLTAGE

osoba poinstruowana
rozpocznij naukę
instructed person

osoba wykwalifikowana
rozpocznij naukę
the qualified person

osoba postronna
rozpocznij naukę
an outsider

połączenie wyrównawcze
rozpocznij naukę
Compensatory connection

FUNCTIONAL EXTRA-LOW VOLTAGE

główna szyna uziemiająca
rozpocznij naukę
MAIN EARTHING TERMINAL; MAIN EARTHING BARGROUND-BUS

impedancja uziemienia
rozpocznij naukę
impedance grounding

instalacja elektryczna
rozpocznij naukę
electrical installation

instalacja uziemiająca
rozpocznij naukę
grounding installation

izolacja podstawowa
rozpocznij naukę
Basic insulation

izolacja dodatkowa
rozpocznij naukę
Additional insulation

izolacja podwójna
rozpocznij naukę
double insulation

izolacja wzmocniona
rozpocznij naukę
reinforced insulation

napięcie dotykowe
rozpocznij naukę
contact voltage

bardzo niskie napięcie
rozpocznij naukę
very low voltage

bariera (przeszkoda)
rozpocznij naukę
barrier (obstacle)

część czynna
rozpocznij naukę
active part

część przewodząca dostępna
rozpocznij naukę
part of the conductive available

część przewodząca obca
rozpocznij naukę
part of the conductive foreign

części jednocześnie dostępne
rozpocznij naukę
parts simultaneously accessible

dotyk bezpośredni
rozpocznij naukę
direct contact

dotyk pośredni
rozpocznij naukę
indirect touch

ekwipotencjalność
rozpocznij naukę
Equipotentiality

NAPIĘCIE DOTYKOWE DOPUSZCZALNE
rozpocznij naukę
TOUCH VOLTAGE LIMITS

NAPIĘCIE FAZOWE (WZGLĘDEM ZIEMI)
rozpocznij naukę
The phase voltage (GROUND)

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE INSTALACJI
rozpocznij naukę
System rated voltage

obciążalność prądowa długotrwała przewodu
rozpocznij naukę
Long-term current carrying capacity of the cable

housing

OBWÓD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
rozpocznij naukę
ELECTRICAL CIRCUIT

OBWÓD ODBIORCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO
rozpocznij naukę
RECEIVING CIRCUIT CONSTRUCTION FACILITY

OBWÓD ROZDZIELCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO
rozpocznij naukę
CIRCUIT distribution of a building

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
rozpocznij naukę
ELECTRIC SHOCK

PORAŻENIE ŚMIERTELNE
rozpocznij naukę
ELECTROCUTION

PRĄD NIE TĘTNIACY
rozpocznij naukę
RIPPLE-FREE CURRENT

PRĄD OBLICZENIOWY OBWODU
rozpocznij naukę
CURRENT CALCULATION CIRCUIT

PRĄD PRZECIĄŻENIOWY OBWODU
rozpocznij naukę
CURRENT OVERLOAD CIRCUIT

PRĄD PRZETĘŻENIOWY
rozpocznij naukę
Over-current

PRĄD UPŁYWOWY
rozpocznij naukę
Leakage current

UMOWNY PRĄD ZADZIAŁANIA URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCEGO
rozpocznij naukę
CONTRACTUAL operating current protection device


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.