SAI A90 06.10.2015

 0    72 fiszki    patrycjon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

niepokój

niespokojny

opalać się

We sunbathed./ We had a sunbathe.
rozpocznij naukę
Opalaliśmy się.

I had enough.
rozpocznij naukę
Miałam dość.

targ, jarmark, targi handlowe

większy

największy

the biggest fair
rozpocznij naukę
największy targ

sprzedawać

starocie

second biggest
rozpocznij naukę
„drugi największy”, drugi co do wielkości

obaj, oboje, oba

kupić

góry

dlatego teżtrwać

the trip lasts 45 days
rozpocznij naukę
wyprawa trwa 45 dni

wątpliwości

bez wątpienia

wątpić

Wątpię (w) to.

w czwartek

I saw / I didn't see
rozpocznij naukę
patrzyłem / nie patrzyłem

Rozumiem. (dosł. widzę)

my boss's new team
rozpocznij naukę
nowy zespół mojego szefa

surroundings
rozpocznij naukę
okolice

at that time
rozpocznij naukę
w tym czasie

pierwszy dzień

dział

plan sprzedaży

for the 4th quarter
rozpocznij naukę
na czwarty kwartał

trzynasty

trzydziesty

to find found
rozpocznij naukę
znaleźć

płacić

zaprosić

to bring brought
rozpocznij naukę
przynieść, przywieźć

pokazać


we have a break
rozpocznij naukę
mamy przerwę

prywatnie, prywatny

bardziej wolę, preferuję

wytrawne wino

semi sweet wine
rozpocznij naukę
półsłodkie wino

zdrowy

My boss likes red wine.
rozpocznij naukę
Mój szef lubi czerwone wino.

to teach taught
rozpocznij naukę
nauczyć

He taught me.
rozpocznij naukę
Nauczył mnie.

to learn learnt
rozpocznij naukę
nauczyć się

I learnt to drink red wine.
rozpocznij naukę
Nauczyłem się pić czerwone wino.

to take took
rozpocznij naukę
brać

to take part in
I took part in preparing the budget for my department.
rozpocznij naukę
brać udział w

zbierać


I collected data.
rozpocznij naukę
Zebrałem dane.

I prepared the budget based on this data.
rozpocznij naukę
Przygotowałem budżet w oparciu o te dane.


zmieniać

to introduce
rozpocznij naukę
wprowadzić

My boss introduced 2 new products to Leroy.
rozpocznij naukę
Mój szef wprowadził 2 nowe produkty do Leroy.

must / had to
rozpocznij naukę
musieć / musiałem

We had to prepare new vision of sales for these products.
rozpocznij naukę
Musieliśmy przygotować nową wizję sprzedaży tych wyrobów.

We must introduce these products in this quarter.
rozpocznij naukę
Musimy wprowadzić te produkty w tym kwartale.

this product / that product
rozpocznij naukę
ten produkt / tamten produkt

these products / those products
rozpocznij naukę
te produkty / tamte produkty

zajmować się

He deals with import and export.
rozpocznij naukę
On się zajmuje importem i eksportem.

wydajny

We appreciate.
rozpocznij naukę
Jesteśmy wdzięczni.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.